31.  10.  2005    Word

Jak upravit nastavení písma ve Wordu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Textový editor Word nabízí plno zajímavých možností, jak si pohrát s textem ve vašem dokumentu. Kromě základních úprav jako je změna typu písma, velikosti, jeho řezu nebo barvy můžete upravit také jeho styl, změnit proložení znaků nebo vybrané odstavce zvýraznit použitím iniciály.

1V textovém editoru Word otevřete dokument, který si přejete upravit. Tažením myší označte text, jehož nastavení požadujete změnit. 2V horní části okna Wordu přejděte do nabídky Formát, Písmo. Otevře se nové okno, kde na kartě Písmo můžete kromě změny typu písma, řezu a velikosti nadefinovat i další možnosti, které nejsou pomocí tlačítek na panelech nástrojů přístupné. 3Pro nastavení požadovaného stylu stačí vybranou položku zatrhnout klepnutím levým tlačítkem myši. Tím se v dolní části okna automaticky zobrazí náhled na danou úpravu formátu textu. 4Pokud si přejete určitý text v dokumentu zvýraznit proložením písmen, tedy zvětšením mezer mezi jednotlivými písmeny, které se používá zejména na psacích strojích, přejděte na kartu Proložení znaků. 5Z nabídky Mezery vyberte možnost Rozšířené a do políčka O kolik vepište požadovaný počet bodů. Náhled na provedené nastavení si můžete ještě před stisknutím tlačítka OK prohlédnout v okénku v dolní části okna. Budete-li chtít proložení znaků zrušit, vyberte z nabídky Mezery možnost Normální. 6Celý dokument můžete zajímavě oživit použitím iniciály – tedy tím, že vybrané odstavce budou začínat velkým počátečním písmenem. Požadovaný odstavec označte tažením myší a otevřete nabídku Formát | Iniciála. 7V horní části okna klepnutím na jeden ze zobrazených náhledů zvolte požadované umístění iniciály. Chcete-li pro počáteční písmeno nastavit jiný typ písma, můžete tak učinit v nabídce Písmo. 8U položek Iniciály do řádků a Vzdálenost od textu můžete upravit nastavení velikosti iniciály a její vzdálenosti od textu. Pro vložení iniciály do vybraného odstavce stiskněte tlačítko OK.
TIP: Pro zobrazení okna Písmo můžete použít klávesovou kombinaci Ctrl + D.
TIP: Budete-li chtít iniciálu zrušit, označte požadovaný odstavec a přejděte do nabídky Formát | Iniciála. V otevřeném dialogu klepněte na položku Žádné a stiskněte tlačítko OK.
TIP: Chcete změnit barvu iniciály? Na dané písmeno klepněte levým tlačítkem myši a poté, co se okolo iniciály zobrazí rámeček, ji tažením myší označte. Následně na panelu nástrojů stiskněte tlačítko A a požadovanou barvu vyberte ze zobrazené nabídky.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře