1.  8.  2006    Word

Jak nastavit dělení slov

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Nelíbí se vám, že když je píšete příliš dlouhé slovo na konec řádku, program Word jej nerozdělí, ale přesune na začátek dalšího řádku? Použijte funkci dělení slov a vložením spojovníku jednoduše odstraňte nevhodné mezery v zarovnaném textu.

1Slova dělíme pomocí spojovníku, který určuje, kde má být slovo, které se nachází na konci řádku rozděleno. Můžeme tak učinit ručně nebo automaticky. 2Dělit slova můžeme buď v celém textu, nebo jen v některé jeho části. Ukažme si nejdříve první způsob. Nejjednodušším způsobem je zapnout funkci automatického dělení slov příkazem z nabídky Nástroje, Jazyk, Dělení slov. 3Objeví se nám dialogové okno Dělení slov, ve které zaškrtneme políčko Automatické dělení slov. V číselníku Šířka oblasti pro dělení slov zadáme maximální vzdálenost mezi posledním slovem na řádku a pravým okrajem stránky (čím menší je vzdálenost, tím více spojovníků a rozdělených slov, ale zároveň méně „zubatý“ pravý okraj). V číselníku Maximum dělených řádků za sebou zadáme počet po sobě jdoucích řádků, které mohou být rozděleny. Provedené změny potvrdíme tlačítkem OK. 4Nyní můžeme vidět, že pravý okraj textového odstavce je méně zubatý a blíží se více zarovnání do bloku.
5Automatické dělení slov můžeme také provádět jen v určité části dokumentu. Tam, kde jej provádět nechceme, musíme dělení zakázat. Zkopírujeme si odstavec s dělenými slovy, abychom dostali dvě jeho kopie, a vybereme část, ve které nechceme dělit slova. V nabídce Formát zvolíme příkaz Odstavec a v kartě Tok textu zaškrtneme políčko Bez dělení slov. Potvrdíme tlačítkem OK. 6Na obrázku je vidět rozdíl konců řádků prvního odstavce, ve kterém je nastaveno automatické dělení slov, a druhého, ve kterém jsme dělení zakázali. 7Dělit slova můžeme také ručně. Spojovníkem rozdělíme libovolné slovo tak, že jej vložíme na příslušnou pozici slova kombinací kláves Ctrl+Pomlčka. V případě ručního dělení v celém textu postupujeme přes nabídku Nástroje, Jazyk, Dělení slov, vyvoláme opět dialogové okno Dělení slov a v něm klepneme na tlačítko Ručně. 8Pokud je nalezeno slovo, které lze rozdělit, nabídne nám Word místo pro vložení spojovníku (v našem případě slovo „přesune“). Pokud souhlasíme s tímto rozdělením, stiskneme tlačítko Ano. Chceme-li vložit spojovník do jiné části slova, přesuneme ukazatel pomocí šipek či myši na požadované místo a potvrdíme tlačítkem Ano.
TIP: Opakem dělení slov pomocí spojovníku je pevný spojovník, který brání rozdělení slova. Pokud chceme zabránit například rozdělení kódu 608-255, vložíme doprostřed pevný spojovník kombinací kláves Ctrl+Shift+Pomlčka a celá položka bude přesunuta na začátek dalšího řádku.
TIP: Odstavec zkopírujeme kombinací kláves Ctrl+C a vložíme jej pomocí Ctrl+V. Odstavec se zkopíruje i s automatickým dělením slov.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře