24.  10.  2006    Word

Jak vytvořit obsah dokumentu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Vytvořte si v dokumentu styly (psali jsme v JNP 9/05 ) pro nadpisy a podnadpisy kapitol a můžete využít funkci pro jednoduché a rychlé vytvoření obsahu. Díky němu se budete v obsáhlých textech lépe orientovat.

1Nejprve si otevřete nový prázdný dokument z nabídky Soubor a Nový. Pro tento nový dokument již jsou definované tři základní úrovně nadpisů: Nadpis 1, Nadpis 2 a Nadpis 3, které zobrazíte po rozbalení nabídky v panelu nástrojů. 2Nejprve vytvořte základní textovou strukturu dokumentu s nadpisy, podnadpisy a odstavci. Každému nadpisu přiřadíte styl tak, že jej nejprve označíte a z rozbalovací nabídky panelu nástrojů vyberete styl ukazatelem myši. 3Styly lze vybírat a následně aplikovat také z nabídky Formát, Styly a formátování. Pokud jste použili styl Nadpis 1 pro všechny hlavní nadpisy dokumentu, můžete přiřazovat styly podnadpisům stejným způsobem. 4Pokud mají všechny nadpisy a podnadpisy přiřazený styl, můžete pokračovat generováním obsahu dokumentu. Textový ukazatel umístěte na pozici, kde chcete obsah vložit a klepněte na Vložit, Odkaz a Rejstřík a seznamy. Otevře se dialogové okno, ve kterém se přepněte na záložku Obsah. 5V poli Formáty vyberte jednu ze sedmi grafických podob obsahu, v jejímž výběru vám pomůže náhled. Dále zvolte vodící znak (žádný, tečky, pomlčky, tenká plná čára) použitý mezi názvem kapitoly a číslem stránky. Zatržením políčka určíte, zda se mají zobrazovat čísla stránek a zda se mají zarovnávat doprava. Na kartě můžete nastavit i další parametry, např. do jaké úrovně se má obsah generovat, a stiskem tlačítka OK obsah vytvořit. 6Tento obsah má vazbu na nadpisy kapitol. Podržíte-li klávesu Ctrl a najedete na položku obsahu ukazatelem myši, zobrazí se ručka. Když nyní stisknete levé tlačítko myši, přesunete se na daný nadpis v dokumentu. 7Provedete-li v dokumentu změny, obsah se přímo neaktualizuje. Je nutné jej označit tažením ukazatele myši a stisknout klávesu F9. V dialogovém okně zvolte, zda chcete aktualizovat čísla stránek nebo celou tabulku (tato volba poslouží, pokud jste měnili názvy nadpisů) a potvrďte tlačítkem OK.
TIP: Pro hlavní nadpisy kapitol použijte odstavcový styl Nadpis 1, pro nadpisy druhé úrovně styl Nadpis 2 a pro nadpisy třetí úrovně styl Nadpis 3.
TIP: Přechod v dokumentu podržením klávesy Ctrl je určen zaškrtnutým políčkem Přejít na odkaz podržením klávesy Ctrl a klepnutím na kartě Úpravy v nabídce Nástroje, Možnosti. Pokud tuto volbu vypnete, bude obsah přímo aktivní (hypertextový). Celý obsah lze smazat jeho označením a stiskem klávesy Del.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře