3.  9.  2007    Powerpoint

Jak pracovat se snímky

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Vytvoření kvalitní prezentace v  Powerpointu vyžaduje nejen cit, ale i znalosti. Důležitým krokem na cestě k úspěšným prezentacím je umění využívat různých nástrojů pro práci se snímky.

1Spusťte program PowerPoint například tak, že z nabídky Start vyberte Spustit a do pole ručně napište příkaz PowerPnt. Při spuštění je automaticky vytvořena nová prezentace, kterou uložíte na pevný disk počítače příkazem Uložit z nabídky Soubor. 2Při vytvoření nové prezentace je automaticky vytvořen jeden snímek. Dalších 5 snímků vložte příkazem Nový snímek z nabídky Vložit nebo stiskem klávesy Ctrl + M. Každý snímek má své rozložení, které určí, jaké základní objekty se budou na snímku nacházet. Pokud chcete rozložení změnit, klepněte na snímek a z podokna úloh Rozložení snímků klepnutím vyberte nové rozložení. 3Nejspodnější vrstva snímku se nazývá pozadí. Stiskněte příkaz Řazení snímků v nabídce Zobrazit, stiskněte klávesu Ctrl a označte snímky, jejichž pozadí chcete změnit. Poté použijte volbu Formát a Pozadí. Rozbalte nabídku v části Výplň pozadí a vyberte Další barvy. Z palety vyberte barvu, stiskněte OK a pak Použít. 4Barevné schéma se používá pro udržení jednotného vzhledu celé prezentace. V nabídce Formát stiskněte Návrh snímku a v podokně úloh pak Barevná schémata. Najeďte ukazatelem myši na barevné schéma, stiskněte šipku, která se objeví vpravo a z nabídky zvolte příkaz Použít u všech snímků. 5Pokud vám spektrum nabízených barevných schémat nevyhovuje, nadefinujte si vlastní barevné schéma tak, že stisknete příkaz Upravit barevné schéma. V části Barvy schématu označte položku, stiskněte tlačítko Změnit barvu, zvolte barvu a nakonec stiskněte tlačítko Použít. 6Předloha snímku obsahuje informace, na základě kterých můžete formátovat jednotlivé snímky prezentace (např. informace o formátu písma, velikosti, umístění) a určuje výchozí vlastnosti snímku. Předlohu snímku zobrazíte příkazem Snímek v nabídce Zobrazit a Předloha. 7Veškeré objekty, které vložíte do předlohy, budou zobrazeny na všech snímcích. Vložte do předlohy například obrázek příkazem Obrázek z nabídky Vložit a výběrem Klipart. Vyhledejte vhodný obrázek, dvakrát na něm poklepejte a umístěte například do pravého horního rohu předlohy. Poté stiskněte příkaz Zavřít předlohu. 8Pro rychlou změnu vzhledu celé prezentace můžete použít šablony návrhů, které v sobě obsahují nastavení pozadí, barevného schématu a předloh snímků. Stiskněte příkaz Návrh snímku v nabídce Formát a poté v podokně úloh zvolte Šablony návrhů. Šablonu návrhu nastavíte klepnutím na ikonu.
TIP: Rozložení nového snímku je automaticky nastaveno na Nadpis a text, první snímek nové prezentace má rozložení Úvodní snímek. Pokud se vám podokno úloh pro rozložení snímků nezobrazuje, stiskněte v nabídce Formát příkaz Rozložení snímků.
TIP: Pokud chcete změnit pozadí u všech snímků prezentace, stiskněte tlačítko Použít u všech. Pomocí volby Vzhled výplně můžete jako pozadí nastavit texturu či obrázek.
TIP: V každé prezentaci může být několik předloh snímků. Ve výchozím stavu (při použití šablony návrhu) je k dispozici dvojice předloh snímků: předloha pro titulní snímek a předloha pro vzhled ostatních snímků.
TIP: Pokud chcete v prezentaci provést libovolnou změnu, která se týká všech snímků (např. změnit písmo u všech nadpisů nebo přidat logo firmy na všechny snímky), je výhodné tuto změnu provést na jejich předloze!
TIP: SLOVNÍČEK: Barevné schéma – sada osmi vyvážených barev, kterou můžete použít u snímků, poznámek nebo podkladů. Skládá se z barvy pozadí, čár, textu a šesti dalších barev, které jsou vybrány tak, aby byl snímek přehledný; Podokno úloh – okno v aplikaci sady Office (vpravo), které obsahuje běžně používané příkazy a ovládací prvky; Rozložení – uspořádání prvků (např. textu nadpisu a podnadpisu, seznamů, obrázků, tabulek, grafů, automatických tvarů) ve schématu; Šablona návrhu – soubor obsahující styly pro prezentaci, včetně velikosti a typu odrážek a písem, barevných schémat návrhů pozadí a výplní a předlohy snímků.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Alt + F4 – ukončení aplikace PowerPoint; Ctrl + M – vložení nového snímku; Ctrl + N – vytvoření prázdné prezentace; Ctrl + S – uložení prezentace.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře