1.  3.  2006    Windows XP

Jak z baterie v notebooku získat co největší výdrž

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Uživatelé s přenosným počítačem vědí, jak důležité je hospodařit s baterií, když notebook není napájen z elektrické sítě. Každá minuta, kdy notebook běží zbytečně, se projeví na nižší kapacitě baterie, takže při následné práci baterie vydrží kratší dobu. Přitom stačí jen správně nastavit možnosti napájení.

1Klepněte na tlačítko Start, vyberte položku Ovládací panely a poklepejte na ikonu Možnosti napájení. 2Zůstaňte na kartě Schémata nastavení napájení. Z nabídky vyberte schéma, které si přejete upravit, a v části Nastavení pro schéma napájení zvolte požadované akce u jednotlivých položek - pro případ, kdy je počítač napájený ze sítě a z baterie. 3Klepněte na kartu Režim spánku a aktivujte položku Zapnout podporu režimu spánku. Poté přejděte na kartu Upřesnit a v části okna Možnosti zatrhněte volbu Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu a Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. Pro uložení provedených nastavení stiskněte tlačítko Použít. 4Zobrazte kartu Nastavení varování. V okně aktivujte položky Varovat před nízkým stavem baterie při úrovni nabití a Varovat před kritickým stavem baterie při úrovni nabití. Požadovaný stav baterie nastavte tažením posuvného jezdce u jednotlivých položek. Jako nízký stav nabití je vhodné nastavit 10 % a jako kritický stav baterie 3 %. 5U každé možnosti stiskněte tlačítko Akce při varování a ve zobrazeném okně nastavte požadovaný typ oznámení o stavu baterie a akce při varování. Abyste při vybití baterie nepřišli o neuloženou práci, je dobré aktivovat volbu Po varování počítač provede a z nabídky zvolit položku Režim spánku. Důležité je také zatrhnout možnost Přejít do úsporného režimu nebo vypnout i v případě, kdy program přestane reagovat. 6Chcete-li zobrazit bližší informace o nainstalovaných bateriích a úrovni jejich nabití, přejděte na záložku Měřič napájení. Pro zobrazení podrobných informací klepněte na ikonu baterie levým tlačítkem myši. 7Pro uložení provedeného nastavení a uzavření okna stiskněte tlačítko OK. V případě, že změny ukládat nechcete, klepněte na tlačítko Storno.
TIP: Obrázky odpovídají operačnímu systému Windows XP, který je nainstalován na přenosném počítači. Na stolním počítači mohou některé položky v dialogových oknech chybět.
TIP: Co je režim spánku? Funkce režim spánku zajistí uložení obsahu operační paměti na pevný disk a vypnutí počítače. Při následném startu se Windows uvedou do takového stavu, ve kterém se nacházely před vypnutím.(Aby bylo možné tuto funkci využívat, vytvoří systém při zapnutí podpory režimu spánku speciální soubor o velikosti rovnající se kapacitě nainstalované operační paměti. K uložení operační paměti na pevný disk tak dojde i když je disk plný.)X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře