10.  12.  2005    Excel

Jak vytvářet složitější vzorce

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Program Excel umožňuje přehledné třídění dat uložených v dokumentech (sešitech) do tzv. listů. Vytvářet a pracovat s nimi jste se naučili minule, nyní je čas doplnit znalosti o vytváření vzorečků s odkazy na hodnoty buněk uložených v jiných listech.

1Zkuste si jednoduchý příklad s výpočtem ročního příjmu. Spusťte Excel a vytvořte tabulku podobnou té na obrázku. Klepněte na buňku B2, zadejte text, poté klepněte na buňku D2 a zadejte částku. Pomocí nabídky z nástrojové lišty můžete buňky orámovat a vyplnit barvou. 2Klepněte pravým tlačítkem na první list, zvolte Přesunout nebo zkopírovat, v okně klepněte na volbu Přesunout na konec a aktivujte Vytvořit kopii. Potom klepněte na OK a list bude zkopírován na konec řady listů, včetně obsahu, tedy naší jednoduché tabulky. 3Stejným způsobem vytvořte dvanáct listů a na každý klepněte dole pravým tlačítkem, zvolte Přejmenovat a nazvěte je názvy měsíců v roce. Pak přidejte ještě jeden list Celkem, s pozměněným textem. 4V každém měsíci vyplňte částku. Nyní zadejte do listu Celkem vzorec, který spočte hodnoty ze všech buněk s celkovou částkou v jednotlivých měsících. Označte buňku D2, klepněte na tlačítko funkce a v zobrazeném dialogu klepněte na položku SUMA a vše potvrďte klepnutím na OK. 5V dialogu Argumenty funkce klepněte na tlačítko pro vybrání hodnoty prvního čísla. Dialog se minimalizuje; nyní klepněte na lednový list a klepněte na buňku D2. Poté za současného držení klávesy Shift klepněte na prosincový list. Všimněte si, jak se změní vzorec v okně. 6Nyní stiskněte klávesu Enter. Zobrazí se zpět Argumenty funkce, potvrďte tlačítkem OK a pozorujte výsledek v dokumentu.
TIP: Jakmile změníte hodnotu v buňce D2 na kterémkoli listu dokumentu, změní se také výsledek v celkovém součtu.
7Odvolávat se nemusíte jen na hodnoty buněk na jiném listu, můžete použít také úplně jiný dokument uložený v počítači. Doplňte tabulku v celkovém součtu o řádek pro hodnotu v minulém roce. Nyní opět otevřete soubor s hodnotami pro jiný rok, a nabídkou Okno, Uspořádat Vodorovně zobrazte oba dokumenty. 8Označte buňku D3 a z nabídky pro vložení vzorce vložte již známým způsobem hodnoty, nyní však ale z dokumentu minulého roku. Po potvrzení se zapíše vzorec pracující s hodnotou z jiného dokumentu.
TIP: Excel dovede přebírat také data uložená v dokumentech na internetu. Vzoreček pak bude podobný tomu na obrázku.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře