5.  12.  2005    Ostatní

Jak na nastavení zvuku

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Kvalita zvuku, který vychází z vašeho počítače, je kromě používané zvukové karty a připojené reprosoustavy do jisté míry závislá i na nastavení systému Windows. Pokud s kvalitou výstupu spokojeni nejste, zkuste postupovat následujícím způsobem.

1Klepněte na tlačítko Start, zvolte položku Ovládací panely a poklepejte na ikonu Zvuky a zvuková zařízení. 2Na kartě Hlasitost můžete tažením posuvného jezdce změnit hlasitost zařízení. Chcete-li zvuk úplně vypnout, aktivujte položku Ztlumit. Jestliže potřebujete mít toto nastavení přístupné z Oznamovací oblasti, zatrhněte položku Umístit ikonu hlasitosti na hlavní panel. 3Klepnutím na tlačítko Upřesnit zobrazíte okno Řízení přehrávání, kde je možné změnit vyvážení a hlasitost zobrazených položek. Pro jemné doladění zvukového výstupu klepněte v části Řízení přehrávání na tlačítko Upřesnit. Otevře se dialog, kde v části okna Nastavení zvuku tažením posuvných jezdců dolaďte basy a výšky (u některých zvukových karet toto nastavení není dostupné). 4Pro změnu nastavení hlasitosti reproduktorů stiskněte v části okna Nastavení reproduktorů tlačítko Hlasitost reproduktorů. Zde tažením posuvného jezdce navolte zvlášť požadovanou hlasitost levého a pravého reproduktoru, případně po aktivaci volby Posouvat všechny ukazatele najednou nastavení proveďte jen tažením jednoho jezdce. 5Dále v části okna Nastavení reproduktorů stiskněte tlačítko Upřesnit. Zůstaňte na kartě Reproduktory a ze seznamu výstupních zařízení zvolte typ reproduktorů, které jsou k vašemu počítači připojeny. V horní části okna se následně objeví náhled, jak by mělo zapojení vybraného typu reproduktorů vypadat. Na záložce Výkon je možné změnit nastavení hardwarové akcelerace a kvalitu převodu vzorkování. 6V okně Zvuky a zvuková zařízení přejděte na kartu Zvuk a ze seznamů Výchozí zařízení v částech okna Přehrávání zvuku, Záznam zvuku a Přehrávání hudby MIDI vyberte zařízení, které chcete používat. 7Klepněte na záložku Hlas. V sekci Přehrávání hlasového záznamu a Záznam hlasu zvolte taktéž z nabídek Výchozí zařízení požadovaný typ hardwaru, jenž chcete použít k záznamu hlasu a jeho přehrávání. Pro otestování funkčnosti stiskněte tlačítko Test zařízení. Tím se spustí průvodce, který vás v několika krocích provede otestováním vybraného zařízení. Stačí sledovat instrukce na obrazovce.
TIP: Přidání ikony Hlasitost na hlavní panel (podle kroku 2) vám výrazně zlepší přístup k funkcím modulu Zvuky a zvuková zařízení. Klepnete-li na ikonu levým tlačítkem myši, můžete posuvným jezdcem navolit požadovanou hlasitost, nebo zatrhnutím políčka Ztlumit zvuk vypnout. Po klepnutí pravým tlačítkem myši a vybráním položky Otevřít ovladač hlasitosti zobrazíte okno Řízení přehrávání nebo vybráním Upravit vlastnosti zvuku otevřete dialog Zvuky a zvuková zařízení.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře