16.  2.  2007    Excel

Jak importovat data z textového souboru

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Při vkládání dat do Excelu si můžete zjednodušit práci tím, že je nemusíte zadávat. Stačí je totiž pouze vložit z textových souborů, které jste vytvořili v nějakém jiném programu.

1Nejprve vytvořte textový soubor, jehož data budete importovat do Excelu. V nabídce Start zvolte Všechny programy, Příslušenství a otevřete Poznámkový blok. 2Data uložte do řádků tak, aby odpovídala řádkům v aplikaci Excel. V rámci řádků oddělte jednotlivá data mezerami, popřípadě středníkem, tabulátorem či jiným oddělovačem. Soubor uložte na pevný disk pomocí příkazu Soubor a Uložit. Vyberte místo na pevném disku a stiskněte Uložit. 3Excelu klepněte na buňku, do které chcete data z textového souboru vložit. V nabídce Data přejděte na možnost Importovat externí data a poté klepněte na Importovat data. 4V rozbalovacím seznamu Soubory typu okna Vybrat zdroj dat klepněte na položku Textové soubory. V seznamu Oblast hledání vyhledejte textový soubor, který chcete importovat, označte jej a stiskněte tlačítko Otevřít. Otevře se vám Průvodce importem textu. 5V části Typ zdrojových dat zatrhněte Pevná šířka, Typ souboru zvolte „1250 : Středoevropské jazyky (Windows)“ a klepněte na tlačítko Další. V následujícím okně se objeví náhled. Pokud jste s výsledkem spokojeni, stiskněte tlačítko Další a následně Dokončit. 6V okně Importovat data stiskněte tlačítko Vlastnosti a nastavte možnosti formátování a rozložení importovaných dat. Zvolte Umístění dat a stiskněte tlačítko OK. 7Změníte-li data textového souboru, klepněte na buňku v Excelu, kam byla data importována, a zvolte příkaz Data a Aktualizovat data. Vyhledejte zdrojový textový soubor a stiskněte Importovat. 8Chcete-li měnit údaje zadávané v Průvodci importem textu, zvolte možnost Data, Importovat externí data a Upravit import textu. Vyberte zdrojový soubor textu a stiskem tlačítka Importovat vyvoláte Průvodce. Proveďte změny importovaného textu a potvrďte tlačítkem Dokončit.
TIP: SLOVNÍČEK: Zdroj dat – uložený soubor zdrojových informací, Externí data – dala uložená mimo aplikaci Excel.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře