27.  7.  2012    Ostatní

Jak dětem omezit hry bez zbytečných programů?

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud nechcete, aby vaše děti hrály hry bez jakýchkoliv restrikcí, můžete jim přístup částečně omezit prostřednictvím specializovaných voleb systému. Jak na to?

Celá řada her může být pro děti nevhodná, a proto Windows 7 nabízejí možnost jejich blokování podle předem určeného stupně závadnosti obsahu. Odpovídající volby jsou přístupné z hlavního okna rodičovské kontroly (Start | Ovládací panely | Nastavit rodičovskou kontrolu) u konkrétního uživatele. Po klepnutí levým tlačítkem myši na možnost Hry se otevře jednoduchý dialog. Pokud je zapotřebí zabránit v hraní jakýchkoli her, má oprávněný uživatel možnost:

  • Aktivovat volbu Ne u otázky Může uživatel hrát hry?. V takovémto případě dojde k automatickému blokování libovolné z her, ať už má hodnocení rizikovosti nízké, nebo vysoké.
  • Pokud naopak u zmiňované otázky Může uživatel hrát hry? zvolíte možnost Ano, aktivují se zbývající volby, s jejichž pomocí lze blíže definovat zakázané hry.

026.png
Základní volby nastavení rodičovské kontroly

Klepnutím levým tlačítkem myši na možnost Nastavit hodnocení hry se otevře nové okno. S jeho pomocí můžete nastavit globální hodnocení her, které daný uživatel může hrát. Pro hodnocení je využíváno mezinárodního systému PEGI. V okně blokování her podle hodnocení obsahu při konfiguraci postupujte následovně:

  1. Nejprve vybráním jedné možnosti z dvojice Povolit hry bez hodnocení, respektive Blokovat hry bez hodnocení určete, jaká bezpečnostní opatření se vztahují na nehodnocené hry.
  2. Ze seznamu stupňů hodnocení vyberte právě jednu možnost omezení přístupu ke hrám podle jejich obsahu.
  3. Aktivací libovolných voleb v sekci Blokování následujících typů obsahu navíc můžete určit, které hry budou blokovány podle obsahu i v případě, že mají povolený stupeň hodnocení. Jedná se například o možnosti Drogy, Vulgární jazyk, Sex apod.
  4. Všechna provedená nastavení potvrďte a uveďte v platnost stisknutím tlačítka OK.

Zabránění přihlášení podle času

Jakmile jsou možnosti rodičovské kontroly pro daný účet aktivovány, můžete přejít k nastavení omezení přístupu k počítači v předem definovaných časových intervalech. Odpovídající dialog lze otevřít klepnutím levým tlačítkem myši na položku Časové limity.

K nastavení omezení přístupu v určité hodiny slouží mřížka, jež zaujímá podstatnou část právě otevřeného dialogu. Sloupce této mřížky představují jednotlivé denní hodiny, řádky zase konkrétní dny v týdnu. Nastavení omezení přístupu k počítači se provádí velice jednoduše následujícím způsobem:

  1. Můžete označit jednu hodinu omezení přístupu tak, že do průsečíku sloupce požadovaného času s řádkem odpovídajícího dne klepnete levým tlačítkem myši. Dané políčko se obarví modře, což značí zabránění přístupu v danou hodinu.
  2. Pokud potřebujete označit delší časový úsek najednou, přetáhněte ukazatel myši se stisknutým levým tlačítkem přes odpovídající políčka mřížky a poté levé tlačítko uvolněte. Celá takto zvolená obdélníková oblast se zabarví modře pro znamení omezení přístupu.
  3. V případě, že chcete zrušit již existující omezení, opět postupujte v regulích bodů 1 a 2. Jediný rozdíl je v tom, že modrá pole (značící omezení) se přebarvují na původní bílou barvu, která signalizuje plný přístup v danou hodinu.
  4. Potvrzení právě nastavených časových limitů proveďte stisknutím tlačítka OK.

027.png 
Nastavení omezení přístupu k počítači v daných časových intervalech
X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře