21.  11.  2011    Windows XP  |  Windows 7  |  Windows Vista

13 nesmrtelných triků pro vyladění Windows

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Windows XP, Vista i Windows 7 se postupem času zpomalují a disk je zaplněn přebytečnými soubory. Poradíme vám, jak na rychlou a bezpečnou nápravu a řešení problémů.

Řada nešvarů spojených s používáním Windows se objevuje postupně, na vině je jednak samotný uživatel, jednak nedokonalé programy nebo ne úplně vyladěné funkce systému jako takového. Jak v naší poradně Jak na počítač, tak v dalších diskuzích se objevují stálá témata, která uživatele nejvíc trápí a jejichž řešení může pomoci při konkrétních potížích. Vybíráme časté z nich, postupy platí pro Windows 7, nicméně v případě XP a Vista se příliš neliší.

1. Pročistěte si disk

Postupným používáním se systém Windows i další složky s dočasně uloženými soubory zbytečně přeplňuje daty, která už s největší pravděpodobností nebudete potřebovat. Jestliže nechcete, aby jednak zabírala místo, jednak zdržovala při spouštění programů, které je procházejí, měli byste je čas od času promazat. Nechcete instalovat zbytečné aplikace? Pak vám poradíme, jak to provést přímo z Windows bez použití dodatečných programů.

Abyste nemuseli procházet každou složku a vyhledávat, které soubory již nejsou zapotřebí, můžete využít výchozího nástroje přímo ve Windows. Najdete jej v Ovládacích panelech a můžete díky němu rychle odhalit například dočasné soubory Windows, prohlížeče nebo již nepotřebné záložní soubory. Pro jednorázové vyčištění systému v sekci Nástroje pro správu klepněte na odkaz Uvolnit místo na disku a pomocí jednoduchého průvodce proveďte jednorázové ruční čištění. Tento postup platí pro Windows 7, nicméně v předchozích verzích se příliš neliší.

cist.png
Úvodní okno průvdce vyčištěním disku od nepotřebných souborů

2. Otravné běžící programy

Čas od času je zapotřebí pročistit Windows takzvaně za běhu, nejčastěji vypnout nechtěné programy a procesy. Zde vám jistě nebude činit potíže spustit Správce úloh (nejrychleji klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + Esc) a vybraný program nebo proces vypnout pomocí záložky Aplikace. Zajímavá, ale málo často používaná funkce se skrývá právě zde: po klepnutí pravým tlačítkem myši na název programu můžete příkazem Přejít k procesu označit odpovídající proces na druhé záložce. S výhodou tuto možnost využijte, pokud se program odmítá zavřít, ale podle názvu nejste schopni přímo určit proces.

3. Vypněte „neviditelné“ procesy

Příkladem vypnutí procesu jiného uživatele, nejčastěji tedy systémem vytvořeného, může být vysoké vytížení procesoru, přitom však ve Správci úloh žádné vysoké procento u žádného svého procesu neuvidíte. Pokud tak například antivir, jeho součást nebo jiný proces vytíží procesor skoro na sto procent, můžete jej vypnout po aktivaci zobrazení procesů všech uživatelů.

Spusťte Správce úloh pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + Esc, v nabídce aktuálních záložek vyberte tu s názvem Procesy. Stiskněte tlačítko Zobrazit procesy všech uživatelů, nyní ji můžete ve sloupci Uživatelské jméno vidět také názvy těch uživatelů, kteří mají právě spuštěn některý proces, včetně systémem vytvořených. Pro ukončení libovolného z nich použijte tlačítko Ukončit proces.

vse.png
Zobrazení aktuálně běžících procesů se základními parametry

4. Odeberte přebytečné programy při spuštění

Řada programů se spouští automaticky se startem systému, někdy ale může být problém s jejich vypnutím. Nemusí přitom jít jen o nenáročné prográmky, kterých si vůbec nevšimnete, ale také různé programy, jež dokážou pořádně brzdit klasický běh systému. Standardní cesta pro vypnutí by tak měla směřovat do Správce úloh, kde můžete brzdící procesy vypnout, nejlepším ukazatelem se zde stane aktuální vytížení procesoru.

Pokud chcete automaticky spouštěné programy upravit ve Windows Vista, stane se vám nejlepším pomocníkem Windows Defender, kde najdete takovéhoto správce. Ve Windows 7 tato možnost k dispozici není, a tak musíte buď nainstalovat doplňující program (doporučujeme například Process Explorer), nebo upravit automaticky spouštěné aplikaci v Nástroji pro konfiguraci systému, který spustíte příkazem msconfig vložením do pole pro hledání v nabídce Start. V něm pak již na záložce Po spuštění najdete všechny programy jako na dlani.

msc.png
Přehled automaticky spouštěných programů

5. Odebrání a nastavení aktualizací

Čas od času některé aktualizace Microsoftu mohou při určité hardwarové (ale i softwarové) konfiguraci způsobovat problémy s během Windows. Pokud tak chcete některou odebrat, můžete to provést opět z výchozího dialogu pro odinstalaci, pouze aktivujte možnost Zobrazit aktualizace. Tento postup použijte, pokud se nový problém objevil po instalaci aktualizací, a tedy s největší pravděpodobností opravdu spočívá v nich.

Někdy však aktualizace nebo jejich stahování mohou působit problémy pravidelně, ať už otravným dialogem vyžadujícím restart, nebo zdlouhavou instalací v tu nejméně vhodnou dobu. V takovém případě můžete po dobrém uvážení automatické stahování a instalaci zcela vypnout, případně nastavit na vhodnější denní dobu (v níž s počítačem aktivně nepracujete). Odpovídající volby najdete přímo v Ovládacích panelech.

akt.png
Přehled nainstalovaných aktualizací v Ovládacích panelech

6. Zrychlete pomalý notebookový disk

Pokud používáte Windows XP, Vista či 7 na disku SSD (najdete je u různých modelů note- či netbooků), jedná se o nepříjemnou kombinaci v případě, že daný SSD disk patří do kategorie méně kvalitních. Systém Windows XP totiž už tak pro práci s SSD disky není zcela přizpůsoben, což u pomalejších SSD poznáte naprostým „vytuhnutím“ systému, kdy pouze svítí kontrolka disku a nemůžete nic dělat.

Problém můžete velice dobře vyřešit pomocí speciálních ovladačů z projektu FlashFire, které se zaměřují právě na lepší využití SSD při zdlouhavém načítání. Stáhněte si je zdarma z těchto stránek. Pamatujte však na to, že vzhledem k principu fungování tohoto programu můžete při nečekaném vypnutí počítače nebo jeho restartování či jiných událostech přijít o právě zapisovaná, avšak fyzicky ještě neuložená data!

7. Defragmentujte pevný disk

Během typické práce s pevným diskem, tedy vytváření souborů a složek, jejich kopírování, přesouvání a mazání, vzniká dosti chaotická struktura. Základem celého problému je fakt, že data se na pevný disk neukládají přesně za sebou, ale na různá místa – jeden soubor tak bývá uložen na různých částech disku, takže načítání je dosti pomalé. Tomuto rozložení po částech se říká fragmentace a prostě se jí nevyhnete, musíte proto sáhnout po nápravě v podobě takzvané defragmentace.

Pro defragmentaci disku můžete využít celou řadu specializovaných nástrojů různých výrobců, základní přitom zdarma nabízejí již přímo Windows. Pro defragmentaci disku následujte příkaz Start | Všechny programy | Příslušenství |Systémové nástroje | Defragmentace disku. Stisknutím tlačítka Defragmentovat nyní můžete zahájit defragmentaci vybraného pevného disku. defragmentace se automaticky spustí, můžete ji kdykoli předčasně ukončit stisknutím tlačítka Zrušit defragmentaci, avšak měli byste ji nechat automaticky dokončit. Nezapomínejte na to, že defragmentace má význam pouze u klasických pevných disků, nepoužívejte ji tedy například v případě SSD.

defr.png
Rychlý výsledek odhadu fragmentace na jednotlivých discích

8. Pozor na upřednostnění programů

Ve Správci úloh můžete poměrně jednoduše, přímo prostřednictvím místní nabídky, nastavit takzvanou prioritu libovolnému procesu. K dispozici máte několik stupňů, z nichž nejzajímavější jsou samozřejmě ty s vyšší prioritou oproti ostatním právě běžícím programům. Dejte ale pozor: nastavením příliš vysoké priority některému z procesů můžete zapříčinit nestabilitu až pád systému Windows. Proto byste se do této činnosti neměli pouštět, až na výjimečné (a řádně odůvodněné) případy.

9. Odkládejte na flash paměť

Zajímavou a užitečnou funkcí systémů Windows Vista a 7 je možnost nastavení ukládání pracovních souborů z paměti (swap) na flash paměť. Dříve se standardně používalo ukládání na pevný disk, nicméně ten díky své pomalosti při čtení i zápisu velice často představoval slabé místo výkonu systému. Flash paměť v podobě tolik oblíbených USB klíčenek nabízí nesrovnatelně výkonnější přístup a rychlost.

Po připojení flash paměti do volného rozhraní počítače se systémem Windows máte možnost ji nastavit jako odkládací pomocí Průzkumníka Windows. Nejprve jej tedy spusťte, například skrze standardní příkaz Start | Všechny programy | Příslušenství | Průzkumník Windows. V seznamu dostupných jednotek pravým tlačítkem myši klepněte na položku odpovídající připojené flash paměti a z kontextové nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Tím se otevře dialogové okno, kde zvolte záložku ReadyBoost. Pokud má cílová flash paměť dostatečný výkon a kapacitu, můžete aktivovat možnost Používat toto zařízení a pomocí jezdce Místo vyhrazené pro větší rychlost nastavit velikost. Všechny změny a zahájení využití flash paměti provedete stisknutím tlačítka OK.

10. Pokud program nefunguje, zkuste kompatibilitu

Windows XP, Vista i Windows 7 nabízejí možnost spustit libovolný program se zapnutými speciálními funkcemi pro zpětnou kompatibilitu. V praxi to znamená, že i aplikaci, která má přímo ve Windows 7 problémy s během, můžete spustit ve zvláštním režimu kompatibility, například se staršími Windows XP. Na vybraný spustitelný soubor klepněte pravým tlačítkem myši (například v Průzkumníkovi Windows) a z kontextové nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Vyberte záložku Kompatibilita a ktivujte možnost Tento program spustit v režimu kompatibility pro, poté z přilehlé roletové nabídky zvolte požadovanou verzi operačního systému. Stiskněte tlačítko OK, při příštím spuštění se již bude chovat jako by byl spuštěn ve vybraném systému.

spravce.png
Nastavení vlastností kompatibility u vybraného programu, resp. jeho zástupce

11. Co dělat, pokud v programu nefunguje zobrazení

U některých zařízení, která na obrazovce zobrazují různá videa, můžete mít se starší obslužnou aplikací v novějších Windows problémy. Typický příklad představují určité webové kamery, jež zobrazí kostičkované video s divnými barvami. K řešení těchto trablů můžete opět využít záložku Kompatibilita, kde pak podle potřeby zkuste aktivovat/deaktivovat možnost Spustit v režimu 256 barev.

12. Programy bez problémů s účtem správce

Funkce Řízení uživatelských účtů patří mezi novinky Windows Vista a 7, avšak u některých programů může být zobrazení a potvrzování dialogů při potřebě vyšších oprávnění otravující. Striktní přístup byste mohli zvolit vypnutím celé této ochrany, avšak pro bezpečnější běh je snazší vymezit plná práva pro vybraný program zvlášť. Na odpovídající spustitelný soubor klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte příkaz Vlastnosti. Na záložce Kompatibilita nyní aktivujte možnost Spustit tento program jako správce a změny uložte stisknutím tlačítka OK. Při dalším spuštění již bude aplikace pracovat s plnými právy a neměli byste se potýkat s původními problémy.

13. Jak na aktualizaci ovladače k hardwaru

Pokud potřebujete aktualizovat ovladače k vybranému hardwaru ve svém počítači nebo prostě chcete zjistit, zda není k dispozici nová verze, můžete využít služeb Správce zařízení. Nejprve proto následujte příkaz Start | Ovládací panely | Hardware a zvuk, kde poté vyberte odkaz Zobrazit hardware a zařízení. Na položku s požadovaným hardwarem klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte možnost Aktualizovat software ovladače.
X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 19

Poslední komentáře Komentáře

HDD David 31.  5.  2015 8:56
Re: Není nad dobrou radu Trashman 23.  6.  2013 17:24
Re: 14. palast 24.  11.  2011 8:26
Re: defragmentace Sorry 22.  11.  2011 21:35
Re: Odkládání na flasku Stewe 22.  11.  2011 17:57
Přidat příspěvek Zobrazit vše