6.  8.  2007    Word

Jak sledovat změny

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Někdy nastanou situace, kdy potřebujete, aby do vytvářeného dokumentu ve Wordu vložili vaši spolupracovníci své připomínky. Funkce Sledování změn je v dokumentu vyznačí odlišně od původního textu a vy se můžete rozhodnout, zda je přijmete či nikoliv.

1Spusťte program Word a v něm otevřete dokument, do kterého budete vkládat připomínky. Dokument otevřete pomocí příkazu Soubor, Otevřít nebo pomocí klávesové zkratky Ctrl + O. Zvolte příslušnou složku, označte soubor a stiskněte tlačítko Otevřít. 2V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Sledování změn. Můžete použít také klávesovou zkratku Ctrl + Shift + E nebo poklepat ukazatelem myši na přepínač REV ve stavovém řádku. Pokud je funkce sledování změn zapnuta, zobrazují se písmena REV ve stavovém řádku zvýrazněně černou barvou. 3Po zapnutí sledování změn je každá úprava v textu zaznamenaná odlišnou barvou než původní text. Postavíme-li ukazatel na změnu v textu, zobrazí se barevná bublina s uvedením osoby, data změny a druhu změny. Provedete-li v dokumentu změny formátování, vložení, odstranění či přesunutí textu, dostanete podobný dokument jako na obrázku. 4Word zobrazuje změny pomocí značek v textu. Další změny jsou zobrazovány v bublinách na okraji stránky. Pokud nejsou značky v dokumentu vidět, klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Značky. Tímto příkazem zobrazíte nebo skryjete všechny značky v dokumentu. Skrytí značek však neznamená ukončení sledování změn. Tuto funkci vypnete v nabídce Nástroje příkazem Sledování změn. Je-li funkce vypnuta, bude indikátor REV ve stavovém řádku zobrazen šedě. 5Pokud chcete skrýt sledované změny a komentáře při tisku, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Tisk. V rozevíracím seznamu Vytisknout vyberte položku Dokument a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li zachovat záznam změn provedených v dokumentu, vytiskněte dokument se značkami, případně jen seznam značek. V rozevíracím seznamu Vytisknout vyberte položku Dokument se značkami, případně Seznam značek. 6Pokud je panel nástrojů Revize skrytý, zobrazte jej tak, že klepnete pravým tlačítkem myši na libovolný panel nástrojů a v místní nabídce klepněte na položku Revize. V rozbalovacím tlačítku Zobrazit na tomto panelu pak ponechte zaškrtnutí u těch políček, jejichž změny či komentáře chcete nechat zobrazeny. Jste-li autorem dokumentu a někdo jiný provedl změny, klepněte v rozevíracím seznamu Zobrazit pro revize na položku Původní se značkami. 7Jestliže skryjete některý typ značek zrušením zaškrtnutí v nabídce Zobrazit, budou tyto značky zobrazeny při každém otevření dokumentu, je-li zaškrtnuté políčko Zobrazit skryté značky při otevírání nebo ukládání na kartě Zabezpečení v dialogovém okně Možnosti v nabídce Nástroje. I v případě zrušení zaškrtnutí políčka zůstávají značky nadále v dokumentu a lze je zobrazit výběrem příslušného typu značek v nabídce Zobrazit. 8Při revizi sledovaných změn můžete jednotlivé změny přijmout nebo zamítnout. Klepněte pravým tlačítkem myši na značce sledované změny a z místní nabídky vyberte Přijmout změnu nebo Zamítnout změnu, případně Odstranit komentář. 9Při postupné revizi všech položek můžete využít tlačítek Další a Předchozí na panelu nástrojů Revize. Souhlasíte-li se všemi provedenými změnami, klepněte na šipku vedle tlačítka Přijmout změnu a zvolte příkaz Přijmout všechny změny v dokumentu. V případě odmítnutí všech změn nebo odstranění všech komentářů klepněte na šipku vedle tlačítka Odmítnout změnu či Odstranit komentář a zvolte příkaz Odmítnout všechny změny v dokumentu, případně Odstranit všechny komentáře v dokumentu.
TIP: Pro otevření dokumentu stačí v Průzkumníku Windows poklepat levým tlačítkem myši na ikonu souboru typu: Dokument aplikace Microsoft Word.
TIP: Pokud chcete vložit komentář, označte část textu a z nabídky Vložit vyberte příkaz Komentář.
TIP: Zobrazení komentářů a sledovaných změn v bublinách je možné pouze v zobrazení rozložení při tisku nebo v zobrazení rozložení webové stránky.
TIP: SLOVNÍČEK: Bubliny – zobrazují se v rozložení při tisku nebo v rozložení webové stránky na okrajích dokumentu, pomocí nich lze snadno zobrazit změny a komentáře a reagovat na ně; Místní nabídka – nabídka, ve které se zobrazuje seznam příkazů relevantních pro danou položku; Panel nástrojů – panel s tlačítky a jinými ovládacími prvky, pomocí nichž lze provádět příkazy; Sledovaná změna – značka zobrazující místo v dokumentu, kde bylo provedeno odstranění, vložení či jiná úprava; Stavový řádek – vodorovný řádek v dolní části obrazovky, na kterém se zobrazují informace o aktuálním stavu programu; Značky – komentáře a sledované změny, například vložení, odstranění nebo změny formátování.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl + O – otevření nového souboru; Ctrl + Shift + E – vložení funkce Sledování změn; Shift + F10 – zobrazení místní nabídky pro danou položku.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře