27.  4.  2006    Word

Jak jednoduše provést revizi dokumentu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Textový editor MS Word nabízí zajímavou funkci, kterou využijete zejména v případě, kdy s jinou osobou pracujete na jednom dokumentu a chcete si k němu sdělovat určité připomínky, případně potřebujete vědět, jaké změny váš spolupracovník v dokumentu provedl.

1Ve Wordu otevřete dokument, který si přejete známému odeslat k posouzení – na revizi. Následně přejděte do nabídky Soubor, Odeslat a klepněte na položku Příjemce pošty (na revizi). 2Otevře se okno nové zprávy, kam se daný dokument automaticky připojí jako příloha. Do políčka Komu vepište e-mailovou adresu příjemce, případně upravte vygenerovaný předmět, vlastní text zprávy a stiskněte tlačítko Odeslat. 3Pokud příjemce poklepe na přílohu přijatého e-mailu levým tlačítkem myši, otevře se okno Otevřít přílohu pošty, kde se klepnutím na tlačítko Otevřít otevře dokument v programu Word. 4Chcete-li při revizi využít všech možností této funkce, otevřete nabídku Zobrazit, Panely nástrojů a klepněte na položku Revize. Na zobrazeném panelu naleznete pěkně pohromadě všechna užitečná tlačítka. 5Pokud příjemce jakkoliv upraví dokument, automaticky se o tom vytvoří záznam. Přidaný text a jeho úpravy se označí červeně a podtrhnou, informace o smazaných položkách naleznete v bublině v pravé části stránky. 6K označenému textu můžete velice jednoduše přidat vlastní komentář – stačí stisknout tlačítko Vložit komentář a text komentáře vepsat do zobrazené bubliny. Chcete-li vybraný text zvýraznit, stiskněte na panelu Revize tlačítko Zvýraznění. 7V revidovaném dokumentu můžete mezi jednotlivými změnami či připomínkami procházet velice jednoduše pomocí tlačítek Předchozí a Další. Chcete-li danou změnu přijmout, stiskněte tlačítko Přijmout změnu. Pokud danou změnu nebo komentář chcete odstranit, klepněte na tlačítko Omítnout změnu či odstranit komentář.
TIP: Před odesláním finální verze dokumentu vyberte z nabídky Zobrazit pro revize možnost Konečný se značkami a přesvědčte se o stavu dokumentu. V případě, že v něm jsou stále zaneseny nějaké korektury, pak se s nimi pomocí tlačítek Přijmout změnu nebo Omítnout změnu či odstranit komentář vypořádejte. V opačném případě si budou moci revizní informace zobrazit všichni příjemci dokumentu, čímž se můžete dostat do nepříjemné situace.
TIP: Pro maximální pocit jistoty finální verzi dokumentu uložte ve formátu RTF. Přejděte do nabídky Soubor, Uložit jako, zadejte požadovaný název souboru, z nabídky Typ souboru zvolte Formát RTF (*.rtf) a stiskněte tlačítko Uložit.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře