18.  4.  2007    Excel

Jak vytvořit složitější tabulku

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Při práci v  Excelu dříve či později narazíte na tvorbu složitějších tabulek. To je případ i tohoto návodu, ve kterém si zdatnější uživatelé mohou procvičit, jak vypočítat orientační spotřebu vody panelového domu (uvedená čísla i ceny jsou stanoveny fiktivně, pouze pro cvičební účely).

1Nejprve si vytvořte tabulku a do příslušných buněk vložte hodnoty podle obrázku. Označte buňky C5 I14, stiskněte pravé tlačítko myši a zvolte Formát buněk. Na kartě Číslo v části Druh vyberte Číslo, do pole Desetinná místa vložte trojku a potvrďte tlačítkem OK. 2Do buněk obsahujících kříž v řádku 14 se nebudou vkládat žádné hodnoty. Označte tyto buňky za přidržení klávesy Ctrl (nesouvislý výběr) a v okně Formát buněk, které získáte z kontextové nabídky, se přepněte na kartu Ohraničení. Úhlopříčky vytvořte stiskem příslušných tlačítek a vše potvrďte stiskem OK. 3Ve sloupcích E a H vypočtěte spotřebu vody. Vzorec rozdílu vložte pouze do buňky E5 tak, že jej po označení buňky zapíšete do řádku vzorců („=D5-C5“). Ukazatelem najeďte do pravého dolního rohu buňky a po změně ukazatele na křížek roh uchopte a táhněte jej směrem dolů (až po buňku E13). Tím se vzorec překopíruje do ostatních buněk sloupce E. Postup zopakujte i pro sloupec H. 4Do buněk E14 a H14 vložte vzorec pro součet hodnot. Buňku vždy označte, stiskněte šipku u tlačítka ? v panelu nástrojů a z nabídky vyberte Součet. V tabulce se označí oblast buněk pro součet, kterou potvrďte tlačítkem Enter. 5Ve sloupci Spotřeba celkem sečtěte hodnoty ze sloupců E a H a v buňce I14 vypočtěte součet hodnot v tomto sloupci opět pomocí funkce SUMA. Sloupec J bude obsahovat pořadí spotřeby domácností, k čemuž se používá funkce RANK. 6Na první pozici této funkce v řádku vzorců umístěte do kulatých závorek číslo, jehož pořadí hledáte, druhou pozici tvoří oblast buněk, která obsahuje čísla pro srovnávání. Oblast je určena absolutní pozicí buněk! Vzorec v buňce J5 má tedy tvar „=RANK(I5;$I$5:$I$13)“. Vzorec nakopírujte přetažením do ostatních buněk sloupce. 7Kolik každá domácnost zaplatí za spotřebu vody zachycuje druhá tabulka, kterou si vytvořte podle obrázku. Zadejte také údaje o cenách, které vložte mezi dvě tabulky tak, aby každé číslo bylo uloženo v samostatné buňce, na kterou se budete odkazovat. 8Do horní buňky sloupce Voda vložte vzorec: „=KDYŽ(I5>$C$17;I5*$E$17;I5*$E$18)“ a přetažením jej nakopírujte do ostatních buněk sloupce. Pokud bude spotřeba ve sloupci I vyšší než hodnota v buňce C17, vynásobí se spotřeba číslem 15, v opačném případě číslem 17, které je uloženo v buňce E18. 9Do sloupce Ohřev v druhé tabulce vložte vzorec, který vynásobí hodnoty ze sloupce H první tabulky číslem uloženým v buňce E19 (např. D24=H5*$E$19). Ve sloupci Celkem sečtěte hodnoty sloupců Voda a Ohřev (např. E24=C24+D24). Výsledné hodnoty obou tabulek jsou uvedeny na tomto obrázku.
TIP: Vzorce vkládejte do řádku vzorců poté, co danou buňku označíte. Po dokončení vzorce jej potvrďte klávesou Enter. Chcete-li editovat již napsaný vzorec, označte buňku a stiskněte klávesu F2. Vždy vkládejte vzorec pouze do horní buňky sloupce a stažením jejího pravého dolního rohu dolů vzorec nakopírujte do ostatních buněk sloupce!X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře