16.  4.  2012    Windows 7

Kalkulačka Windows: Praktické a skoro neznámé zkratky

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Většina uživatelů si Kalkulačku Windows zvykla ovládat zdlouhavým klikáním na jednotlivá grafická tlačítka. Mnohem rychlejší je naučit se některé z řady klávesových zkratek.

Kalkulačka Windows nabízí možnost rychlých výpočtů, nemusíte kvůli nim instalovat specializované (byť často zdarma dostupné) alternativní programy. Ve stávajících Windows 7 i aktuální testovací verzi Windows 8 nabízí několik režimů, které zvládají i pokročilejší možnosti, a tak je její uplatnění o něco širší než dříve. Pokud již Kalkulačku používáte, proč si vše ještě více neurychlit pomocí následujících klávesových zkratek?

Rychlé přepínaní režimů

ALT+1 Přepnutí do standardního režimu
ALT+2 Přepnutí do vědeckého režimu
ALT+3 Přepnutí do programátorského režimu
ALT+4 Přepnutí do statistického režimu

kalk1.png
Vědecká kalkulačka nabízí několik pokročilých funkcí

Speciální funkční zkratky

CTRL+E Otevření datových výpočtů
CTRL+H Zapnutí nebo vypnutí historie výpočtů
CTRL+U Otevření převodu jednotek
ALT+C Výpočet nebo vyřešení výpočtů s kalendářními daty či výpočtů tabulek.

Práce s pamětí Kalkulačky

CTRL+Q Klávesa M-
CTRL+P Klávesa M+
CTRL+M Klávesa MS
CTRL+R Klávesa MR
CTRL+L Klávesa MC

Výpočetní funkce

F9 Klávesa +/–
R Klávesa 1/×
@ Klávesa druhé odmocniny

Historie výpočtů

ESC Klávesa C
DEL Klávesa CE
CTRL+SHIFT+D Vymazání historie výpočtů
F2 Úprava historie výpočtů
Šipka nahoru Procházení historie výpočtů směrem nahoru
Šipka dolů Procházení historie výpočtů směrem dolů
ESC Zrušení úprav historie výpočtů
ENTER Přepočet historie výpočtů po provedení úprav

Vědecký režim

F3 Stupně
F4 Radiány
F5 Grady
I Tlačítko Inv
D Tlačítko Mod
CTRL+S Tlačítko sinh 
CTRL+O Zlačítko cosh
CTRL+T Zlačítko tanh
N Tlačítko ln
; Tlačítko Int
S Tlačítko sin
O Tlačítko cos
T Tlačítko tan
M Tlačítko dms
P Tlačítko pi
V Tlačítko F-E 
X Tačítko Exp
Q Tlačítko x^2
Y Tlačítko x^y
# Tlačítko x^3
L Tlačítko log
! Tlačítko n!
CTRL+Y Stisknutí tlačítka y√x
CTRL+B Stisknutí tlačítka 3√x
CTRL+G Stisknutí tlačítka 10x

kalk2.png
Programátorská kalkulačka

Programátorský režim

F5 Hex
F6 Dec
F7 Oct
F8 Bin
F12 Qword
F2 Dword 
F3 Word 
F4 Byte
K RoR
J RoL
< Lsh
> Rsh
% Mod
| Or
^ Xor
~ Not
& And
A-F A-F
MEZERNÍK Přepínání bitové hodnoty v programátorském režimu

Statistický režim

A Průměr
CTRL+A Průměr druhých mocnin
S Součet
CTRL+S Součet druhých mocnin
T Směrodatná odchylka
CTRL+T Inverze směrodatné odchylky
D Tlačitko CAD
Další bleskovkyX

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře