1.  5.  2007    Powerpoint

Jak vytvářet organizační diagramy

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Pomocí vhodných nástrojů můžete v  PowerPointu vytvářet zajímavé organizační diagramy, což jsou obrázky znázorňující vztahy mezi jednotlivými objekty. Nejčastěji se používají pro znázornění struktury firmy.

1Spusťte program MS PowerPoint například tak, že v nabídce Start zvolíte Spustit, do řádku otevřeného okna ručně vepíšete příkaz „PowerPnt“ a stisknete OK. Při spuštění se automaticky vytvoří nová prezentace s jedním snímkem, který bývá úvodní. 2Chcete-li přidat do existující prezentace nový snímek, použijte volbu Vložit a Nový snímek nebo klávesovou zkratku Ctrl + M. Organizační diagram můžete do libovolného snímku vložit přímo z nabídky Vložit, Obrázek a Organizační diagram. 3Druhou možností je nastavit vhodné rozložení snímku, které určuje, jaké základní objekty se budou na snímku nacházet. Označte snímek a klepnutím vyberte nové rozložení snímku Nadpis a diagram nebo organizační schéma z panelu nástrojů v pravé části Rozložení snímků. Pokud se vám tento panel nezobrazuje, zvolte příkaz Rozložení snímků z nabídky Formát. 4Poklepejte na ikonu diagramu uprostřed snímku, v okně zvolte typ diagramu a stiskněte tlačítko OK. Na snímku se objeví základní koncept diagramu. 5Nejdůležitější činností při práci s diagramem je zadávání a úprava hierarchie. Chcete-li do diagramu přidat nový objekt, označte v hierarchii jeho nejbližšího „nadřízeného“ a z nabídky Vložit tvar plovoucího okna zvolte Podřízený. Můžete také označit potenciálního souseda a vybrat Spolupracovník či Asistent. 6Opakovaným přidáváním objektů lze docílit obrázku, který zobrazuje libovolnou stromově uspořádanou hierarchii. Chcete-li objekt odstranit, označte jej a stiskněte klávesu Delete. Pro každý objekt můžete navíc určit, jak budou rozloženi jeho potomci. Označte nejvýše položený objekt a z nabídky Rozložení zvolte Předsazení zleva. Do původního rozložení se dostanete volbou možnosti Standardní. 7Pokud klepnete levým tlačítkem myši doprostřed objektu, můžete do něj vložit text. Po označení jej pak můžete libovolně upravovat pomocí nástrojů v nabídce Formát a Písmo. Klepnete-li do oblasti nadpisu, můžete zde vložit text stejným způsobem. 8Kolem organizačního diagramu je zobrazen netisknutelný okraj s úchyty. Stiskem těchto úchytů a jejich přetažením na jiné místo můžete měnit velikost diagramu. Celý organizační diagram pak můžete formátovat pomocí předvolených stylů. Diagram označte a v plovoucím okně Organizační diagram stiskněte ikonu Automatický formát. Vyberte styl diagramu a stiskněte tlačítko OK.
TIP: Jednotlivé části diagramu můžete formátovat také samostatně pomocí nástrojů ve spodní části okna. Můžete například měnit tloušťku a styl čar, změnit barvu výplně, stín či 3D efekt.
TIP: SLOVNÍČEK: Asistent – podřízený objekt, který vybočuje ze standardní hierarchie; Plovoucí panel nástrojů – panel s nástroji, který není přichycen k okraji okna aplikace; Podřízený – objekt, který se nachází v hierarchii diagramu na nižší úrovni; Spolupracovník – objekt, který se nachází v hierarchii diagramu na stejné úrovni.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl + M – vložení nového snímku; Ctrl + N – vytvoření nové prezentace; Ctrl + O – otevření existující prezentace; Ctrl + S – uložení prezentace.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře