6.  12.  2005    Excel

Práce s listy v Excelu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Každý dokument v Excelu, zvaný též sešit, může obsahovat několik listů. Díky nim můžete v jednom excelovém dokumentu mít zapsáno více různých tabulek, přehledně rozdělených do jednotlivých listů.

1Seznam listů vidíte v dolní části programu. Při vytváření nového dokumentu jsou zde pouze tři, nazvané List 1, List 2 a List 3. Po klepnutí na název listu se vám v hlavní části programu zobrazí jeho obsah. 2Listy můžete samozřejmě jednoduše přejmenovat. Klepněte pravým tlačítkem na jeho název a z kontextové nabídky zvolte funkci Přejmenovat. Napište nový název a zadání potvrďte klávesou Enter. 3Listy můžete samozřejmě přesunovat. Označte list, který chcete přesunout, a z kontextové nabídky zvolte funkci Přesunout nebo Zkopírovat. V rámečku Před list zvolte, kam bude list nově umístěn. Po aktivaci volby Vytvořit kopii nebude list přesunutý, ale program jej zkopíruje. To se hodí zejména v případě, že potřebujete pracovat s několika verzemi stejné tabulky. 4Listy lze kopírovat také mezi jednotlivými dokumenty. V přesunovací nabídce zvolte, do kterého sešitu, tedy aktuálně otevřeného dokumentu, chcete list přesunout, nebo zkopírovat. 5Jakmile myší uchytíte oddělovač seznamu listů a vertikálního posunu dokumentu, můžete upravit prostor pro zobrazení těchto ovládacích prvků. Pokud přesto nedosáhnete zobrazení všech názvů listů, použijte navigátor. Jeho tlačítka slouží pro přechod na první, předcházející, následující a poslední list. 6Ještě snazšího výběru docílíte klepnutím pravým tlačítkem na navigátor. V nabídce se zobrazeným seznamem listů klepněte na název listů, který chcete zobrazit. 7Záložky reprezentující jednotlivé listy můžete barevně označit. Klepněte na list pravým tlačítkem myši a z kontextové nabídky zvolte Barva karty, v zobrazeném okně klepněte na některou z barev a volbu potvrďte tlačítkem OK. 8Nový list přidáte funkcí Vložit z kontextové nabídky, poté zvolte v dialogu položku list a vše potvrďte tlačítkem OK. Obdobně list také odstraníte.
TIP: Pro přesouvání listů v rámci jednoho sešitu nemusíte používat speciální funkci. Stačí označit list, který chcete přesunout, a tažením myší jej umístit do požadované pozice.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře