14.  11.  2005    Excel

Poznámky a komentáře v Excelu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Komentář je poznámka připojená k buňce a oddělená od ostatního obsahu buňky. Komentáře vám mohou posloužit jako připomenutí, například jako poznámky k funkčnosti složitého vzorce, nebo k poskytnutí nápovědy ostatním uživatelům.

1Program Excel spustíte klepnutím na nabídku Start, vyberete položku Všechny programy a klepnete na ikonu Excel. 2Práci s komentáři si vyzkoušejte na jakékoli tabulce. Klepněte do buňky C2. Z nabídky Vložit zvolte Komentář. Všimněte si, že se v buňce, do které vkládáte komentář, objevil malý červený trojúhelníček. Ten slouží jako ukazatel přítomnosti komentáře v buňce. 3Nyní do žlutého pole vepište text, komentář. Jak vidíte, komentáře jsou automaticky označeny uživatelským jménem, takže je ve sdíleném sešitě nebo v sešitě směrovaném několika uživatelům ke kontrole možné určit, který z uživatelů komentář zadal. Klepněte myší do jakékoli jiné buňky, komentář zmizí. 4Buňky s komentářem mají v pravém horním rohu trojúhelníkový indikátor. Komentář se zobrazí, když na buňku s indikátorem umístíte ukazatel myši. Chcete-li komentář nastavit tak, aby nemizel současně s přesunutím ukazatele myši, klepněte do buňky pravým tlačítkem myši a vyberte položku Zobrazit komentář. 5Chcete-li změnit velikost nebo umístění komentáře, klepněte pravým tlačítkem myši na buňku s komentářem, který chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Zobrazit komentář. Klepnutím na okraj textového pole komentáře zobrazte úchyty. 6Chcete-li změnit velikost, přetáhněte úchyty na stranách a v rozích pole komentáře. Chcete-li komentář přesunout, přetáhněte ohraničení pole komentáře. Pokud komentář skryjete a znovu zobrazíte, vrátí se do výchozího umístění.
TIP: Pokud nechcete, aby se v komentáři zobrazilo vaše jméno, vyberte je a potom stiskněte klávesu Delete. Jméno, které se zobrazuje při vkládání nových komentářů, lze změnit. Není však možné zabránit tomu, aby aplikace MS Excel uživatelské jméno vkládala. Chcete-li jméno změnit, klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti, potom na kartu Obecné a do textového pole Uživatelské jméno zadejte požadované jméno.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře