8.  8.  2007    Excel

Jak na logické funkce

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Při vytváření tabulek v  Excelu narazíte nejen na numerické výpočty, ale také na testování hodnot pomocí logických funkcí. Typickým příkladem je funkce KDYŽ , která vrátí určitou hodnotu podle toho, zda je zadaná podmínka vyhodnocena jako pravdivá či nepravdivá.

1Funkce KDYŽ patří k nejvíce používaným funkcím, a proto je dobré s ní umět pracovat. Otevřete si Excel a vytvořte jednoduchou tabulku podle obrázku. Tabulka bude zachycovat věkovou statistiku skautského oddílu. 2Označte myší všechny buňky tabulky (A3:E17) a z nabídky Formát zvolte příkaz Automatický formát. V seznamu formátů jeden označte a stiskněte tlačítko OK. Najeďte ukazatelem myši do záhlaví sloupců na jejich rozmezí. Stiskem levého tlačítka myši a tažením doleva či doprava upravte šířky sloupců podle vašich představ. 3Záhlaví tabulky zarovnejte na střed. Označte buňky A3:E3 a stiskněte tlačítko Zarovnat na střed. Označte buňky A1:E1, stiskněte pravé tlačítko myši a z místní nabídky zvolte Formát buněk. Přepněte se na kartu Zarovnání a v části Nastavení textu zatrhněte políčko Sloučit buňky. Do sloučené buňky vložte nadpis, také jej zarovnejte na střed. Stiskem kláves Ctrl + B mu nastavte tučný formát a pomocí Ctrl + U nastavte formát podtržení. 4Do buněk ve sloupci „Věk“ vložte vzorec, který z dnešního data a data narození vypočítá věk v letech. Nejprve si do buňky A19 uložte dnešní datum. Buňku označte a do řádků vzorců za znak = vložte funkci DNES(). 5Označte buňku C4, ukazatel přesuňte do řádku vzorců a za znak = napište vzorec: =($A$19-B4)/365. Najeďte do pravého dolního rohu buňky C4, stiskněte levé tlačítko myši a tažením překopírujte vzorec do buněk C5:C17. 6Hodnoty v buňkách C4:C17 bude nutné zaokrouhlit na celá čísla dolů. Použijte funkci ROUNDDOWN(číslo;číslice), kde číslo pro nás bude výsledný věk s desetinnými místy, který má být zaokrouhlen, a číslice udává, na kolik desetinných míst se má zaokrouhlit. Výsledný vzorec v buňce C4 bude vypadat takto: =ROUNDDOWN((($A$19-B4)/365);0). Upravený vzorec překopírujte do zbylých buněk. 7Buňky ve sloupci „Nad 15 let“ upravte tak, aby se v nich zobrazovalo „MÁ“, pokud je osoba starší 15 let a „NEMÁ“, pokud není. Ve vzorcích sloupce D použijte funkci KDYŽ(podmínka;ano;ne). 8Podmínka je výraz, který vyhodnocujete. „Ano“ je hodnota, která je vrácena, jestliže je výraz vyhodnocen jako PRAVDA, „Ne“ je hodnota, která je vrácena, jestliže je výraz vyhodnocen jako NEPRAVDA. Do buňky D4 vložte vzorec: =KDYŽ(C4>15;"MÁ";"NEMÁ"). Tažením pravého rohu buňky směrem dolů jej opět překopírujte do zbylých buněk. 9Do posledního sloupce „Pořadí věku“ vložte vzorce, které budou automaticky počítat pořadí při seřazení od nejstaršího po nejmladšího. Ve vzorcích použijte funkci RANK(číslo;odkaz;pořadí), která vrací pořadí argumentu (podle velikosti) v seznamu čísel. Na první pozici funkce bude číslo, jehož pozici hledáte. Odkaz je oblast, ve které se čísla nachází a pořadí číslo určující, zda se budou hodnoty třídit vzestupně či sestupně. Do buňky E4 vložte vzorec: =RANK(C4;$C$4:$C$17). Tažením opět překopírujte vzorec do ostatních buněk.
TIP: Chcete-li, aby všechny sloupce byly stejně široké, přidržte klávesu Shift a označte záhlaví sloupců. Stiskněte pravé tlačítko myši a z místní nabídky vyberte Šířka sloupce. Zadejte hodnotu a stiskněte tlačítko OK.
TIP: Pokud je pořadí rovno 0 nebo není zadáno, určuje se pořadí čísla jako v sestupném seznamu. Pokud je pořadí jakákoliv nenulová hodnota, určuje se pořadí čísla jako ve vzestupném seznamu.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl + B – použití nebo odstranění tučného formátu; Ctrl + U – použití nebo odstranění formátu podtržení.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře