2.  1.  2007   

Rychlejší vyhledávání na pevném disku

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Copernic Desktop Search je zajímavý program, který vyhledává soubory na pevném disku. Kromě jednoduchého vyhledávání souborů umožňuje také snadné prohledávání kontaktů, e-mailů, obrázků, hudby či videa.

1Ukončete všechny spuštěné programy a na cédéčku přiloženém k JNP 17/05 přejděte do části Programy. Levým tlačítkem myši klepněte na odkaz Copernic Desktop Search a v otevřeném okně stiskněte tlačítko Instalovat. 2Úvodní okno instalačního průvodce přeskočte klepnutím na Next. Dobře se seznamte se s licenčním ujednáním a pro jeho odsouhlasení stiskněte tlačítko I Agree. 3V posledním dialogu instalace zatrhněte možnost Run Copernic Desktop Search a stiskněte tlačítko Finish. Program Copernic Desktop Search také můžete spustit pomocí zástupce Copernic Desktop Search na ploše nebo z nabídky Start, Všechny programy, Copernic Desktop Search. 4Indexování vybraných položek: Při prvním spuštění programu se zobrazí okno, v němž zatrhněte položky, které si přejete indexovat. Zatrhnutím položek v části Select browser toolbars to install můžete do používaných internetových prohlížečů nainstalovat speciální panel nástrojů pro snazší vyhledávání na internetu. V dolní části okna aktivujte možnost Use default indexing settings a stiskněte tlačítko Finish. 5Ve výchozím nastavení je program nakonfigurován tak, že automaticky zahájí indexování souborů na pevném disku po 5 sekundách nečinnosti práce s počítačem. V případě, že s počítačem začnete pracovat, indexování se pozastaví. 6Pro zobrazení stavu indexování klepněte u tlačítka Options na symbol svislé šipky a vyberte možnost Indexing Status. Chcete-li indexování pozastavit, klepněte na příkaz Pause Indexing. 7Pro aktualizaci vytvořených indexů přejděte na položku Update Index a vyberte možnost, kterou si přejete aktualizovat. Pro aktualizaci všech dostupných položek zvolte možnost Entire Index. 8Vyhledávání na pevném disku: Na panelu nástrojů klepněte na tlačítko podle oblasti, v níž si přejete vyhledávat. Do políčka Search For zadejte hledaný řetězec a stiskněte tlačítko s ikonou pravé šipky na zeleném podkladu. 9Vyhledávání můžete upřesnit pomocí předvoleb v sekci Refine Search. Zde můžete nastavit typ vyhledávaného souboru, velikost, datum nebo zvolit složku, v níž si přejete vyhledávat. U vyhledávání obrázků, videí, kontaktů nebo e-mailů jsou dostupné i mnohé další předvolby. 10Seznam vyhledaných položek, které odpovídají vašemu zadání, naleznete v nabídce v pravé části okna. Klepnete-li na vybranou položku levým tlačítkem myši, zobrazí se v dolní části okna podrobný náhled. Pro otevření daného souboru stačí na jeho ikonu poklepat levým tlačítkem myši.
TIP: Chcete mít na počítači nainstalovanou vždy tu nejnovější verzi programu Copernic Desktop Search? V hlavním okně programu rozbalte nabídku Help a zvolte možnost Check for Software Updates.
TIP: Program Copernic Desktop Search na vašem počítači běží i poté, co jeho hlavní okno uzavřete stisknutím tlačítka Close. Pro jeho opětovné spuštění stačí v Oznamovací oblasti poklepat na ikonu programu. Jestliže chcete program opravdu ukončit, rozbalte v hlavním okně nabídku Options a zvolte příkaz Exit.
TIP: Slovníček: Indexování – kontrolování dat uložených na discích počítače spojené s ukládáním informací o jejich poloze pro rychlé vyhledáníX

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře