17.  8.  2006    Excel

Jak pracovat s datovými funkcemi

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Při práci s tabulkovým editorem jste možná narazili na problém zpracování data nebo času. Často potřebujeme vypočítat například dobu, která uplynula mezi dvěma daty či počet dní, které zbývají do vypršení určitého termínu.

1Vhodný způsob zadávání data je pomocí numerické klávesnice. Pro oddělení dne, měsíce a roku použijeme buď znak „-“ nebo „/“. Po potvrzení zápisu se tyto znaky automaticky konvertují na tečky a daná buňka se bude brát jako datumová. 2Pokud chceme změnit formát data, najedeme ukazatelem na buňku a pomocí pravého tlačítka myši rozbalíme nabídku, ze které vybereme Formát buněk. V části Typ dialogového okna zvolíme jiný způsob zápisu data a potvrdíme tlačítkem OK. 3Pro ukázku práce s datem si vytvoříme jednoduchou tabulku výpůjček motorové pily, ve které zavedeme tři sloupce: Datum půjčení, Datum vrácení, Počet dnů a Počet roků. Pokud potřebujeme do buňky vložit dnešní datum, vložíme jej pomocí funkce =DNES(). 4Jednotlivé výpočty s datem budeme provádět pomocí vzorců, které nám zajistí přepočítání údajů při změně výchozích hodnot. Do buňky C3 potřebujeme vložit počet dnů, po které byla pila půjčena, tedy rozdíl buněk B3 a A3. Buňka C3 musí mít formát čísla! Ten nastavíme stejným způsobem jako v bodu 2, v nabídce Formát buněk zvolíme druh Číslo a desetinná místa nastavíme na nulu. 5Stejným způsobem vypočítáme rozdíl v buňce C4. V řádku číslo 5 budeme naopak v buňce B5 počítat datum, když víme, že pila bude vypůjčena 2 roky a 25 dnů. K roku buňky A5 připočítáme číslo 2 a ke dnům buňky A5 připočítáme číslo 25. 6Nyní budeme ve sloupci D počítat roky. V buňce D3 vložíme rozdíl roků buněk B3 a A3. Vždy odečítáme novější datum od staršího! Formát této buňky musí být opět číslo. Podobný vzorec vložíme do buňky D4, ve které zjistíme rozdíl buněk B4 a A4. 7Tabulku si nakonec rozšíříme o sloupec Počet měsíců. Protože zde budeme ukládat číslo, musí být formát buňky opět číselný. Budeme chtít znát počet měsíců, které se nachází mezi dvěma daty výpůjčky. Pokud bychom v buňce E3 provedli pouze rozdíl měsíců buněk B3 a A3 dostaneme číslo 2, které je ovšem chybné. 8Mezi měsíci červen a srpen totiž uplynuly 3 roky, které rovněž musíme do našeho propočtu zahrnout! Vzorec proto bude mít jinou podobu a musíme zde zahrnout i měsíce během těchto tří let.
TIP: Podobnou funkcí, jako je =DNES(), je funkce =NYNÍ(), která do buňky nastaví aktuální datum a čas.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře