9.  10.  2012    Windows 7

Sledování a vypnutí procesů pro náročné

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Detailní správa procesů není zcela jednoduchou věcí, musíte jednotlivé z nich pořádně prozkoumat. Poradíme vám, jak zjistit vše pořebné a správě se rozhodnout.

Některé programy mají v rámci svého procesu vysoké požadavky na procesorový čas, a tak značně ukusují výkon celého systému. Pokud je běh zpomalený při spuštění konkrétní aplikace, měli byste spustit správce úloh stisknutím klávesové zkratky Ctrl + Shift +Esc a zjistit, jaký proces jí odpovídá. Ve sloupci Procesor nyní vidíte přesné procento, které si na úkor ostatních usurpuje. Pokud se program takříkajíc sekne, vytíží procesor na 100 %, u vícejádrových procesorů a jednovláknovém procesu odpovídající podíl. Vypnutí takovéhoto nežádoucího procesu proveďte klepnutím pravým tlačítkem myši na řádek, jenž mu odpovídá, a volbou příkazu Ukončit proces.

spr.png
Přehled procesů ve Správci úloh

Pokud to není zrovna vámi spuštěný proces, který zpomaluje aktuální běh systému, můžete se s administrátorskými právy vydat také na hon procesů ostatních uživatelů. Stačí, abyste stiskli tlačítko Zobrazit procesy všech uživatelů. Ve Windows Vista a 7 potvrďte výzvu UAC, která žádá zvýšená práva. Nyní ji můžete ve sloupci Uživatelské jméno vidět také názvy těch uživatelů, kteří mají právě spuštěn některý proces. Typicky může jít například o proces označený jako systémový, který však odpovídá nenasytnému antiviru.

Pro pokročilé: Ne každá chyba Windows bude mít detailní popisek, v čem je problém, typickým příkladem mohou být špatně použité knihovny DLL. Pokud se objeví hláška, že knihovna X.dll způsobila problém, ale nevíte, k jakému procesu je vázaná, můžete se stopováním pokročit díky příkazovému řádku. Příkazem tasklist /M se seznam aktuálně běžících procesů rozšíří i názvy použitých knihoven DLL. Pokud za parametr napíšete i název knihovny, ve výpisu budou pouze procesy, které ji využívají, a tak například tasklist /M netapi32.dll vypíše ty procesy, které využívají knihovnu netapi32.dll.

sprv.png
Výpis procesů s knihovnami, které používají

Zobrazení příkazového řádku ve Správci úloh

Přímo na záložce Procesy je možné zobrazit další sloupce, které nabídnou podrobné informace o jednotlivých z nich. V hlavní nabídce následujte možnost Zobrazit | Vybrat sloupce a poté aktivujte položku Příkazový řádek. Z detailů tohoto sloupce pak můžete vyčíst například následující informace:

  • Kompletní cestu ke spustitelnému souboru
  • Cestu k automaticky otevřeným staženým souborům, které jsou v dočasné složce
  • Parametry příkazového řádku, se kterými byla aplikace spuštěna

Bez instalace specializovaných programů tak o procesech získáte některé další a v praxi často důležité informace. Například zmíněná cesta k dočasně uloženým souborům z internetu může posloužit pro jejich zkopírování z původní hodně vnořené a těžko odhadnutelné složky. Podobně také cesta ke spustitelnému souboru poslouží pro zjištění cesty ke složce s nainstalovanou aplikací a parametry příkazového řádku se hodí třeba pro vytváření zástupců se stejnými vlastnostmi, s jakými byl program spuštěn.

sloup.png
Výběr sloupců v nastavení Správce úloh

Ukončení procesů s APT

Přidružený proces občas odmítá své ukončení, může skončit například s hláškou přístup odmítnut, typicky u některých problémových komponent, případně zlomyslného škodlivého kódu. Právě v tuto situaci spěchají na pomoc specializované programy, jež pomohou nikoliv se správou procesů, ale přímo jejich ukončením – mezi absolutní špičku patří Advanced Process Termination, který nabízí různé možnosti „zabití“ výše popsaných problematických procesů. Použití je velice jednoduché.

Klepnutím levým tlačítkem myši zvolte proces, s nímž chcete pracovat. Pokud si nepřejete proces ukončit, ale pouze dočasně pozastavit a poté opět pokračovat v jeho běhu, využijte k tomu levý blok párových funkcí Suspend a Resume. Pro ukončení procesu různými technikami použijte tlačítka Kill 1Kill 12, jedná se o možnosti ukončení v uživatelském režimu. Podrobný popis získáte ve spodní části okna po umístění ukazatele myši nad každé z těchto tlačítek.

Pro ukončení procesu v režimu jádra využijte tlačítka Kernel Kill 1 a Kernel Kill 2, také zde získáte podrobnou nápovědu o technice ukončení ve spodní části okna po najetí kurzorem myši. Pokud proces stále vzdoruje, využijte útok nejtěžšího kalibru pomocí tlačítek Crash 1 a Crash 2, která způsobí násilný pád (úspěch závisí na typu systému a jeho konfiguraci). Chcete-li dávkově vyzkoušet všechny uvedené způsoby, stiskněte klávesu F8, případně z nabídky zvolte příkaz File | Multi-Kill Tool, poté definujte typy ukončení, které se mají postupně vyzkoušet.

kill02.png
Přehled procesů s možností jejich násilného ukončení

Detaily díky programu Process Monitor

Praktická aplikace Process Monitor se specializuje na zjištění podrobných informací o právě běžících procesech a všech důležitých činnostech. Snadno tak odhalíte nejen standardní informace, ale například také to, které klíče registru jsou měněny a jak, jaké operace jednotlivé procesy provádějí se soubory apod. Abyste se v přehršli dat neztratili, nabízí vám tento program i pokročilé filtrování výpisu.

p1.png
Přehled aktuálně běžících procesů v detailním výpisu

Hned v základním zobrazení máte k dispozici nejdůležitější funkce programu Process Monitor, a sice zobrazení akcí jednotlivých procesů (sloupec Operation), resp. detaily, které se této akce týkají (sloupec Path). Prvně zmíněný sloupec Operation vám tedy prozradí, která akce proběhla, ze zkráceného popisu vždy rychle odtušíte, o jaký typ šlo. Například hodnota RegOpenKey označuje přístup ke klíči v registru, RegQueryValue přístup k hodnotě registru, RegCloseKey uzavření klíče registru apod. Podobně vás také v případě práce se soubory Process Monitor zpraví o vytváření souborů (položka CreateFile), jejich čtení (ReadFile) nebo třebas zavírání (CloseFile).

U každého procesu kromě popsaných akcí najdete i podrobnou hodnotu ve sloupci Path, v případě přístupu k jednotlivým položkám registru se jedná o přesnou cestu v jeho struktuře, podobně se zde také u operací se soubory objeví konkrétní absolutní cesta na disku. Ne všechny pokusy o přístup v rámci jednotlivých procesů samozřejmě skončí úspěšně, a tak ve sloupci Result můžete zkontrolovat, zda akce skončila bez chyb (hodnota Success), případně se odpovídající položku nepodařilo otevřít (Name not found). Sloupec Detail pak zobrazuje specifické podrobnosti podle jednotlivých operací.

p6.png
Souhrn aktivit v systémovém registru WindowsX

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře