10.  8.  2012    Windows 7

Jak správně upravit účty ve Windows?

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Na domácích počítačích se často používá pouze jeden společný účet, a to pro několik uživatelů. Toto je v určitých případech možné, nicméně měli byste každému uživateli přiřadit jeho vlastní.

Jakmile se rozhodnete upravit již existující účet, případně vytvořit zcela nový, určujícím krokem bude volba buď administrátorského, nebo běžného. Administrátorský účet dovoluje provádět změny, které ovlivní také ostatní uživatele. Jedná se tak například o možnosti konfigurace systémových nastavení, instalaci softwaru, případně také přistupovat ke všem datům. Administrátorský účet patří mezi určitá privilegia, proto jej přidělujte jednotlivým uživatelům pouze s rozumem.

Běžný účet oproti mocnějšímu administrátorskému účtu nedovoluje provádět změny, které by ovlivnily ostatní uživatele. Pokud dojde k potřebě zvýšení práv, musí danou akci provést přímo administrátor. Běžný účet přidělujte uživatelům jako výchozí, přistupujte k němu jako ke standardu, dříve představený administrátorský účet volte jako nadstandard pouze vybrané skupině uživatelů.

Vytvoření nového účtu

Pokud do systému chcete zanést nového uživatele, měli byste mu přiřadit nový unikátní uživatelský účet. Díky tomu budou jeho data oddělena od souborů ostatních uživatelů, navíc je možné zvolit jiná oprávnění a druh účtu. Pro založení nové účtu si počínejte následovně:

  1. Příkazem Start | Ovládací panely | Přidat nebo odebrat uživatelské účty otevřete výchozí dialog.
  2. Následujte odkaz Vytvořit nový účet, v novém dialogu pak vyplňte pole Nový název účtu a zvolte jeho typ.
  3. Stisknutím tlačítka Vytvořit účet založte právě definovaný nový uživatelský účet.

Když založíte nový uživatelský účet, nemusí mít standardně přiřazeno heslo, které by ho chránilo. Proto okamžitě po založení účtu následujte v Ovládacích panelech příkaz Uživatelské účty | Spravovat účty |Vytvořit heslo, kde pak zadejte požadované heslo.

uct.png
Správa uživatelských účtů v Ovládacích panelech

Vypnutí účtu Guest

Pokud chcete přidělit účet uživateli, který nemá mít vlastní přímo v počítači nebo doméně, můžete využít do určité míry výjimečného uživatelského účtu s názvem Guest. Jedná se o velice omezený účet, který kterémukoliv uživateli dovoluje používat počítač, ale neposkytuje přístup k žádným osobním datům. Stejně tak uživatelé přistupující pod účtem Guest nemohou instalovat software, hardware ani měnit systémová nastavení nebo heslo. Na druhou stranu se zapnutým účtem Guest se zároveň snižuje celková bezpečnost počítače, jelikož kdokoli se pod ním může přihlásit.

gue.png
Úprava účtu Guest v Ovládacích panelech

Zapnutí účtu Guest tedy může znamenat bezpečnostní riziko, jelikož dovoluje přihlásit se prakticky komukoli. Pokud jej chcete vypnout nebo naopak zapnout, postupujte následovně:

  1. Následujte v Ovládacích panelech možnost Přidat nebo odebrat účty.
  2. Levým tlačítkem myši klepněte na účet Guest.
  3. Pokud je aktuálně vypnutý, aktivujete jej stisknutím tlačítka Zapnout, naopak při jeho stávajícím zapnutí se zobrazí tlačítko Vypnout.

Co jsou místní a doménové účty?

Pokud ve Windows 7 používáte komunikaci v rámci pracovních skupin, musí mít každý uživatel ve všech počítačích, k nimž přistupuje, vytvořen separátní uživatelský účet. Tento princip využijte doma, kde potřebujete spravovat pouze několik málo uživatelů a není pro vás problém s konfigurací pro každého z nich. Jedná se o takzvané místní uživatelské účty, kdy je při správě větších sítích problém se správou a nastavením všech oprávnění.

Ve větších počítačových sítích se namísto místních uživatelských účtů častěji volí přihlašování pomocí takzvané domény, v níž existuje jeden centrální server (takzvaný řadič domény), přes který probíhá hlavní autentizační proces. Výhoda tohoto řešení spočívá v ucelené centralizované správě, oprávnění uživatelé se tak mohou přihlásit k jednotlivým počítačům i bez toho, aby v nich měli vytvořené místní uživatelské účty.

Pro domácí použití však skutečně ve Windows 7 plně vystačíte s vytvořením jednotlivých místních účtů v každém počítači, ve větších sítích má na starosti správu domény odpovědný správce.
X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře