3.  1.  2007    Powerpoint

Jak upravovat panely nástrojů

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Oblíbenou cestou k rychlému ovládání programu PowerPoint jsou tlačítka a okénka v horním a dolním pruhu panelu nástrojů. Ty můžeme libovolně upravovat a rozmísťovat tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám naší práce.

1V původním nastavení bývají zobrazeny tři panely nástrojů: Standardní, Formát a Kreslení. Po instalaci bývají první dva srovnány nahoře vedle sebe a zobrazují jen některá tlačítka. Třetí je umístěn v dolní části plochy pod oknem prezentace. 2Pokud dáváte přednost pohotovému přístupu ke všem tlačítkům, můžete panely nástrojů rozvinout pod sebe do plné délky. Klepněte myší na koncovou dvojitou šipku u jednoho z panelů a vyberte Zobrazit tlačítka ve dvou řadách. Obdobně se můžete vrátit zpět výběrem Zobrazit tlačítka v jedné řadě. 3Další panely nástrojů zobrazíte výběrem nezaškrtnuté položky v nabídce Zobrazit, Panely nástrojů. Vyberete-li název zaškrtnutého panelu, zmizí z obrazovky. Můžete tak zobrazovat a skrývat panely a mít po ruce jen ty nástroje, které potřebujete. 4Základní panely nástrojů jsou ukotvené do podoby pásu na horním či dolním okraji okna. Stiskem levého tlačítka myši na vroubkovaném levém okraji panelu jej můžete přetáhnout například k levému okraji nebo do středu okna, kde se mění na panel plovoucí. Přetažením zpět k některému okraji se plovoucí panel ukotví. 5Změnit tvar panelu můžete pouze v plovoucí podobě. Najeďte myší na jeden z okrajů, až se ukazatel myši změní na dvojitou černou šipku. Stiskem a tažením levého tlačítka myši požadovaným směrem změňte tvar panelu. 6Tlačítka nebývají v panelu zobrazena všechna. Stiskem šipky na pravém okraji panelu, výběrem položky Přidat či odebrat tlačítka a názvu panelu se zobrazí zatrhávací nabídka, pomocí které můžete tlačítka v panelu přidávat či odebírat. 7Vlastní panel nástrojů vytvoříte přes nabídku Zobrazit, Panely nástrojů a Vlastní nebo stiskem šipky na pravém okraji panelu, výběrem možnosti Přidat či odebrat tlačítka a Vlastní. Na záložce Panely nástrojů klepněte na Nový, zadejte název a stiskněte OK. 8Přejděte na záložku Příkazy a v části Kategorie zvolte libovolnou položku. Ve vedlejším okně Příkazy se objeví ikony, které můžete podle uvážení přesunout do vlastního panelu nástrojů držením levého tlačítka myši. Hotový panel nástrojů lze ukotvit na některém okraji okna.
TIP: Rychlejší variantou je klepnout pravým tlačítkem myši na některém panelu, čímž přímo vyvoláte místní nabídku pro zobrazení a skrytí panelů.
TIP: Tlačítka s černou šipkou vpravo lze dále rozbalovat do podnabídek!
TIP: Stejným způsobem můžete pracovat s panely nástrojů u dalších aplikací řady Microsoft Office jako např. Word nebo Excel.
TIP: SLOVNÍČEK: Panel nástrojů – tlačítka a ikony pro rychlé ovládání sdružené v jednom podokně, Ukotvený panel – je roztažený do podoby pásu na některém okraji okna, Plovoucí panel – je umístěn jinde než u kraje okna.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: F10 – aktivace panelu nabídek, Shift+F10 – vyvolání místní nabídky k danému objektu, Enter – zavření místní nabídky k danému objektu.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře