14.  5.  2007    Outlook

Jak na složku výsledků hledání

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud v  Outlooku často hledáte stejný typ e-mailů, můžete si usnadnit práci a použít složku výsledků hledání. Ušetříte tím spoustu času.

1Otevřete si Outlook a přepněte se do složky Pošta, ve které máte uloženy e-mailové zprávy. Složka Doručená pošta obsahuje většinou několik tématicky vytvořených podsložek, do kterých se třídí příchozí pošta podle definovaných pravidel (viz návod JNP 17/05). 2Pokud často vyhledáváte stejný typ zpráv, můžete použít složky výsledků hledání. Do určité složky tak můžete shromáždit zprávy podle vyhledávacích kritérií. Tyto zprávy je možné ze složek výsledků hledání zobrazit, nejsou však v těchto složkách uloženy! Složky výsledků hledání jsou pouze virtuální složky obsahující zobrazení zpráv, které se nachází ve složce Doručená pošta a v jiných složkách, které jste vytvořili. 3V okně Všechny poštovní složky naleznete tři výchozí složky výsledků hledání – Pro zpracování (všechny e-maily označené příznakem), Velká pošta (e-maily, jejichž velikost přesahuje 100 kilobajtů) a Nepřečtená pošta (všechny nepřečtené e-maily). 4V podokně Pošta přejděte v nabídce Soubor na příkaz Nový a klepněte na položku Složka výsledků hledání. Můžete použít také klávesovou zkratku Ctrl + Shift + P. V části Vyberte složku výsledků hledání můžete použít předdefinované složky. 5Označte položku, např. Pošta od a pro určité osoby. Stiskněte tlačítko Zvolit, vyhledejte a označte kontakt dané osoby a stiskněte OK. Chcete-li provádět hledání v jiné poštovní schránce, klepněte v rámečku Vlastní nastavení složky výsledků hledání na šipku a vyberte poštovní schránku ze seznamu. Nakonec stiskněte tlačítko OK. 6Místo použití předdefinované složky označte položku Vytvořit vlastní složku výsledků hledání a stiskněte tlačítko Zvolit. Do pole Název zadejte označení nové složky. Stiskněte tlačítko Kritéria, objeví se stejný formulář jako při Rozšířeném hledání (viz JNP 21/05). Na kartách Zprávy, Další volby a Upřesnit zadejte kritéria podle uvážení a pro dokončení stiskněte třikrát po sobě tlačítko OK. Nově vytvořené složky se přidají do stromu v části Složky výsledků hledání. 7Pokud chcete Složku výsledků hledání přejmenovat, klepněte na ni pravým tlačítkem myši v navigačním podokně a v místní nabídce zvolte příkaz Přejmenovat „název složky výsledků hledání“. Zadejte nový název složky. 8Chcete-li složku smazat, opět na ni klepněte pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte příkaz Odstranit složku…. Jestliže odstraníte složku výsledků hledání, nebudou odstraněny samotné e-mailové zprávy, neboť byly v této složce pouze zobrazeny. Pokud však otevřete nebo vyberete některou z e-mailových zpráv zobrazených ve složce výsledků hledání a odstraníte ji, bude tato zpráva odstraněna také ze složky, v níž je uložena! 9Chcete-li upravit vlastnosti kritérií, opět klepněte na složku pravým tlačítkem myši a v místní nabídce vyberte příkaz Upravit tuto složku výsledků hledání. Klepněte na tlačítko Kritéria, vyberte požadované možnosti a stiskněte tlačítko OK.
TIP: Složku výsledků hledání lze vytvořit také na základě hledání pomoci funkce Rozšířené hledání (viz JNP 21/05). Funkci pro obyčejné vyhledávaní ve zprávách můžete vyvolat klávesovou zkratkou Ctrl + E. Rozšířené vyhledávání pak spustíte klávesovou zkratkou Ctrl + Shift + F.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl + E – vyvolání funkce Najít; Ctrl+Shift + F – vyvolání okna s funkcemi pro Rozšířené hledání; Ctrl+Shift + P – vytvoření nové Složky výsledků hledání.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře