6.  2.  2006    Windows XP

Nastavení hlavního panelu a nabídky Start

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Obvykle v dolní části obrazovky se po celou dobu práce se systémem nachází hlavní panel, jehož nedílnou součástí je i nabídka Start. Jak si tyto dvě položky upravit k obrazu svému?

1Hlavní panel se obyčejně nachází ve spodní části obrazovky. Nic vám však nebrání přemístit jej k vybranému kraji. Stačí na volné místo na panelu klepnout levým tlačítkem myši a za stálého držení tohoto tlačítka panel přetáhnout na požadované místo. 2Kromě tlačítka Start na hlavním panelu také naleznete tlačítka spuštěných programů, přičemž tlačítko aktivního programu (program, se kterým právě pracujete) se jeví jako zamáčknuté. Dále zde naleznete Systémovou oblast s nabídkou spuštěných služeb a můžete si sem přidat hodiny nebo panel Rychlé spuštění. 3Pokud často máte otevřeno několik oken, pak vám zřejmě vadí, že tlačítka spuštěných programů se začnou zmenšovat a práce s okny je pak velice nepřehledná. V případě, že máte dostatečně velký monitor a dokážete obětovat kousek volného místa, můžete si hlavní panel zvětšit: Myší najeďte na okraj hlavního panelu – tím se kurzor změní na symbol od sebe ukazujících šipek. Nyní stiskněte levé tlačítko a panel natáhněte na požadovanou velikost. 4Pro změnu nastavení hlavního panelu klepněte na volné místo na panelu pravým tlačítkem myši, zvolte Vlastnosti a v otevřeném okně zůstaňte na kartě Možnosti hlavního panelu. Zatrhnutím položky Vždy navrchu zajistíte, že hlavní panel nebude nikdy překrytý oknem, které nad něj umístíte. 5Máte-li málo místa na ploše, může se vám hodit položka Automaticky schovávat. Je-li tato volba aktivní, pak se hlavní panel automaticky zasune a zůstane viditelný jen úzký proužek. V případě, že budete chtít s panelem pracovat, stačí na místo, kde by se měl panel nacházet, najet kurzorem myši – panel se poté automaticky vysune. 6Pokud byste v hlavní nabídce Start uvítali malé ikony, pak je pro vás určena položka Malé ikony v nabídce Start. O dost zajímavější je však položka Zobrazovat hodiny – v případě, že tuto možnost aktivujete, zobrazí se v pravé části panelu aktuální čas. Jestliže nad čas umístíte kurzor myši, objeví se aktuální datum. Poklepáním na tuto oblast se otevře okno Datum a čas. 7Na záložce Programy v nabídce Start je zajímavá zejména sekce Nabídka Dokumenty. Stisknete-li tlačítko Vymazat, dojde k automatickému vymazání seznamu naposledy otevřených dokumentů, který se nachází v nabídce Start, Dokumenty (tato volba vymaže jen vytvořené zástupce, všechny uložené dokumenty zůstanou zachovány). 8A co dělat v případě, kdy je nabídka Start, Programy plná nainstalovaných programů a orientace v ní je hotové peklo? Na položku, kterou chcete z podnabídky vymazat, klepněte pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Odstranit. Po potvrzení zobrazeného dialogu se položka z nabídky Start, Programy automaticky vymaže.
TIP: Pro zobrazení panelu Rychlé spuštění, do něhož si můžete přidat zástupce nejpoužívanějších programů, které tak budete mít vždy po ruce, klepněte na volné místo na hlavním panelu pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Panely nástrojů, Panel Rychlé spuštění. Zástupce zde pak můžete umístit jednoduchým přetažením myší.
TIP: Některé popsané postupy nemusí fungovat, pokud v systému nemáte nainstalován prohlížeč Internet Explorer ve verzi 5.0 nebo vyšší.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře