31.  1.  2006    Windows XP

Jak správně odinstalovat programy

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Řada začínajících uživatelů nerozlišuje rozdíl mezi odstraněním a odinstalováním programu. V obou případech jde o vymazání programu ze systému, rozdíl však spočívá v tom, co všechno pouhým vymazáním programu oproti jeho odinstalování ze systému (ne)odstraníte.

1Většina programů při instalaci nezapisuje jen do uživatelem určené a odsouhlasené složky (obvykle C:\Program Files\Název programu), ale i do systémového registru. Některé soubory mohou být kopírovány i do jiných systémových složek. 2Když se rozhodnete program ze systému „odinstalovat“ smazáním složky, v níž je software nainstalován neodstraní se (bez daného programu) nepotřebné soubory v ostatních složkách a nezmizí ani nadbytečné klíče v systémovém registru. 3Budete-li nainstalované programy mazat pomocí klávesy Delete zbude v registru velké množství zbytečných klíčů, kterými se musí Windows při startu „prokousat“. Dojde ke zpomalení startu (a nejen startu) systému. Jelikož se neodstraní soubory, které programy nainstalovaly i do jiných složek, bude množství nepotřebných dat zabírat velké množství místa na pevném disku. Tomu všemu můžete předejít, pokud budete odinstalování programů provádět některým z nabízených způsobů. 4Většina programů v průběhu instalace uživateli nabídne vytvoření podnabídky v nabídce, Start, Programy, nebo zde podnabídku vytvoří automaticky. V této nabídce se obvykle nachází zástupce pro spuštění programu a jeho konfiguraci, textový dokument se základními informacemi o softwaru a zástupce sloužící k odinstalování programu. Pojmenován bývá Odinstalovat, Odebrat ze systému, Uninstall, Remove apod. 5Klepnutím na zástupce se spustí speciální nástroj, který vás odinstalováním programu ze systému provede. Každý odinstalační program je jiný, liší se na použitém instalátoru. V drtivé většině případů se dotáže, zda to s odinstalováním softwaru myslíte vážně - po potvrzení zobrazeného dialogu stačí sledovat instrukce na obrazovce. Některé odinstalační nástroje mohou pro dokončení odebrání programu ze systému vyžadovat restart počítače. 6Pokud jste programovou podnabídku z nabídky Start, Programy odstranili, nebo se v ní zástupce pro odinstalování nenachází, můžete se program pokusit odstranit pomocí Ovládacích panelů. 7Stiskněte tlačítko Start, Nastavení, Ovládací panely a poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy. 8V otevřeném okně zůstaňte na kartě Instalovat či odinstalovat a v seznamu označte program, který si přejete odinstalovat. Po stisknutí tlačítka Přidat či odebrat se jako v předchozím případě spustí speciální odinstalační program, který vás odebráním softwaru ze systému provede krok za krokem - stačí se řídit uvedenými instrukcemi. 9Pokud program není možné odinstalovat ani pomocí zástupce v nabídce Start ani pomocí modulu Přidat nebo odebrat programy, pak nejspíše tento software odinstalátorem nedisponuje. Zkuste přejít do složky, v níž je program nainstalován a vyhledat soubor ReadMe.txt, info.txt, CtiMe.txt apod. a hledejte instrukce pro odinstalování programu. Také se můžete ještě jednou přesvědčit, zda se ve složce odinstalační program nenachází. 10Pokud bude hledání neúspěšé, můžete program odstranit pouhým vymazáním. Na složku, v níž je program nainstalován, klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odstranit. Potvrzením zobrazeného dialogu se celá složka přesune do Koše.
TIP: Postup, jak program ze systému odinstalovat by měl být popsán v uživatelské příručce, která by měla být součástí každého zakoupeného softwaru.
TIP: V případě, že narazíte na program, jehož název vám nic neříká a nevíte, k čemu slouží, určitě jej nemažte! Může se jednat o důležitý nástroj, jehož vymazáním můžete přijít o některé funkce systému.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře