15.  9.  2006    Word

Jak nastavit vzhled stránky pro tisk

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pokud jste ve Wordu napsali dokument, jistě byste jej rádi vytisknuli. Naučte se s námi nastavovat parametry a vzhled stránky, aby jeho papírová podoba vypadala co nejlépe.

1Základní nastavení vzhledu stránky nalezneme v nabídce Soubor, Vzhled stránky. Objeví se nám dialogové okno, ve kterém nastavujeme základní charakteristiky dokumentu. 2Nejprve nastavíme okraje celého dokumentu. V horní části záložky Okraje dialogového okna zadáme do políček Nahoře, Dole, Vlevo a Vpravo hodnotu okrajů v centimetrech. V části Orientace zvolíme orientaci papíru při tisku klepnutím na příslušný obrázek. 3V části Stránky vybereme způsob, jakým se stránky budou tisknout. Pokud budeme tisknout dokument oboustranně, zvolíme Zrcadlové okraje. Velikost vnitřního okraje pro vazbu pak opět rozšíříme v políčku U hřbetu. 4Při výběru typu Brožura budeme tisknout dvě stránky na jednu stranu papíru. Po přehnutí papíru pak můžeme dokument otevřít jako knihu. Tato možnost je určena pro dokumenty s více než dvěma stranami. V seznamu Počet listů v brožuře vybereme počet stránek brožury. 5Chceme-li změnit okraje pouze v části dokumentu, vybereme text a nastavíme požadované okraje. V rozevíracím seznamu Použít vybereme položku Na vybraný text. V opačném případě zvolíme Na celý dokument. 6Formát papíru zvolíme v záložce Papír. V části Zdroj papíru vybereme, ze kterého zásobníku tiskárny se bude papír používat. Stiskem tlačítka Možnosti tisku můžeme nastavovat další specifické vlastnosti. 7Pokud máme vše nachystané pro tisk, podíváme se, jak bude dokument při tisku vypadat. V nabídce Soubor zvolíme Náhled nebo stiskneme ikonu v panelu nástrojů. V náhledu můžeme dokument prohlížet a měnit velikost zobrazení, práci s náhledem ukončíme klávesou Esc nebo pomocí tlačítka Zavřít náhled. 8Soubor vytiskneme příkazem z nabídky Soubor, Tisk, ikonou v panelu nástrojů nebo klávesovou zkratkou Ctrl+P. Otevře se nám dialogové okno, ve kterém musíme nastavit podmínky tisku. V nabídce Název vybereme tiskárnu, na které se bude dokument tisknout. 9V části Rozsah stránek zvolíme Všechny pro tisk celého dokumentu, Aktuální stránka pro tisk jediné stránky. Můžeme tisknout také vybrané stránky, jejichž čísla zadáme do políčka Stránky (např. 3, 8, 15, 19-25). 10Počet kopií zvolíme v části Kopie, rovněž můžeme zadat tisk několika stránek na jednom papíru výběrem hodnoty políčka Počet stránek na list. Pokud potřebujeme tisknout na obě strany, stiskneme tlačítko Vlastnosti a na záložce Úpravy zatrhneme Tisk na obě strany. Tisk potvrdíme tlačítkem OK.
TIP: Pro stránky formátu A4 je obecně doporučeno volit šířky okrajů v poměru 2 : 3 : 4 : 5 nebo 3 : 4 : 5 : 7 (vnitřní, horní, vnější a dolní). Pokud tiskneme dokument, který budeme svazovat, musí být vnitřní okraj dostatečně široký, a proto musíme šířku vnitřního okraje pro vazbu zvětšit alespoň o 15 mm. Tuto hodnotu zadáváme do číselníku U hřbetu.
TIP: Pokud tiskneme celý dokument na výšku a jen jednu stranu (např. s tabulkou) potřebujeme vytisknout na šířku, je nutné vložit tuto stránku do samostatného oddílu (viz JNP 06/05). Nastavení vzhledu tohoto oddílu pak neovlivní vzhled stránek ostatních!X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře