22.  3.  2012    Windows 7

Jak vypnout procesy tak, jak potřebujete?

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Detailní správa procesů není zcela jednoduchou věcí, musíte jednotlivé z nich pořádně prozkoumat. Poradíme vám, jak zjistit vše pořebné a správě se rozhodnout.

Některé programy mají v rámci svého procesu vysoké požadavky na procesorový čas, a tak značně ukusují výkon celého systému. Pokud je běh zpomalený při spuštění konkrétní aplikace, měli byste spustit správce úloh stisknutím klávesové zkratky Ctrl + Shift +Esc a zjistit, jaký proces jí odpovídá. Ve sloupci Procesor nyní vidíte přesné procento, které si na úkor ostatních usurpuje. Pokud se program takříkajíc sekne, vytíží procesor na 100 %, u vícejádrových procesorů a jednovláknovém procesu odpovídající podíl. Vypnutí takovéhoto nežádoucího procesu proveďte klepnutím pravým tlačítkem myši na řádek, jenž mu odpovídá, a volbou příkazu Ukončit proces.

spr.png
Přehled procesů ve Správci úloh

Pokud to není zrovna vámi spuštěný proces, který zpomaluje aktuální běh systému, můžete se s administrátorskými právy vydat také na hon procesů ostatních uživatelů. Stačí, abyste stiskli tlačítko Zobrazit procesy všech uživatelů. Ve Windows Vista a 7 potvrďte výzvu UAC, která žádá zvýšená práva. Nyní ji můžete ve sloupci Uživatelské jméno vidět také názvy těch uživatelů, kteří mají právě spuštěn některý proces. Typicky může jít například o proces označený jako systémový, který však odpovídá nenasytnému antiviru.

Pro pokročilé: Ne každá chyba Windows bude mít detailní popisek, v čem je problém, typickým příkladem mohou být špatně použité knihovny DLL. Pokud se objeví hláška, že knihovna X.dll způsobila problém, ale nevíte, k jakému procesu je vázaná, můžete se stopováním pokročit díky příkazovému řádku. Příkazem tasklist /M se seznam aktuálně běžících procesů rozšíří i názvy použitých knihoven DLL. Pokud za parametr napíšete i název knihovny, ve výpisu budou pouze procesy, které ji využívají, a tak například tasklist /M netapi32.dll vypíše ty procesy, které využívají knihovnu netapi32.dll.

sprv.png
Výpis procesů s knihovnami, které používají

Zobrazení příkazového řádku ve Správci úloh

Přímo na záložce Procesy je možné zobrazit další sloupce, které nabídnou podrobné informace o jednotlivých z nich. V hlavní nabídce následujte možnost Zobrazit | Vybrat sloupce a poté aktivujte položku Příkazový řádek. Z detailů tohoto sloupce pak můžete vyčíst například následující informace:

 • Kompletní cestu ke spustitelnému souboru
 • Cestu k automaticky otevřeným staženým souborům, které jsou v dočasné složce
 • Parametry příkazového řádku, se kterými byla aplikace spuštěna

Bez instalace specializovaných programů tak o procesech získáte některé další a v praxi často důležité informace. Například zmíněná cesta k dočasně uloženým souborům z internetu může posloužit pro jejich zkopírování z původní hodně vnořené a těžko odhadnutelné složky. Podobně také cesta ke spustitelnému souboru poslouží pro zjištění cesty ke složce s nainstalovanou aplikací a parametry příkazového řádku se hodí třeba pro vytváření zástupců se stejnými vlastnostmi, s jakými byl program spuštěn.

sloup.png
Výběr sloupců v nastavení Správce úloh

Na procesy pokročile

Přidružený proces občas odmítá své ukončení, může skončit například s hláškou přístup odmítnut, typicky u některých problémových komponent, případně zlomyslného škodlivého kódu. Právě v tuto situaci spěchají na pomoc specializované programy, jež pomohou nikoliv se správou procesů, ale přímo jejich ukončením – mezi absolutní špičku patří Advanced Process Termination, který nabízí různé možnosti „zabití“ výše popsaných problematických procesů. Použití je velice jednoduché:

 1. Klepnutím levým tlačítkem myši zvolte proces, s nímž chcete pracovat.
 2. Pokud si nepřejete proces ukončit, ale pouze dočasně pozastavit a poté opět pokračovat v jeho běhu, využijte k tomu levý blok párových funkcí Suspend a Resume.
 3. Pro ukončení procesu různými technikami použijte tlačítka Kill 1Kill 12, jedná se o možnosti ukončení v uživatelském režimu. Podrobný popis získáte ve spodní části okna po umístění ukazatele myši nad každé z těchto tlačítek.
  kill01.png
  Výběr různých druhů ukončení procesu
 4. Pro ukončení procesu v režimu jádra využijte tlačítka Kernel Kill 1 a Kernel Kill 2, také zde získáte podrobnou nápovědu o technice ukončení ve spodní části okna po najetí kurzorem myši.
 5. Pokud proces stále vzdoruje, využijte útok nejtěžšího kalibru pomocí tlačítek Crash 1 a Crash 2, která způsobí násilný pád (úspěch závisí na typu systému a jeho konfiguraci).
 6. Chcete-li dávkově vyzkoušet všechny uvedené způsoby, stiskněte klávesu F8, případně z nabídky zvolte příkaz File | Multi-Kill Tool, poté definujte typy ukončení, které se mají postupně vyzkoušet.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře