16.  1.  2007    Outlook

Jak zabezpečit příchozí poštu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Jelikož je otázka zabezpečení e-mailových zpráv důležitá, je třeba jí věnovat značnou pozornost. Příchozí poštu můžete nejen účelně třídit, ale je téměř nutností nastavit také pravidla pro její příjem. Jedná se zejména o základní druhy zabezpečení.

1Filtr Nevyžádaná pošta je ve výchozím nastavení zapnut na hodnotu Nízká. Všechny zprávy zachycené tímto filtrem jsou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta, kde je lze později zkontrolovat a smazat. Nastavení filtru můžete nastavit na vyšší hodnotu nebo zprávy nevyžádané pošty trvale odstraňovat. 2V nabídce Nástroje zvolte položku Možnosti a na kartě Předvolby klepněte na tlačítko Nevyžádaná pošta. V okně Možnosti nevyžádané pošty zatrhněte volbu Vysoká, čímž zachytíte většinu nevyžádané pošty. 3Pokud zatrhnete políčko Trvale odstranit podezřelou nevyžádanou poštu …, nevyžádaná pošta se smaže ihned po příchodu a nebude ji možné obnovit. Tím ale můžete přijít i o poštu, která byla jako nevyžádaná označena omylem. Po zatržení volby Pouze seznamy bezpečných adres bude přijímána pošta pouze od odesílatelů, kteří budou do takového seznamu vloženi. 4Základním krokem při zabezpečování a kontrole příchozí pošty je přidání e-mailové adresy známé osoby do seznamu tzv. bezpečných odesílatelů. E-mailové adresy uvedené v tomto seznamu nejsou nikdy považovány za nevyžádanou poštu bez ohledu na obsah zprávy. 5V nabídce Nástroje zvolte položku Možnosti, Nevyžádaná pošta a na kartě Bezpeční odesílatelé vyberte Přidat. Do pole zadejte e-mailovou adresu a potvrďte tlačítkem OK. 6Mají-li být všechny adresy složky Kontakty považovány za bezpečné, zaškrtněte na kartě Bezpeční odesílatelé políčko Důvěřovat rovněž e-mailovým adresám uvedeným v seznamu Kontakty. 7Chcete-li za bezpečné odesílatele považovat také uživatele, kteří nejsou uvedeni ve složce Kontakty, ale jimž pravidelně odesíláte e-maily, zaškrtněte políčko Automaticky přidat osoby, jimž odesílám e-maily, do seznamu Bezpeční odesílatelé na kartě Bezpeční odesílatelé. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuto. 8Nemáte-li otevřenou složku Nevyžádaná pošta, zvolte v nabídce Přejít příkaz Složka, klepněte na položku Nevyžádaná pošta a poté na tlačítko OK. 9Pokud chcete zrušit označení zprávy jako nevyžádané, klepněte na ni pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na položku Nevyžádaná pošta a klepněte na Neoznačovat jako nevyžádanou poštu. Zprávy, jejichž označení jako nevyžádané bylo zrušeno, jsou přesunuty do složky Doručená pošta. 10V okně Označit jako Není nevyžádaná máte možnost zatrhnout, zda zprávy od dotyčné osoby považovat vždy za důvěryhodné. V případě potvrzení této volby tlačítkem OK se uvedená e-mailová adresa zařadí do seznamu bezpečných odesílatelů.
TIP: Filtry Nevyžádané pošty lze průběžně aktualizovat a jsou k dispozici na stránce Stažení systému Office Online. V poli Office Update je potřeba klepnout na odkaz Vyhledat důležité aktualizace.
TIP: Složku Nevyžádaná pošta rychle vyprázdníte příkazem Vyprázdnit složku Nevyžádaná pošta v nabídce vyvolané pravým tlačítkem myši.
TIP: Funkce v bodě 7 je do programu Outlook přidána pouze po instalaci aktualizace Service Pack 1 pro sadu Microsoft Office 2003!
TIP: Stejným způsobem jako v bodě 7 lze naplnit seznam Bezpeční příjemci či Blokovaní odesílatelé. Nachází-li se stejná adresa v seznamu Blokovaní odesílatelé i Bezpeční odesílatelé, bude mít přednost seznam Bezpeční odesílatelé a příslušná adresa nebude považována za zdroj nevyžádané pošty.
TIP: SLOVNÍČEK: Seznam bezpečných odesílatelů – seznam e-mailových adres, od kterých chcete přijímat zprávy, Seznam blokovaných odesílatelů – seznam e-mailových adres, které chcete blokovat.
TIP: KLÁVESOVÉ ZKRATKY: Ctrl+Y – vyvolání okna Přejít do složky, Ctrl+Alt+J – rychlé označení zprávy jako Není nevyžádaná.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře