26.  3.  2007    Powerpoint

Jak pracovat se záhlavím a zápatím

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Abychom nemuseli určitá data, jako např. logo či název firmy, vkládat na každý snímek zvlášť, je možné je vložit do speciálního prostoru umístěného nahoře (záhlaví) či dole (zápatí) na snímku. Vše, co zde uložíme (např. text, datum, číslo snímku nebo stránky), se bude automaticky opakovat v horní nebo dolní části snímků, poznámek a podkladů.

1Pokud chcete přidat informace do záhlaví a zápatí, zvolte v nabídce Zobrazit příkaz Záhlaví a zápatí. Pokud chcete záhlaví a zápatí použít jen u několika vybraných snímků, vyberte požadované snímky před zahájením tohoto postupu. Snímky lze vybrat například na kartě Snímky výběrem myší za přidržení klávesy Shift (souvislý výběr) nebo Ctrl (nesouvislý výběr). 2Pokud chcete na snímky přidat aktuální čas, klepněte na kartě Snímek pod zaškrtávacím políčkem Datum a čas na přepínač Automaticky aktualizovat a z rozbalovacího políčka vyberte formát data a času. Pokud chcete přidat pevné datum a čas, který se nebude měnit, klepněte na přepínač Pevné a do políčka zadejte hodnoty. 3Chcete-li přidat číslo snímku, zaškrtněte políčko Číslo snímku. Chcete-li přidat text do zápatí, zaškrtněte políčko Zápatí a zadejte text. Pokud chcete přidat informace do aktuálně vybraných snímků, klepněte na tlačítko Použít. 4V případě, že chcete přidat informace do všech snímků prezentace, klepněte na tlačítko Použít u všech. Jestliže nechcete, aby se informace zobrazily na úvodním snímku, zaškrtněte políčko Nezobrazovat na úvodním snímku. 5Přepnete-li se na kartu Poznámky a podklady, máte možnost vytvářet záhlaví a zápatí, která budou použita při tisku snímků. Podle předchozího návodu nastavte hodnoty a stiskněte Použít u všech. 6Při tisku snímků v podobě poznámek, podkladů či osnov můžete v náhledu tisku záhlaví a zápatí dodatečně měnit. V nabídce Soubor zvolte možnost Tisk. V zobrazeném okně vyberte možnost z rozbalovací nabídky Vytisknout a klepněte na Náhled. Vyberte, co chcete zobrazit, klepněte na tlačítko Možnosti a na příkaz Záhlaví a zápatí. Otevře se vám známé okno, ve kterém proveďte požadované změny. 7Pokud chcete změnit umístění, velikost či formátování záhlaví a zápatí, můžete využít předlohy snímků. V nabídce Zobrazit přejděte na příkaz Předloha a klepnutím vyberte Snímek. V předloze klepněte na zástupný symbol záhlaví nebo zápatí, který chcete změnit. Chcete-li předlohu zavřít, stiskněte tlačítko Zavřít předlohu. 8Pokud chcete změnit velikost zástupného symbolu, umístěte ukazatel myši na úchyt a po jeho změně na oboustrannou šipku úchyt přetáhněte. Hodit se vám to bude například v situaci, kdy se vám název firmy nevejde na jeden řádek. Chcete-li změnit umístění zástupného symbolu, přetáhněte jej myší. 9Pokud si přejete změnit formát záhlaví či zápatí, označte zástupný symbol a v nabídce Formát zvolte možnost Zástupný symbol. Na kartě Barvy a čáry ve skupinových rámečcích Výplň a Čára vyberte požadované vlastnosti a stiskněte OK. V nabídce Formát a Písmo změňte styl písma a potvrďte tlačítkem OK. 10Zástupné symboly můžete v předloze také kopírovat či mazat. Jestliže v předloze odstraníte některý ze zástupných symbolů záhlaví a zápatí (např. číslo snímku), zvolte v nabídce Formát příkaz Rozložení předlohy a ve skupinovém rámečku Zástupné symboly zaškrtněte políčko pro odstraněný zástupný symbol a stiskněte OK.
TIP: Snímky lze také vybírat v normálním zobrazení na kartě Osnova nebo v zobrazení Řazení snímků.
TIP: SLOVNÍČEK: Záhlaví – textové či grafické prvky, které se automaticky zobrazují v horní části snímků, poznámek a podkladů; Zápatí – textové či grafické prvky, které se automaticky zobrazují v dolní části snímků, poznámek a podkladů; Předloha snímků – speciální snímek obsahující informace o použité šabloně návrhu, velikosti a umístění zástupných symbolů, pozadí a barevných schématech; Zástupné symboly – pole s tečkovanými nebo šrafovanými okraji, která jsou součástí většiny rozložení snímků, a obsahují nadpis, text nebo objekty.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl+C – zkopírování zástupného symbolu do schránky, Ctrl+V – vložení zástupného symbolu ze schránky na příslušné místo.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře