23.  11.  2006    Ostatní

Jak nahrát záznam z gramofonové desky do počítače

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud máte gramofon správně připojený k počítači (viz postup JNP 13-14/05 ), stačí jen pár nastavení v programu pro nahrávání a nic vám nebrání v uložení sbírky starých desek do počítače.

1Při nahrávání signálu je nutné provést několik zkušebních záznamů pro posouzení síly zaznamenávaného signálu. Zatrhněte v okně Ovládání hlasitosti u zařízení Vstup vnějšího zdroje políčko Ztlumit. V nabídce Možnosti vyberte položku Vlastnosti a v rámečku Nastavit hlasitost pro zvolte Záznam. 2V okně Zobrazit typ ovladače hlasitosti zatrhněte políčko Vstup vnějšího zdroje a klepněte na OK. V okně Ovládání záznamu zatrhněte u zařízení Vstup vnějšího zdroje políčko Vybrat a jezdce nastavení hlasitosti stáhněte dolů. Okno ještě nezavírejte. 3Pro vlastní zachytávání zvuku jsme zvolili program Nero Wave Editor, který je součástí programu Nero, často dodávaného k vypalovacím mechanikám CD/DVD. Spusťte Nero Wave Editora v hlavním okně klepněte na tlačítko Rekord. V okně nastavení formátu vzorků zvolte v poli Vzorkovací frekvence položku 44100 Hz (CD) a v poli Bitová hloubka položku 16 bit (CD a DAT). Potvrďte klepnutím na OK. 4V okně Nahrávací pult zatrhněte políčko Digitální monitoring. Přepněte se do okna Ovládání záznamu a pomalu posunujte jezdce ovládání hlasitosti pro zařízení Vstup vnějšího zdroje směrem nahoru. Nastavte hlasitost záznamu tak, aby ukazatele Vstupní úroveň v okně Nahrávací pult jen mírně zasahovaly do červených polí. 5Jste-li s nastavením spokojeni, klepněte v okně Nahrávací pult na tlačítko Record. Vyčkejte pro získání vzorku nahrávky a klepněte na OK. V okně Nero Wave Editoru uvidíte průběh křivky vyjadřující nahraný zvuk. Ideální průběh se vejde celý do rozsahu pole zvukové stopy. Signál přehrajete tlačítkem Přehrát část. 6S nahrávkami z gramofonových desek bude ve většině případů nutné provést několik základních úprav. Klepnutím na ikonu Vybrat vše (Ctrl + A) v okně Nero Wave Editoru vyberte celý záznam. V nabídce Vylepšení zvolte položku Korekce DC offsetu a soubor uložte (Ctrl + S). Tím dojde k odfiltrování šumu o velmi nízké frekvenci. Projevuje se posunutím střední hodnoty signálu mimo nulovou úroveň a je způsobován napájením zvukové karty. 7Na řadě je odstranění šumu. Klávesovou zkratkou Ctrl + A vyberte celou skladbu a v nabídce Vylepšení vyberte položku Redukce šumu. Klepněte na tlačítko Náhled a pomocí jezdců Spodní mez šumu a Úroveň redukce nastavte vhodnou korekci. Pamatujte však, že méně je někdy více, spolu s ořezem nepříjemného syčení mizí vysoké kmitočty hudby. Pro kontrolu můžete stisknout tlačítko Zbytkový_výstup a hned uslyšíte, zda ořezáváte pouze šum nebo i hudbu. Po nastavení klepněte na tlačítko OK. 8Kromě šumu bude pravděpodobně také potřeba odstranit praskání a lupání v nahrávce. V nabídce Vylepšení vyberte položku Odstranění lupání a klepněte na tlačítko Náhled. V rámečku Předvolby vyberte možnost, která vaší nahrávce prospěje nejvíce, a klepněte na tlačítko OK. 9Pokud jste pracovali s nahrávkami, které obsahují více skladeb, je třeba je rozdělit. Klepněte levým tlačítkem myši do místa, ve kterém chcete dvě skladby oddělit od sebe, a z nabídky Úpravy vyberte položku Vložit oddělovač stop. V daném místě se objeví zarážka s nápisem Stopa a příslušným pořadovým číslem. Jakmile jste mezi všechny skladby vložili oddělovače, vyberte z nabídky Úpravy položku Uložit stopy do souborů. V okně, které se otevře, zvolte, kam se mají jednotlivé stopy uložit, jejich název a formát, ve kterém budou uloženy, a ukládání spusťte tlačítkem OK.
TIP: Počítejte s tím, že ukládání stop zabere, podle výkonnosti vašeho počítače, nějaký čas –zvukový editor nyní musí provést veškeré úpravy. Vypálení hudebního cédéčka pomocí programu Nero je potom již jen dílem okamžiku.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 1

Poslední komentáře Komentáře

Dobrá rada nad zlato Rudolf Reinisch 17.  2.  2009 10:04
Přidat příspěvek Zobrazit vše