3.  5.  2007    Excel

Jak vytvořit k tabulce graf

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Velkou výhodou Excelu je možnost grafické prezentace uložených informací. Pokud již máte vytvořenou tabulku a chcete její data efektivně uspořádat, použijte grafickou podobu ve formě grafu. Grafy jsou užitečné pro zvýraznění a lepší pochopení dat v tabulkách.

1Pomocí Excelu můžete vytvářet mnoho typů grafů. Zkuste vytvořit graf k tabulce z návodu z časopisu JNP 21/05. Nejprve vyberte oblast buněk, které chcete do grafu zahrnout. V našem konkrétním případě označte myší oblast B24:B32, přidržte klávesu Ctrl a zároveň označte oblast s celkovou spotřebou vody v buňkách E24:E32. 2Stiskněte ikonu Průvodce grafem na panelu nástrojů nebo v nabídce Vložit vyberte příkaz Graf. Zobrazí se vám dialogové okno Průvodce grafem, který vám pomůže ve čtyřech krocích vytvořit požadovaný graf. 3V prvním kroku vyberte typ grafu. V oblasti Typ grafu na záložce Standardní typy jsou zobrazeny základní předdefinované typy a ke každému z nich se v části Podtyp grafu zobrazí ještě několik podtypů. Stisknete-li tlačítko Stisknutím zobrazíte ukázku, zobrazí se vám na okamžik náhled vytvářeného grafu pro konkrétně vybraná data. Až vyberete ten pravý typ grafu, klepněte na tlačítko Další. 4V dalším kroku specifikujete oblast dat, z níž graf vychází. Jelikož jste oblast již předem vybrali, je v poli Oblast dat zvolená oblast specifikována. Jestliže chcete tuto oblast upravit, stiskněte tlačítko vpravo od tohoto políčka a přímo v listu můžete svůj původní výběr změnit. 5Přepněte se na záložku druhé karty s názvem Řada. Stiskněte tlačítko vpravo od pole Název a přímo v listu označte buňku A1 s názvem tabulky. Stejným tlačítkem se vrátíte zpět do Průvodce, kde se po stisku tlačítka Další přesunete do následujícího okna. 6Přepněte se na záložku Legenda a určete umístění legendy, na záložce Popisky dat zatrhněte pole Zobrazit vodící čáry a zvolte, jaké údaje se mají u grafu zobrazovat. Tlačítkem Další se přesuňte do posledního okna, kde určíte výsledné umístění grafu. Graf můžete vložit buď do listu s tabulkou nebo do sešitu jako nový list. Definici grafu ukončete stiskem tlačítka Dokončit. 7Přesuňte ukazatelem myši graf tak, aby údaje v tabulkách byly viditelné. Označte ukazatelem nadpis grafu, stiskněte pravé tlačítko myši a z kontextové nabídky vyberte Formát názvu grafu. Zvolte styl písma, zarovnání, případně styl ohraničení a stiskněte tlačítko OK. Přesunete-li myší hodnoty procent dál od grafu, zobrazí se vodící čáry. 8Chcete-li změnit barvu pozadí grafu, klepněte pravým tlačítkem myši do oblasti grafu a z nabídky zvolte Formát oblasti grafu. V části Plocha zvolte požadovanou barvu a stiskněte tlačítko OK. Nezapomeňte změnit barvu oblasti také u nadpisu! 9Stejným způsobem jako barvu pozadí můžete měnit také barvu u jednotlivých výsečí. Označte některou a z kontextové nabídky zvolte příkaz Formát datového bodu. Jednotlivé výseče můžete prostorově upravit tak, že z kontextové nabídky vyvolané pravým tlačítkem myši vyberte příkaz Prostorové zobrazení.
TIP: Ještě jednodušším způsobem změníte barvu pozadí, pokud klepnutím vyberete oblast grafu a následně klepnete v panelu nástrojů na tlačítko Barva výplně. Také zde si můžete vybrat barvu z barevné palety.
TIP: Chcete-li zrušit zobrazení vodících čar, stiskněte v oblasti grafu pravé tlačítko myši a z kontextové nabídky zvolte příkaz Možnosti grafu. Na kartě Popisky dat zrušte zatržení u políčka Zobrazit vodící čáry.
TIP: Najedete-li myší na výseč, zobrazí se informace o datech, která reprezentuje.
TIP: SLOVNÍČEK: List – základní dokument používaný v Excelu k ukládání a zpracování dat – je tvořen buňkami uspořádanými ve sloupcích a řádcích a je vždy uložen v sešitu; Datová řada – související datové body zakreslené v grafu, každá má v grafu jedinečnou barvu či vzorek a je uvedena v legendě grafu.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře