28.  3.  2007    Excel

Jak na automatické formátování

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud do Excelu vložíte data a nejste si jisti, jakou grafickou podobu pro ně zvolit, můžete využít souboru předdefinovaných formátů. Mezi ně patří například druh písma, ohraničení nebo stínování, které lze na danou oblast dat jednoduše aplikovat.

1Excelu vytvořte jednoduchou tabulku a vložte do ní data podle obrázku. Označte ukazatelem myši oblast buněk s čísly, stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Formát buněk. Na kartě Číslo v části Druh vyberte Číslo. Zatrhněte položku Oddělovat 1000 ( ) a v políčku Desetinná místa ponechte číslo 2 pro zobrazení čísel včetně dvou desetinných míst. 2V části Druh se přepněte na položku Měna. Pokud je v políčku Symbol značka „Kč“, stiskněte tlačítko OK. V opačném případě rozbalte seznam tohoto políčka stiskem šipky vpravo a tuto značku ze seznamu vyberte. 3Označte buňky ve sloupci F, ve kterých je uložena hodnota daně. Znovu vyvolejte okno Formát buněk a na kartě Číslo v části Druh zvolte Procenta. V políčku Desetinná místa nastavte nulu a klepněte na tlačítko OK. 4Označte buňku E8 a stiskněte tlačítko Suma v panelu nástrojů. Funkce vám nabídne součet buněk B9 D9, což potvrďte klepnutím na tlačítko Enter. 5Ukazatel myši umístěte do pravého dolního rohu buňky E8. Poté, co se ukazatel změní na křížek, stiskněte levé tlačítko myši a táhněte jej dolů až na buňku E10. Tím překopírujete vzorec do ostatních buněk sloupce E. 6Stejným způsobem umístěte součet sloupců B, C, D a E do řádku č. 11. Ve sloupci G spočítejte cenu s daní za jednotlivé druhy potravin vložením příslušného vzorce do řádku vzorců a jeho překopírováním do ostatních buněk tohoto sloupce. Do buňky G11 umístěte součet hodnot sloupce G. 7Do buňky A5 vložte nadpis. Označte buňky A5 G5, z nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši vyberte Formát buněk a na kartě Zarovnání zatrhněte políčko Sloučit buňky. Nadpis vycentrujte pomocí tlačítka z panelu nástrojů. 8Označte buňky A7 G11 a v nabídce Formát klepněte na příkaz Automatický formát. Z nabídky zvolte vhodný formát a stiskněte OK. Chcete-li automatické formátování zrušit, vyvolejte stejným způsobem okno pro automatický formát a ve spodní části seznamu klepněte na formát s popisem Žádný. 9Stisknete-li v okně Automatický formát tlačítko Možnosti, objeví se v dolní části okna nabídka, ve které máte možnost pomocí zaškrtávání políček přidávat či odebírat jednotlivé části automatického formátu.
TIP: Pokud se vám po zkopírování vzorce objeví v daných buňkách symbol křížku, chyba bude pravděpodobně v číselném formátu, který je nutné změnit.
TIP: Formát buněk se vztahuje k formátu dat, která jsou v buňkách obsažena. Automatické formátování se zabývá grafickou podobou a zobrazením buněk.
TIP: Výběrem formátu s popisem Žádný zrušíte i formát dat, která jsou v buňkách uložena.
TIP: SLOVNÍČEK: Automatický formát – soubor předdefinovaných formátů, jako je například velikost písma, vzorky a zarovnání, které můžete použít v oblasti dat; Oblast – dvě nebo více buněk v listu, které mohou být sousedící nebo nesousedící.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře