4.  11.  2012    Ostatní

Pětka na neděli: Rychlé tipy pro registr Windows

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Jak v naší poradně, tak v radách a návodech čtenáře občas směřujeme k jednoduché úpravě registru. Někteří možná neznají jeho základy, a proto je shrnujeme v pěti tipech.

Registr představuje databázi sloužící k ukládání informací a nastavení jak celého systému, tak jednotlivých uživatelů, jejich aplikací atd. Takřka vždy, když provedete nějakou změnu v systému (například nainstalujete novou aplikaci, přidáte nebo naopak odeberete nějaký hardware), odpovídajícím způsobem se upraví také registr. Víte ale, jaká je jeho struktura, co klidně prohlédnout a na co si dát pozor?

1. Jak vypadá registr uvnitř?

Prvky registru připomínají klasickou stromovou strukturu (například jako adresáře či složky) a lze je rozdělit na klíče, podklíče a jednotlivé hodnoty. Klíče se samozřejmě liší podle aktuální konfigurace systému, základní ale jsou vždy stejné. Jedním z důležitých a často používaných klíčů registru je HKEY_LOCAL_MACHINE – sdružuje informace o konfiguraci počítače, a to pro všechny uživatele. Zajímavým klíčem registru je HKEY_CURRENT_USER, jenž obsahuje informace o nastavení pro právě přihlášeného uživatele. Klíč HKEY_CLASSES_ROOT představuje podklíč klíče HKEY_LOCAL_MACHINE\Software a obsahuje především informace o tom, s jakou aplikací jsou které soubory asociovány, praktickým a důležitým klíčem v registru je také HKEY_USERS, obsahuje totiž nastavení jednotlivých uživatelů.

reg.png
Základní zobrazení obsahu registru ve výchozím systémovém nástroji Windows

Pokud byste někdy potřebovali zjistit podrobné údaje a záznamy hardwaru, můžete v registru navštívit klíč HKEY_CURRENT_CONFIG. Právě ten totiž obsahuje konfigurační informace o právě používaném hardwarovém profilu, zpravidla tedy po přihlášení aktuálního uživatele jeho hardwarová nastavení. Nedoporučujeme však provádět změny nastavení přímo zde, raději vždy následujte klasické volby v rámci Ovládacích panelů.

2. Zapnuto, vypnuto

U řady hodnot v registru systému, především textových, jež mají intuitivní pojmenování, můžete vsadit na základní pravidlo, které říká, že je-li údaj dané hodnoty nastaven na 1, bude související vlastnost zapnuta. Analogicky zase nastavení údaje na 0 danou vlastnost v řadě případů vypíná. Pokud budete chtít některou z takovýchto funkcí vypnout, můžete namísto změny údaje přidružené hodnoty na 0 celou hodnotu v nadřazeném klíči úplně vymazat.

3. Jak registr upravit?

Přímo Windows přinášejí jednoduchý nástroj, s jehož pomocí máte možnost editovat registr systému – jeho název je přímočarý, jmenuje se totiž Editor registru. Spustit jej můžete zadáním příkazu regedit do nabídky Start, do pole pro spuštění programu. V levé části Editoru registru se nachází stromová struktura reprezentující umístění jednotlivých klíčů, vpravo pak odpovídající data, včetně zobrazení typu a názvu.

reg2.png
Spuštění editoru registru ve Windows

4. Rychlá záloha registru

Kvůli spolehlivosti běhu systému byste měli případným problémům předcházet pomocí zálohování obsahu registru ještě před úpravami. Registr můžete exportovat přímo z výchozího Editoru registru, následujte zde příkaz Soubor | Exportovat. Otevře se standardní systémový dialog pro uložení souboru (odpovídajícího typu .reg), záznam uložte stisknutím tlačítka Uložit.

5. Opatrnost především!

Ať už se v registru systému pustíte do jakýchkoliv úprav, vždy byste měli přesně vědět, co děláte, a i přesto být maximálně opatrní! Nesprávnou editací, tedy změnou položek, jejich mazáním nebo i přidáním nevhodné, se systém Windows napříště nemusí vůbec spustit, nemusejí fungovat některé aplikace nebo budou Windows nestabilní.
X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře