15.  5.  2007    Powerpoint

Jak vyrobit textové efekty

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Jak v prezentaci v  PowerPointu zvýraznit část textu? Na výběr máte několik formátovacích prvků a textových efektů, které oživí prezentaci pomocí objektů WordArt . Ty dodají vašemu textu pomocí prostorových, zešikmených či roztažených efektů grafický nádech.

1Spusťte aplikaci PowerPoint. V nabídce Vložit otevřete příkaz Obrázek a pak klepněte na WordArt. Můžete také kliknout na tlačítko Vložit WordArt na panelu nástrojů Kreslení. V dialogovém okně Galerie objektů WordArt vyberte styl objektu a stiskněte tlačítko OK. 2Do okna Text vložte požadovaný text. V rozevíracím seznamu Písmo změňte typ písma, v okně Velikost vyberte hodnotu velikosti písma. Klepnete-li na tlačítko Tučné nebo Kurzíva, změníte řez písma. Výběr potvrďte tlačítkem OK. 3S objektem WordArt lze zacházet podobným způsobem jako s ostatními nakreslenými objekty – můžete jej přemísťovat, měnit jeho velikost, barvu nebo ho dále upravovat. Najeďte myší na objekt, stiskněte levé tlačítko myši a umístěte vytvořený objekt na vhodnou pozici. Chcete-li změnit text umístěný v objektu WordArt, poklepejte na něj a v otevřeném dialogovém okně proveďte změnu. 4Přesunem řídících bodů objektu pomoci myši změňte jeho velikost. Rozměry objektu můžete také upravit na kartě Velikost, označíte-li objekt a v nabídce Formát zvolíte příkaz WordArt. Do číselníků Výška Šířka zadejte požadované rozměry. Chcete-li zachovat proporce objektu, zatrhněte políčko Zamknout poměr stran. 5Do pole Otočení zadejte hodnotu úhlu a vše potvrďte tlačítkem OK. Pro otočení o libovolný úhel lze také uchopit levým tlačítkem myši zelený úchyt a přetáhnout ho ve směru, kterým chcete objekt otočit. Klepnutím mimo objekt otočení nastavíte. Pokud chcete omezit otáčení objektu na úseky úhlů po 15 stupních, je třeba při přetahování úchytu pro otáčení podržet klávesu SHIFT. 6Můžete také otáčet o 90 stupňů nebo překlápět. Označte objekt a rozbalte nabídku Kreslení. Stiskněte Otočit či překlopit a pak Otočit doleva o 90?, Otočit doprava o 90?, Překlopit vodorovně nebo Překlopit svisle. 7Můžete využít také ostatní tlačítka nástrojů Kreslení, například změnit barvu výplně. Stiskněte ikonu Barva výplně a pak Další barvy výplně. Vyberte z palety barvu a stiskněte tlačítko OK. Poté vyberte příkaz Vzhled výplně, nastavte vlastnosti na kartě Přechod a stiskněte OK. 8Objekt typu WordArt můžete vyplnit také obrázkem, texturou či vzorem. Do snímku vložte nový objekt typu WordArt například tak, že stisknete ikonu Vložit WordArt na plovoucím panelu nástrojů WordArt. Označte objekt a z nabídky Barva výplně zvolte příkaz Vzhled výplně. Přepněte se na kartu Obrázek a stiskněte tlačítko Vybrat obrázek. Vyhledejte soubor, označte jej, stiskněte tlačítko Vložit a pak OK. 9Objekt WordArt můžete obecně měnit pomocí panelu nástrojů WordArt. Tento panel nástrojů se zobrazí po vložení a následném výběru objektu WordArt a umožňuje změnit například mezery mezi písmeny nebo zakřivení textu. Označte objekt a stiskněte tlačítko Tvar objektu WordArt.
TIP: Panel nástrojů Kreslení se zobrazí v levém dolním rohu okna aplikace. Jestliže není panel nástrojů Kreslení zobrazen, přejděte v nabídce Zobrazit na příkaz Panely nástrojů a potom klepněte na příkaz Kreslení.
TIP: Panel nástrojů lze rovněž zobrazit tak, že přejdete na příkaz Panely nástrojů v nabídce Zobrazit a potom klepnete na příkaz WordArt.
TIP: SLOVNÍČEK: Nakreslený objekt – libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou lze změnit a rozšířit (např. WordArt, automatické tvary, čáry, křivky, atd.); Objekt WordArt – text, který vytvoříte pomocí předem vytvořených efektů.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře