6.  1.  2007    Word

Jak pracovat se slovníkem pro pravopis

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Dokument bychom neměli předat dál, dokud v něm nezkontrolujeme pravopis. Word umožňuje kontrolu pravopisu buď automaticky během psaní, nebo na vyžádání. Ke kontrole pravopisu můžeme využívat nejen ty vestavěné, ale také vlastní slovníky.

1Průběh kontroly lze nastavit na kartě Pravopis v nabídce Nástroje, Možnosti. Zatržením volby Automatická kontrola pravopisu bude kontrola probíhat během psaní dokumentu. 2Při zapnuté automatické kontrole pravopisu červená vlnovka pod slovem signalizuje, že je slovo zřejmě chybné. Přesněji řečeno, slovo nebylo nalezeno ve slovnících. Na označené slovo přesuňte ukazatel myši a stiskněte klávesu F7 nebo ikonu Pravopis v panelu nástrojů. 3Zobrazí se dialogové okno s návrhem správných slov. V seznamu zvolte vhodný výraz a stiskněte Zaměnit. Správný výraz lze také získat, klepnete-li na podtržené slovo pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberete jeden z návrhů. 4Zda je dokument bez chyb rychle zjistíte podle ikony knížky v dolním stavovém řádku. Ikona knížky s červeným křížkem z dolního stavového řádku znamená, že v textu je chyba, ikona knížky s červenou faječkou z dolního stavového řádku představuje dokument bez chyb. 5Pokud podtržené slovo nemá po stisku klávesy F7 ve slovníku vhodnou náhradu a přesto je dle vašeho mínění správné (např. vlastní jména osob), můžete jej pomocí tlačítka Přidat do slovníku přidat do slovníku, což potvrďte stiskem OK. 6Každý uživatel má možnost vytvářet vlastní slovníky. Aktivní jsou ty, které jsou označeny v dialogovém okně Vlastní slovníky, které vyvoláme z nabídky Nástroje, Možnosti, na kartě Pravopis, po stisku tlačítka Vlastní slovníky. Neznámé slovo se přidává do výchozího slovníku, který je pouze jeden (implicitně je to soubor CUSTOM.DIC). 7Vlastní slovník výrazů si nejprve vytvořte v Poznámkovém bloku a uložte na pevný disk s příponou .DIC. V okně Vlastní slovníky klepněte na tlačítko Přidat, vyberte vytvořený slovník a potvrďte OK. Pokud potřebujete, aby se neznámé výrazy zapisovaly do tohoto slovníku, musíte jej označit, stisknout tlačítko Změnit výchozí a poté OK. 8Stiskem pravého tlačítka myši na neznámém podtrženém slově a výběrem Přidat do slovníku se výraz přidá do vašeho slovníku, který je nastaven jako výchozí. 9Vlastní slovník můžete doplňovat o další výrazy jeho označením v okně Vlastní slovníky a stiskem tlačítka Změnit. Do políčka Slovo zadejte výraz a klepněte na tlačítko Přidat. Tlačítkem Odstranit výraz ze slovníku vymažete. Pracovat se slovníkem můžete také v Poznámkovém bloku!
TIP: Kontrola pravopisu se řídí aktuálně nastaveným jazykem. Obsahuje-li dokument vícejazyčný text, je třeba v nabídce Nástroje, Jazyk, zvolit možnost Nastavit jazyk a označit položku Automaticky rozpoznávat jazyky.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře