1.  9.  2006    Word

Jak na formátování odstavce

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Chcete rychle upravit vzhled textu v odstavci? Naučte se jej správně formátovat a nastavovat jeho vlastnosti a vaše dokumenty budou vypadat profesionálněji. Úpravy odstavce můžete provádět před psaním, nebo během něj.

1Základní formátování odstavce nalezneme v nabídce Formát a Odstavec. Po jejím vyvolání se nám objeví dialogové okno, ve kterém nastavujeme základní vlastnosti formátování. 2V záložce Odsazení a mezery v části Obecné nastavíme nejprve Zarovnání výběrem z rozbalovací nabídky. Text můžeme zarovnat buď Vlevo (s nerovným okrajem po pravé straně), Na střed (centrovaný text s nerovným okrajem po obou stranách), Vpravo (s nerovným okrajem po levé straně), nebo Do bloku (odstavec má zarovnané oba okraje). 3V části Odsazení nastavíme vzdálenost od levého a pravého okraje zadáním hodnoty například 3 centimetry do oken Zleva, Zprava. Odsazení můžeme nastavovat také na pravítku přesunem tzv. zarážek pomocí levého tlačítka myši. Jsou celkem tři: pravá zarážka odsazuje text zprava, levá spodní zarážka vymezuje první znak druhých a dalších řádků (odsazení zleva) a na levé horní zarážce začíná první znak prvního řádku, který většinou bývá odsazen o určitou hodnotu. Toto odsazení můžeme také nastavit v dialogovém okně v části Speciální a O kolik. 4První řádek můžeme také předsadit. V dialogovém okně vybereme v nabídce Speciální slovo Předsazení a do okna O kolik zadáme například hodnotu 3 cm. 5Nejčastější chybou je vytváření mezer mezi odstavci opakovaným stiskem klávesy Enter! Mezery mezi odstavci nastavujeme také pomocí formátování! V části Mezery nastavíme hodnotu do políček Před a Za – tato hodnota udává vzdálenost od předcházejícího či následujícího odstavce. 6Můžeme také nastavit mezery mezi jednotlivými řádky odstavce. V rolovacím okně Řádkování zvolíme například Jednoduché, jako nejčastěji používané. V případě řádkování Nejméně, Přesně a Násobky vkládáme hodnotu do políčka Výška. 7Speciální úpravy odstavce nalezneme na záložce Tok textu. Je nepřípustné, aby například první nebo poslední řádek odstavce byly samy na stránce. Tyto případy může Word hlídat automaticky, pokud zatrhneme v části Stránkování políčko Kontrola osamocených řádků. Pokud potřebujeme, aby odstavec nebyl mezi dvěma stránkami rozdělen a zůstal celý na jedné stránce, označíme položku Svázat řádky. 8V případě nadpisu, který je také samostatným odstavcem, zaškrtnutím políčka Svázat s následujícím docílíme toho, že nezůstane nikdy na konci stránky sám bez textu, ale přiřadí se k němu část textu následujícího odstavce. Zatrhneme-li políčko Vložit konec stránky před, celý odstavec se přesune na další stránku. 9U víceřádkových nadpisů uvítáme například možnost zalomit text na více řádků při zachování jednoho odstavce a stejného formátování. Tam, kde potřebujeme text na jednom řádku ukončit a pokračovat na řádku dalším, stiskneme kombinaci kláves Shift+Enter.
TIP: Všechny vlastnosti, které nastavujeme při upravování odstavce, se nám zobrazují v části Náhled.
TIP: Pro zarovnání odstavce můžeme použít také ikonky v panelu nástrojů nebo klávesové zkratky: Vlevo (Ctrl+L), Na střed (Ctrl+E), Vpravo (Ctrl+R), Do bloku (Ctrl+J).
TIP: Každý odstavec je ukončen speciálním znakem pro konec odstavce, který můžeme zobrazit či skrýt pomocí ikony obráceného písmene "P".X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře