2.  4.  2012    Ostatní

Nechte si vytvořit silné, a přitom na míru šité heslo

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Hesla nás provázejí na každém kroku, přihlášením do systému počínaje a webovými službami konče. Pokud potřebujete pomoci s jejich vytvořením, je zde Password Generator XP.

Rychle a snadno použitelný program Password Generator XP představuje nástroj z kategorie zdarma dostupných, jeho hlavní okno obsahuje dvě části, v nichž se nastavují parametry generovaných hesel – General a Advanced. Pomocí nich si připravíte parametry hesel, které se poté vytvoří a s nimiž můžete dále pracovat.

Poznámka: Password Generator XP je pouze jedním ze specializovaných nástrojů pro práci s hesly a jejich detailní nastavení. Pokud chcete vyzkoušet i další, projděte si různé specializované rozcestníky.

Prvně jmenovaná sekce General umožňuje konfigurovat základní volby, které se použití pro obecné vlastnosti hesel. Možnost Upper case letters určuje, zda heslo bude obsahovat velká písmena, podobně také Lower case letters dovoluje nastavit, jestli heslo bude obsahovat malá písmena. Z dalších kategorií znaků můžete aktivovat Numerals pro zahrnutí číslic do hesla a zajímavou je varianta Exclude dubious symbols – vynechá od sebe hůře rozpoznatelné symboly (například 1, I, l, 0, O).Toto je praktické v případě, že se heslo bude dále sdílet, a tedy by ostatní uživatelé nemuseli správně rozpoznat originální znak.

par.png
Nastavení parametrů, které generovaná hesla budou splňovat

Konečně parametr Length určuje délku generovaného hesla a pomocí pole Quantity nastavte, kolik hesel se má podle přesně specifikovaných parametrů vygenerovat. Právě v tomto je jedna z výhod programu Password Generator XP, jelikož vám dovoluje hromadně vytvořit sadu hesel podle vámi specifikovaných parametrů, nemusíte se omezovat pouze na pár přístupových údajů.

Detailní nastavení a vytvoření hesel

Skupina voleb Advanced dovoluje nastavovat detailnější vlastnosti generovaných hesel, pole Special symbols určuje, zda heslo bude obsahovat speciální symboly jako @,!,#,$ atd., část Other – umožňuje doplnit vlastní speciální znaky, které heslo bude obsahovat. Zvláštní pozornost věnujte kategorii Pronouncing, jelikož tato zajímavá volba dovoluje specifikovat, jak dobře má být heslo vyslovitelné (obecně totiž platí, že pokud je heslo dobře vyslovitelné, lépe si ho zapamatujete). Možnost Any neklade na lepší zapamatovatelnost (vyslovitelnost) hesla žádné nároky, naproti tomu varianta Normal zajistí vhodnější střídání souhlásek a samohlásek, aby se dosáhlo zmíněného efektu.

Po nastavení všech potřebných parametrů generovaného hesla již nic nebrání stisknutí tlačítka Generate, čímž se v dolní části okna vypíše dříve specifikovaný počet hesel splňujících požadované podmínky. Při volbě některého z právě vygenerovaných hesel může být užitečné stisknutím tlačítka Test spustit dialog, který umožňuje si opakovaně vyzkoušet napsání hesla. I když je totiž heslo sebelépe zapamatovatelné, neměli byste ho používat, pokud budete znaky na klávesnici zdlouhavě hledat.

gen.png
Seznam vygenerovaných hesel s aktivovanou snadnou výslovností
Tip navíc: Jestliže potřebujete seznam hesel dále zpracovat, stiskněte po jeho vygenerování tlačítko Save. Vytvoří se tak čistě textový soubor, kde na každém řádku bude právě jedno vygenerované heslo.

Jak má tedy ale vypadat dostatečně bezpečné heslo? To vždy záleží na konkrétním systému, jeho bezpečnosti. Kdybyste například chtěli utajit nákupní lístek, jistě budete potřebovat slabší heslo, než je tomu v případě zabezpečení nanejvýš citlivých informací některé vládní organizace. Do toho vstupuje ještě řada dalších faktorů. Pokud sáhneme po konkrétním příkladu, pak například v operačním systému Windows 7 doporučují tvůrci v nápovědě následující zásady pro tvorbu silného hesla:

  • heslo musí být alespoň osm znaků dlouhé
  • neobsahuje uživatelské jméno, skutečné jméno nebo název společnosti
  • neobsahuje úplné slovo
  • je výrazně odlišné od předchozích hesel
  • heslo obsahuje znaky z následující čtveřice kategorií znaků: velká písmena, malá písmena, číslice, zvláštní symboly (například ?, !, ;, @ apod.).X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 12

Poslední komentáře Komentáře

Re: Nesmyslná hesla WiQiX 3.  4.  2012 10:12
Re: Nesmyslná hesla Ahzs 3.  4.  2012 10:10
Re: Nesmyslná hesla hesla 3.  4.  2012 9:45
Re: Nesmyslná hesla Stekru 3.  4.  2012 9:43
Problém generátorů MIlan 3.  4.  2012 9:40
Přidat příspěvek Zobrazit vše