5.  1.  2007    Excel

Jak pracovat s pohledy

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pohledy jsou pojmenované části sešitu a zároveň mocný nástroj, který umožňuje vhodně a rychle zobrazovat vybrané oblasti buněk. Pomocí pohledů si lze připravit různé výseky obrazovky, které se ukládají spolu se souborem.

1Práci s pohledy, nebo-li vlastním zobrazením, si ukážeme na jednoduché tabulce – Přehled o prodeji. Budeme vytvářet zmenšený pohled prodeje za první čtvrtletí. Vytvořte si podobnou tabulku. 2Označte buňky, které se nevztahují k prvnímu čtvrtletí, a z nabídky Formát a Řádek zvolíte Skrýt. Měřítko zobrazení v panelu nástrojů nastavte na 75 %. Pokud se měřítko v panelu nástrojů nezobrazuje, lze použít z nabídky Zobrazit příkaz Lupa. Ve vyvolaném okně zatrhněte 75 % a klepněte na OK. 3Nyní můžete vytvořit vlastní pohled. V nabídce Zobrazit zvolte možnost Vlastní zobrazení. Levá část otevřeného okna, Zobrazení, je prázdná, jelikož není zatím žádný pohled vytvořen. Klepněte na tlačítko Přidat a do políčka Název zadejte název pohledu. 4Jelikož vytváříte pohled pro zobrazení, můžete zrušit Nastavení tisku. Po stisku tlačítka OK se vrátíte zpět na list sešitu. 5List již lze vrátit do původní podoby, tzn. změnit měřítko a zobrazit skryté řádky tak, že myší označíte řádky 12 a 21 a v nabídce Formát a Řádek zvolíte Zobrazit. 6Vytvořený pohled lze zobrazit v libovolném listu sešitu příkazem Zobrazit a Vlastní zobrazení. V okně Zobrazení označte pohled a klepněte na tlačítko Zobrazit. 7Každý pohled může mít vlastní nastavení tisku. Parametry pro tisk či vzhled stránky musíte nastavit předem. V nabídce Soubor a Vzhled stránky nastavte základní vlastnosti tisku – orientaci, formát papíru, okraje. Na kartě List v políčku Oblast tisku klepněte na ikonu vyznačovacího módu, stisknutým levým tlačítkem myši označte buňky pro tisk a klepněte na ikonu v pravé části okna a poté na tlačítko OK. 8Z nabídky Zobrazit a Vlastní zobrazení zvolte příkaz Přidat a vytvoříte tak nový pohled pro tisk. Ponechejte zatržené oba parametry, zejména Nastavení tisku. 9Při vlastním tisku nejprve v nabídce Zobrazit a Vlastní zobrazení vyberte ze seznamu Zobrazení pohled pro tisk, klepněte na tlačítko Zobrazit a následně i na ikonu Tisk.
TIP: Název pohledu musí být v celém sešitě jednoznačný. Rozsah názvu doporučujeme do 32 znaků, malá a velká písmena se nerozlišují. Název může obsahovat mezery!
TIP: Před zobrazením pohledu doporučujeme list, ke kterému byl pohled vytvořen, zkopírovat, neboť pohled se otevře právě v tomto listu. Zkopírováním listu se jeho pohledy nezkopírují, seznam pohledů je pro celý sešit jen jeden.
TIP: Pokud si přejete pohled odstranit, označte jej v seznamu Zobrazení a stiskněte tlačítko Odstranit v nabídce Zobrazit a Vlastní zobrazení. Vymazáním dat ani odstraněním listů se pohledy neodstraní!X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře