16.  11.  2006    Word

Jak používat funkci Najít a nahradit

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Potřebujete-li v dokumentu vyhledat nějaké slovo, nemusíte číst text celý, ale můžete použít automatické vyhledávání. Dokonce máte možnost pomocí funkce „Najít a nahradit“ hledané slovo nahrazovat jiným.

1Jak v dokumentu požadované slovo nalézt? Textový ukazatel umístěte na začátek dokumentu stiskem kombinací kláves Ctrl+Home. V nabídce Úpravy zvolte příkaz Najít… nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl+F. Zobrazí se dialogové okno Najít a nahradit a v něm karta Najít. 2Do políčka Najít zapište hledané slovo nebo řetězec znaků a stiskněte tlačítko Najít další. Dojde k vyhledání a zvýraznění prvního výskytu hledaného řetězce. Opětovným stiskem tohoto tlačítka se budou vyhledávat další výskyty. Vyhledávání ukončete klepnutím na tlačítko Storno. 3Zatržením volby Zvýraznit všechny položky nalezené v části: se změní tlačítko Najít další na Najít všechny. Po stisku tohoto tlačítka dojde k vyhledání a označení „všech“ výskytů řetězce v dokumentu. 4Stiskem tlačítka Více se dialogové okno rozšíří o další možnosti. Zatržením příslušné volby můžete například rozlišovat malá a velká písmena nebo vyhledávat jen celá slova. 5Nyní na příkladu ukážeme, jak nahrazovat všechny výskyty slova „Arpanet“ výrazem „ARPANET“ (tučné, podtržené, červené kapitálky). Textový ukazatel opět přesuneme na začátek dokumentu pomocí Ctrl+Home. Z nabídky zvolíme příkaz Úpravy a Nahradit nebo stiskneme kombinaci kláves Ctrl+H. 6V dialogovém okně Najít a nahradit se zobrazí karta Nahradit. Do políčka Najít a do políčka Nahradit za napíšeme slovo „Arpanet“. Stiskem tlačítka Více rozšíříme nabídku dialogového okna a v ní zatrhneme Pouze celá slova. 7Nyní je nutné zadat formát nového řetězce. Po klepnutí na tlačítko Formát vybereme položku Písmo. 8V dialogovém okně Najít písmo zvolíme druh písma, barvu písma nastavíme na červenou a řez písma na tučné. Z rozbalovací nabídky vybereme styl podtržení a zatrhneme volbu Všechna velká. Vše potvrdíme tlačítkem OK. 9Zadané volby se zobrazí v části Nahradit za, Formát. Stiskem tlačítka Najít další dojde k vyhledání nejbližšího výskytu a stiskem Nahradit se provede záměna. 10Pomocí těchto dvou tlačítek provedeme záměnu ve zbývající části dokumentu. Pokud se na obrazovce objeví zpráva Prohledání dokumentu bylo ukončeno nebo nebyla-li hledaná položka nalezena, vše ukončíme stiskem tlačítka Zavřít (objeví se tam místo tlačítka Storno).
TIP: Řetězec znaků lze vyhledat nebo nahradit také ve vyznačené oblasti. Oblast označíte stiskem levého tlačítka myši a tažením. Po nalezení všech výskytů se zobrazí hlášení, že prohledávání výběru bylo dokončeno a zda si přejete prohledat zbytek. Stiskem tlačítka Ne se prohledávání ukončí.
TIP: Stiskem tlačítka Speciální lze vyhledat a nahradit speciální znaky – například nahradit mezery tabulátorem, znaky konce odstavců mezerami atd. Tlačítkem Bez formátování se odstraní formátování uvedené v políčku Najít.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře