16.  2.  2006   

Jak odemknout archiv ZIP

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Ochránili jste vytvořený archiv ZIP heslem, které jste zapomněli a nyní si na něj nemůžete za žádnou cenu vzpomenout? V tom případě vám můžeme doporučit program PicoZip Recovery Tool, pro který bude nalezení toho správného hesla jen otázkou času.

1Připojte se k internetu a přejděte na adresu www.picozip.com/prt. Načte se nová stránka, z níž si můžete program PicoZip Recovery Tool stáhnout. 2Pro stáhnutí nástroje na váš počítač, klepněte v sekci Free Download na odkaz Click here to download. Podle rychlosti vašeho připojení si vyberte mezi verzí se slovníkem plným anglických slov (výrazně dokáže urychlit vyhledávání) o velikosti asi 3 MB nebo bez slovníku s velikostí menší než 1 MB. 3Po klepnutí na odkaz Click here to download se objeví okno Stažení souboru, v němž stiskněte tlačítko Uložit. Ve zobrazeném okně vyhledejte složku pro uložení, zkontrolujte uvedený název souboru a stiskněte tlačítko Uložit. 4Po dokončení stahování přejděte do složky, do níž jste program uložili, a poklepejte na ikonu PicoZipRT. Spustí se průvodce instalací programu – k jeho nainstalování stačí klepat na tlačítko Next. 5Otevřete nabídku START, Všechny programy, PicoZip, PicoZip Recovery Tool a klepněte na program PicoZip Recovery Tool. 6U políčka Encrypted Zip File stiskněte tlačítko Select encrypted Zip file, na disku vyhledejte archiv, ke kterému chcete zjistit heslo, a klepněte na Otevřít. Tím se automaticky do řádku Encrypted Zip File vyplní cesta k danému souboru. 7Z nabídky Recovery Method vyberte požadovanou metodu vyhledávání. Zvolíte-li metodu Dictionary, objeví se níže políčko pro zadání cesty k souboru, ve kterém jsou uložena slova, jež se mají použít (k tomu se může hodit verze s anglickým slovníkem). 8Pokud slovník nemáte nebo tento způsob nechcete použít, zvolte metodu Brute Force. V tomto případě bude program zkoušet různé kombinace znaků podle nastavených předvoleb. V nabídce Range můžete nastavit, jaké znaky mají být do vyhledávání zařazeny. 9Do políček Min Length a Max Length zadejte minimální a maximální délku hesla. Pro zahájení vyhledávání stiskněte v horní části okna tlačítko Start. Stav vyhledávání a odhad doby, kdy budou vyzkoušeny všechny kombinace dle zadání, naleznete v dolní části okna. 10Po nalezení správného hesla se automaticky zobrazí záložka Results, kde u položky Password najdete platné heslo. Nyní již stačí dané heslo přepsat do kolonky pro otevření archivu a archiv bez problémů rozbalit.
TIP: Snažte se co nejvíce vzpomenout, jaké znaky a kolik jste jich v hesle použili. Správným nastavením volby v kolonce Range a buňkách pro zadání minimální a maximální délky hesla totiž můžete dobu potřebnou pro vyhledávání zkrátit i o několik desítek hodin!
TIP: Pro bližší informace o práci s programem použijte nápovědu – pro její zobrazení stačí stisknout klávesu F1 nebo na panelu nástrojů klepnout na tlačítko Help.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře