30.  1.  2006    Windows XP

Jak zálohovat stav systému

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Windows XP obsahují zajímavou funkci Obnovení systému , pomocí níž si můžete v době, kdy systém běží naprosto bezchybně, zálohovat jeho stav. Jak si takový nový bod obnovení vytvořit a v případě pozdějších problémů s Windows jej využít?

1Zálohování stavu systému se provádí pomocí nástroje Obnovení systému, který naleznete v nabídce Start Všechny programy, Příslušenství, Systémové nástroje, Obnovení systému. 2Po spuštění programu Obnovení systému se zobrazí úvodní obrazovka. Vyberte, zda chcete vytvořit nový bod obnovení pro případ, že by se systém v budoucnu začal chovat nekorektně, nebo obnovit předchozí stav počítače pro případ, kdy je systém nestabilní a nejste s jeho chováním spokojeni. 3Některé body obnovení se vytvářejí zcela automaticky v určitých časových intervalech (systémové body obnovení) nebo při instalaci nových ovladačů a některých programů (instalační body obnovení). Přesto je dobré jednou za čas nebo před instalací nových programů či hlubších konfiguračních zásahů do systému vytvořit nový bod obnovení ručně. V úvodní obrazovce programu Obnovení systému označte možnost Vytvořit bod obnovení a stiskněte Další. 4Do kolonky Popis bodu obnovení zadejte požadovaný název bodu obnovení. Datum a čas nemusíte uvádět, tyto údaje budou k popisu přidány automaticky. Pro vytvoření nového bodu obnovení stiskněte tlačítko Vytvořit. 5Po dokončení operace se objeví obrazovka Bod obnovení byl vytvořen. Pro ukončení programu Obnovení systému klepněte na Zavřít. Chcete-li zobrazit úvodní obrazovku, stiskněte tlačítko Domů. 6Pokud se s počítačem vyskytnou problémy, můžete nastavení systému vrátit do předchozího stavu, který je uložen v některém z vytvořených bodů obnovení. Ukončete všechny spuštěné programy a v úvodní obrazovce nástroje Obnovení systému zvolte možnost Obnovit předchozí stav počítače a stiskněte Další. 7Zobrazí se kalendář, kde jsou tučným písmem označena data, ve kterých byly vytvořeny body obnovení. Klepnete-li na dané datum levým tlačítkem myši, zobrazí se v pravém podokně seznam bodů obnovení vytvořených v daném dni. 8Na požadovaný bod obnovení klepněte levým tlačítkem myši a stiskněte Další. Zobrazí se informace o vybraném bodu obnovení včetně důležitých instrukcí. 9Pokud chcete v obnovení systému pokračovat, klepněte na tlačítko Další. Dojde ke shromáždění důležitých informací o daném bodu obnovení a restartu počítače. Chcete-li vybrat jiný bod obnovení, stiskněte tlačítko Zpět. Jestliže potřebujete průvodce ukončit bez provedení jakýchkoli změn, klepněte na Storno. 10V případě obnovení dojde k restartu Windows, při následném spuštění se aktivuje uložené nastavení. Pokud problémy se systémem přetrvávají, můžete zkusit vybrat některý jiný bod obnovení, případně provedené změny vrátit zpět a uvést systém do stavu, ve kterém se nacházel před použitím programu Obnovení systému.
TIP: I když se vám funkčnost Windows pomocí nástroje Obnovení systému nepodaří obnovit, ještě pořád nemusí být nic ztraceno. Řešení problému však zřejmě bude vyžadovat hlubší znalosti.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře