31.  10.  2005    Excel

Jak na matematické funkce

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Funkce spolu se vzorci dělají z tabulkového procesoru mohutný nástroj pro zpracování dat. Podívejme se podrobněji na matematické funkce, které vrátí výsledek do buněk, ve kterých jsou umístěny. Stejně jako vzorce je můžeme vkládat několika způsoby.

1Funkce v Excelu začínají stejně jako vzorce znakem „=“, za nímž následuje název funkce, otevírací a uzavírací závorka. Uvnitř závorek jsou tzv. argumenty – čísla, na která se funkce aplikuje. Argumenty jsou od sebe odděleny znakem „;“.
TIP: Argumentem funkce nemusí být jen číslo, ale může to být také text, datum, adresy jiných buněk nebo dokonce i jiné funkce (tzv. vnořené)! U nich se již znak „=“ neuvádí.
2Užitečným pomocníkem při vkládání funkcí je tzv. Průvodce funkcí. Vyvoláme ho v příslušné buňce buď ikonou fx, klávesovou zkratkou Shift+F3, nebo z hlavního menu Vložit / Funkce. V rolovacím menu Vybrat kategorii zvolíme „Matematické“. Požadovanou matematickou funkci si nyní můžeme vybrat v sekci Vybrat funkci. Zvolme například nejjednodušší funkci SUMA pro sčítání. V dolní části okna se objeví struktura zápisu funkce s krátkým popisem. Detailní popis funkce získáme otevřením odkazu Nápověda k této funkci. 3Pokud máme funkci vybranou, stiskneme tlačítko OK. Okno Vložit funkci se nám změní na Argumenty funkce. Do jednotlivých políček v horní části budeme vkládat argumenty – čísla, která chceme sečíst. V případě, že vkládáme víc jak dvě hodnoty, automaticky se v okně doplňuje okénko pro další argument.
TIP: V oknech se přepínáme buď ukazatelem a nebo klávesou Tab (následující okno) a klávesou Shift+Tab (předchozí okno).
4Všimněte si, že vytvářená funkce je automaticky vložena i do Řádku vzorců se všemi zadanými argumenty. Pro potvrzení funkce je nakonec potřeba stisknout tlačítko OK. Do příslušné buňky se nám uloží výsledný součet. 5Matematické funkce se nejčastěji využijí v tabulkách hodnot. Proto si jednu takovou jednoduchou tabulku vytvořme. Pomocí funkce Suma sečteme všechny hodnoty v tabulce do políčka E8. Označíme jej, funkci vepíšeme do řádku vzorců (nebo ji zadáme pomocí Průvodce funkcí, jak je popsáno výše) a potvrdíme zaškrtnutím nebo klávesou Enter.
TIP: Ve funkci SUMA nemusíme vypisovat všechny čísla tabulky jako argumenty, vystačíme si pouze s jediným – tím bude vymezení celé oblasti čísel. Pro vyznačení oblasti potřebujeme zadat adresu její levé horní buňky (B2), následuje znak dvojtečka a za ním adresa pravé dolní buňky (D6).
6Dále si vyzkoušíme vynásobit čísla ze druhého řádku a výsledek pak ještě vynásobíme číslem dva. Pokud neznáme název konkrétní funkce, využijeme opět Průvodce funkcí a příslušnou funkci zde vybereme. Tato funkce bude mít dva argumenty – prvním bude oblast druhého řádku (B3:D3), druhým bude číslo 2. Opět potvrdíme volbou OK a dostáváme výsledek.
TIP: Vidíme, že v argumentech funkcí můžeme libovolně kombinovat čísla a odkazy na buňky či jejich oblasti. V Průvodci funkcí můžeme obdobně pracovat i s dalšími matematickými funkcemi jako například odmocnina či absolutní hodnota.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře