10.  9.  2007    Excel

Jak pracovat se scénáři

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Potřebujete v  Excelu rychle změnit data v buňkách? Využijte skvělé funkce scénářů . Scénáře slouží pro modelování a jsou významným nástrojem pro simulaci možných stavů.

1Scénář je pojmenovaná množina hodnot buněk, kdy pomocí jedné tabulky zobrazíte různé kombinace dat, čímž zredukujete počet tabulek. Nejprve si vytvořte jednoduchou tabulku podle obrázku a vložte do ní data. Do buněk B9 až D9 vložte vzorec, který sečte hodnoty za daný měsíc (např. SUMA(D5:D8)). 2Označte ukazatelem myši buňky B4:D8 a v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce scénářů a pak na tlačítko Přidat. Do textového pole Název scénáře zadejte název scénáře a v poli Měněné buňky ponechte oblast buněk, kterou jste před chvílí označili. V poli Komentář lze nabídnuté údaje změnit a doplnit popis scénáře. Položku Neumožnit změny ponechte označenou a položku Skrýt naopak neoznačenou. Poté stiskněte tlačítko OK. 3V následujícím okně změňte údaje v jednotlivých buňkách scénáře, aby odpovídaly příjmům za měsíce druhého čtvrtletí. Klepněte na tlačítko OK, čímž vytvoříte scénář. Poté znovu klepněte na tlačítko Přidat a postup zopakujte pro III. a IV. čtvrtletí. Vytvořte pojmenovaný scénář také pro původní hodnoty tabulky za I. čtvrtletí! Po vytvoření všech scénářů klepněte na Zavřít. 4Při zobrazení scénáře změníte hodnoty buněk v tabulce. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Správce scénářů a označte scénář, který chcete zobrazit. Poté stiskněte tlačítko Zobrazit. Změní se základní údaje v tabulce a dojde také k přepočítání hodnot v řádku Celkem. 5Oblast buněk ve scénáři nemusí být jen souvislá. Vytvořte další scénář, ve kterém se projeví odjezd dcery na zahraniční stáž v měsících Leden a Březen. Zobrazte scénář „I. čtvrtletí“, označte buňky B8 a D8 a vytvořte nový scénář s názvem „Stáž“. V okně Hodnoty scénáře pak nastavte do těchto buněk hodnotu nula. 6Chcete-li provést změny v některém ze scénářů nebo scénář odstranit, klepněte na jeho název ve Správci scénářů a poté stiskněte tlačítko Upravit nebo Odstranit. Odstraněním scénáře ho již nelze vrátit! 7Pro každý scénář můžete v dialogovém okně Přidat scénář nebo Upravit scénář nastavit ve skupině Zámek dva atributy. Ponecháte-li zatržené pole Neumožnit změny, bráníte ostatním uživatelům měnit vaše scénáře. Zatržením políčka Skrýt se scénář nebude zobrazovat ve Správci scénářů. 8Pokud chcete úplně zabránit změnám vyberte z nabídky Nástroje příkaz Zámek a potom klepněte na příkaz Zamknout list. Zaškrtněte políčko Zamknout list a obsah zamknutých buněk a ujistěte se, že políčko Upravit scénáře není zaškrtnuto. Do pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo a stiskněte tlačítko OK.
TIP: Jeden scénář může mít až 32 měněných buněk. Potřebujete-li měnit více buněk, rozdělte je do více scénářů. Buňka patřící do scénáře může obsahovat číslo, text nebo datum. Nesmí obsahovat vzorec ani funkci.
TIP: Pro dobré pochopení ovládání funkcí scénářů doporučujeme shlédnutí videokurzu na CD přiloženém k JNP 24/05.
TIP: Chcete-li u měněných buněk zachovat původní hodnoty, vytvořte scénář používající původní hodnoty buněk ještě před vytvořením scénářů, které jejich hodnoty změní.
TIP: SLOVNÍČEK: Scénář – pojmenovaná množina hodnot buněk, po jeho zapnutí se zobrazí v buňkách jiná data
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Alt + Shift + F1 – vložené nového listu; Ctrl + End – přesunutí na poslední buňku v listu; Ctrl + Home – přesunutí na začátek listu; Home – přesunutí na začátek řádku.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře