19.  5.  2010    Windows XP  |  Windows 7  |  Windows Vista

13 nejlepších tipů pro zrychlení Windows

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Máte pocit, že vaše Windows už neběhají tak, jako tomu bylo dřív? Prodlužuje se jejich start? Poradíme vám, jak na odstranění největších brzd systému.

 

1. Otravné běžící programy

Čas od času je zapotřebí pročistit Windows takzvaně za běhu, nejčastěji vypnout nechtěné programy a procesy. Zde vám jistě nebude činit potíže spustit Správce úloh (nejrychleji klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + Esc) a vybraný program nebo proces vypnout pomocí záložek Aplikace, resp. Procesy. Zajímavá, ale málo často používaná funkce se skrývá na první z nich: po klepnutí pravým tlačítkem myši na název programu můžete příkazem Přejít k procesu označit odpovídající proces na druhé záložce. S výhodou tuto možnost využijte, pokud se program odmítá zavřít, ale podle názvu nejste schopni přímo určit proces.

2. Vypněte problematické procesy. I ty cizí

Pokud to není zrovna vámi spuštěný proces, který zpomaluje aktuální běh systému, můžete se s administrátorskými právy vydat také na hon procesů ostatních uživatelů. Prostředkem k tomu se vám stane Správce úloh. Je důležité si uvědomit, že ostatní uživatelé nejsou jen lidé, ale také procesy se speciálním systémovým vytvořením - uživatel zde pak má označení SYSTEM nebo LOCAL SERVICE.

Příkladem vypnutí procesu jiného uživatele, nejčastěji tedy systémem vytvořeného, může být vysoké vytížení procesoru, přitom však ve Správci úloh žádné vysoké procento u žádného svého procesu neuvidíte. Pokud tak například antivir, jeho součást nebo jiný proces vytíží procesor skoro na sto procent, můžete jej vypnout po aktivaci zobrazení procesů všech uživatelů.

Spusťte Správce úloh pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + Esc, v nabídce aktuálních záložek vyberte tu s názvem Procesy. Stiskněte tlačítko Zobrazit procesy všech uživatelů, potvrďte výzvu UAC, pokud žádá zvýšená práva. Nyní ji můžete ve sloupci Uživatelské jméno vidět také názvy těch uživatelů, kteří mají právě spuštěn některý proces, včetně systémem vytvořených. Pro ukončení libovolného z nich použijte tlačítko Ukončit proces.

_02.png
Detailní správa procesů ve Správci úloh se zapnutím ostatních uživatelů

3. Automatické spouštěné programy

Řada programů se spouští automaticky se startem systému, někdy ale může být problém s jejich vypnutím. Nemusí přitom jít jen o nenáročné procesy, kterých si vůbec nevšimnete, ale také různé programy, jež dokážou pořádně brzdit klasický běh systému. Standardní cesta pro vypnutí by tak měla směřovat do Správce úloh, kde můžete brzdící procesy vypnout, nejlepším ukazatelem se zde stane aktuální vytížení procesoru.

Abyste to ale nemuseli provádět ručně po každém spuštění Windows, vypněte žrouty pomocí pokročilého nástroje, a to jak ve Windows XP, tak Vista nebo 7. V hlavní nabídce následujte příkaz Start | Spustit, ve Windows Vista a 7 stačí zadat příkaz do pole pro hledání. Jako název programu zadejte msconfig, který odpovídá Nástroji pro konfiguraci systému. Vyberte záložku Po spuštění, pomocí zatržítek v levém sloupci nyní můžete snadno zapnout/vypnout jednotlivé programy. V části Příkaz navíc vidíte, odkud se spouštějí, Umístění zase informuje o odkazu v systému.

_03.png
Programy pro spuštění ve výchozím nástroji Windows

4. Odinstalace přebytečných programů

První vaše kroky při odebírání nežádoucích součástí Windows by měly směřovat do sekce se správou nainstalovaných programů. Otevřete Ovládací panely, v sekci pro odinstalování programů poklepejte na program, který si přejete odebrat. V závislosti na tom, jaký odinstalátor výrobce k programu připojil, může být spuštěna přímo odinstalace, nebo si můžete vybrat z několika možností. Dejte si pozor, některé programy nabízejí odebrání i vytvořených souborů (projekty hudby, videa apod.), věnujte proto pozornost této případné volbě.

Ačkoliv se uvedený postup může hodit především opravdu začínajícím uživatelům, neměli by jej podcenit ani ti pokročilí. Řada aplikací totiž kromě vlastních datových souborů přidává také doplňující prográmky a komponenty, které však mohou vyžadovat samostatné odebrání – pokud tak odstraníte hlavní program, doplňky (různé toolbary, programy na pozadí, běhová rozhraní apod.) mohou dále brzdit systém a zbytečně ukusovat výkon i místo na disku. Pokud byste pro pokročilou správu nainstalovaných programů potřebovali specializovaný nástroj, můžete vyzkoušet například MyUninstaller nebo další, jež najdete na webu www.gigamania.cz.

5. Odebrání a nastavení aktualizací

Čas od času některé aktualizace Microsoftu mohou při určité hardwarové (ale i softwarové) konfiguraci způsobovat problémy s během Windows. Pokud tak chcete některou odebrat, můžete to provést opět z výchozího dialogu pro odinstalaci, pouze aktivujte možnost Zobrazit aktualizace. Tento postup použijte, pokud se nový problém objevil po instalaci aktualizací, a tedy s největší pravděpodobností opravdu spočívá v nich.

Někdy však aktualizace nebo jejich stahování mohou působit problémy pravidelně, ať už otravným dialogem vyžadujícím restart, nebo zdlouhavou instalací v tu nejméně vhodnou dobu. V takovém případě můžete po dobrém uvážení automatické stahování a instalaci zcela vypnout, případně nastavit na vhodnější denní dobu (v níž s počítačem aktivně nepracujete). Odpovídající volby najdete přímo v Ovládacích panelech.

_05.png
Správa aktualizací v Ovládacích panelech

6. Prefetch: Mazat, či nemazat?

Jak Windows XP, tak Vista nebo 7 ve své instalační složce obsahují podsložku Prefetch, která obsahuje na první pohled zbytečné soubory. Velice často tak uživatelé sáhnout k tomu, aby pár desítek nebo maximálně stovek megabajtů ušetřili jejich smazáním, stejně tak to dovedou různé automatické čisticí nástroje. Z pohledu rychlosti startu systému je to ale chyba. Tato složka slouží pro přednačtení programů spouštěných po startu systému, a napomáhá tak rychlejšímu běhu. Jestliže jste hodně upravovali automaticky spouštěné aplikace, můžete obsah této složky jednorázově promazat a Windows si pak automaticky vytvoří nový seznam. Určitě ale nemá z důvodu rychlosti tuto složku mazat často nebo automaticky.

7. Síťová připojení: neviditelná brzda

Brzdění Windows se nemusí týkat pouze snadno viditelných problémů, ale také uvízlých síťových připojení. Pokud při spuštění systému bojujete s na první pohled nic neříkající prodlevou, kdy Windows ani nic nenačítají z disku, ani nereagují na vstup, může být problém se znovupřipojením síťových jednotek. Zkuste si tuto domněnku potvrdit uložením souboru pomocí běžného systémového dialogu: opět stejná prodleva? Pak jsou nejspíš definována připojení síťových prostředků, které však nyní nejsou dostupné, typickým příkladem může být přenesení notebooků do jiné sítě. Máte dvě možnosti, buď čekat, nebo odstranit nefunkční připojení, jestliže je už nebudete potřebovat.

8. Pomalé SSD? Přeřaďte na vyšší rychlost

Pokud používáte Windows XP, Vista či 7 na disku SSD, jedná se o nepříjemnou kombinaci v případě, že daný SSD disk patří do kategorie méně kvalitních. Systém Windows XP totiž už tak pro práci s SSD disky není zcela přizpůsoben, což u pomalejších SSD poznáte naprostým „vytuhnutím“ systému, kdy pouze svítí kontrolka disku a nemůžete nic dělat.

Problém můžete velice dobře vyřešit pomocí speciálních ovladačů z projektu FlashFire, které se zaměřují právě na lepší využití SSD při zdlouhavém načítání. Stáhněte si je zdarma z webu FlashFire.org, a to podle verze vámi používaného sysétmu. Po stažení daný archiv ZIP rozbalte a vyberte instalaci pomocí souboru s příponou INF, například klepnutím pravým tlačítkem myši v Průzkumníkovi a volbou příkazu Instalovat. FlashFire je prozatím v testovací fázi, nicméně v praxi dosahuje velice dobrých výsledků i v nových Windows 7.

9. Co brzdí problematické knihovny?

Ne každá chyba a brzda Windows bude mít detailní popisek, v čem je problém, typickým příkladem mohou být špatně použité knihovny DLL. Pokud se objeví hláška, že knihovna X.dll způsobila problém, ale nevíte, k jakému procesu je vázaná, můžete se stopováním pokročit díky příkazovému řádku. Příkazem tasklist /M se seznam aktuálně běžících procesů rozšíří i názvy použitých knihoven DLL. Pokud za parametr napíšete i název knihovny, ve výpisu budou pouze procesy, které ji využívají, a tak například tasklist /M netapi32.dll vypíše ty procesy, které využívají knihovnu netapi32.dll.

_09.png
Praktické použití příkazu tasklist

10. Rychlé vypnutí Windows bez prodlev

Jakmile vyberete klasické vypnutí Windows, tedy nikoliv přechod do režimu spánku nebo hibernaci, čeká systém na odpověď od jednotlivých program a služeb. Pokud se jí nedočká ve stanovaném časovém intervalu, ukončí je automaticky, prodleva je určena hlavně pro vnitřní odpovědi. Především při čekání na vypnutí Windows XP i Vista můžete prodlevy zkrátit pomocí úprav registru systému, není tak zapotřebí stahovat specializované programy pro následující změny.

Otevřete systémový editor registru vložením příkazu regedit do pole pro hledání (Windows Vista) nebo dialogu Spustit (Windows XP), zde pak v prvním kroku nalistujte klíč HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop. Zajímat vás bude hodnota WaitToKillAppTimeout – 32bitová DWORD hodnota, která určuje, jak dlouho se bude čekat na jednotlivé programy v milisekundách. Standardní hodnota bývá 20 000 ms, tedy dlouhých dvacet sekund, snižte ji například na 2 000 ms. Podobně si počínejte také u hodnoty HungAppTimeout. Všimněte si také AutoEndTasks, což je opět 32bitová DWORD hodnota, kterou nastavte na 1. Zajistíte si tak, že programy, které neodpovídají, budou ukončeny bez vašeho potvrzení. Zde ale při vypínání Windows vždy pamatujte na neuložené dokumenty Wordu apod. Pokud některá z těchto hodnot v uvedeném klíči neexistuje, vytvořte ji pomocí příkazu Úpravy | Nový | Hodnota DWORD (32bitová).

Dále nalistujte HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control a nastavte prodlevu v milisekundách u hodnoty WaitToKillServiceTimeout, čímž snížíte dobu čekání u systémových služeb. Všechny nové prodlevy budou použity po restartu Windows a novém přihlášení.

11. Rychlejší návrat k notebooku

Ve výchozím nastavení uvedou Windows Vista nebo 7 při zavření víka notebook do režimu spánku, někdy ale různé optimalizující aplikace mohou tuto volbu pozměnit. Ve výsledku tak při zavření víka může dojít k hibernaci, nebo dokonce vynucenému vypnutí, což ale značně prodlužuje další spouštění po otevření víka. Pokud notebook často přenášíte, je každá takováto prodleva při jeho znovuprobuzení velice otravná.

Pro změnu do původního stavu proto vyberte jiný plán napájení, případně nastavte vlastní akci u stávajícího pomocí Ovládacích panelů. Do pole pro hledání v nabídce Start vepište text Možnosti napájení a stiskněte klávesu Enter. Následujte odkaz Nastavení po zavření víka, pomocí nabídek Při zavření víka v sekcích Baterie a Napájen ze sítě pak zvolte požadované akce.

_11.png
Nastavení akcí při zavření víka notebooku

12. Nevypínejte, pouze uspávejte nebo hibernujte

Někdy je úplně zbytečné počítač vypínat a zase zapínat, postačí například přechod do režimu spánku nebo hibernace. Režim spánku vlastně slouží pouze pro sníženou spotřebu a odpovídá známému stavu „stand by“, jak je na různých jiných spotřebičích. Pokud tak chcete pouze na chvíli (na pár hodin) odběhnout od počítače, může být režim spánku dobrým kompromisem. Naproti tomu hibernace má za následek úplné vypnutí počítače, ale obsah paměti se navíc uloží na disk – pokud máte pootevíraných více aplikací, ve kterých pracujete, nemusíte je zavírat a ukládat dokumenty před vypnutím a zase vše ručně zapínat a otevírat po spuštění počítače. Obnovení z hibernace samozřejmě také nějaký čas vyžaduje, veškerý obsah paměti se totiž musí načíst z relativně pomalého pevného disku.

13. Brzdicí spouštění: Pár kroků před Windows

Ještě před nastavením rozličných parametrů Windows byste měli začít s prohlédnutím konfigurace BIOSu, který má svůj podíl na spouštění několika různými volbami. Nevyužíváte-li bootování ze sítě nebo výměnných médií, nastavte prioritu hledání systému tak, že na prvním místě bude systémový disk s Windows. Stejně tak můžete vypnout případné kontroly ihned po zapnutí počítače, kam spadá například testování paměti nebo její části.

Pokud máte v počítači více operačních systémů, zobrazuje se při výběru během spuštění počítače nabídka s jejich názvy, a pokud do určitého intervalu některý nevyberete, spustí se výchozí. Standardní interval je ve Windows nastaven na 30 s, což je poměrně dlouhá doba. Pro její změnu opět spusťte Nástroj konfigurace systému příkazem msconfig a na záložce Spuštění počítače do pole Časový limit zazdejte novou hodnotu v sekundách.
X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 31

Poslední komentáře Komentáře

Problem se systemem Ma 26.  5.  2012 20:33
Re: Žasnu shipo 22.  9.  2010 23:51
Re: Antivir tomas.pruzina 24.  5.  2010 20:48
Re: Režim spánku a hibernace jaydoo 21.  5.  2010 10:43
Re: Žasnu oooooooooo 21.  5.  2010 8:13
Přidat příspěvek Zobrazit vše