22.  7.  2011    Windows XP  |  Windows 7  |  Příkazový řádek  |  Windows Vista

Výpočty v příkazovém řádku: Nenamáhejte mozek

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Výchozí příkazový řádek Windows může za určitých okolností fungovat jako jednoduchá kalkulačka, čehož můžete využít pro rychlé výpočty i úpravy proměnných.

K dispozici máte základní aritmetické operátory, s nimiž lze výpočty provádět – jako vstup konkrétní proměnné tedy zadáte požadovaný výraz a výsledek se uloží jako její aktuální hodnota. Při výpočtu můžete využít různé proměnné a vzájemně je kombinovat.

Pro správné použití aritmetických operátorů musíte využít parametru /a, který rozšiřuje hlavní příkaz set dovolující pracovat s proměnnými. Chcete-li tedy například do proměnné hodnota uložit výsledek výrazu 3*52, stačí zadat příkaz set /a hodnota=3*52. Výsledek se automaticky uloží, navíc dojde k jeho vypsání na obrazovku, do aktuálního prostředí příkazového řádku.

Výsledky a aktuální hodnoty proměnných jsou při jednotlivých aritmetických výrazech přenositelné, a tak lze údaj uložený po předchozím použití příkazu dále využít. Chcete-li například výsledek v proměnné hodnota vynásobit pěti a uložit do proměnné nasobek, lze proměnnou hodnota použít jako proměnnou v podobě klasického matematického zápisu, tedy set /a nasobek=hodnota*5.

_vysl.png
Rychlý výpočet pomocí jednotlivých proměnných

Základní operátory pro každého

V praxi často využijete základní nabízené operátory, mezi nimiž nechybí sčítání, odčítání, násobení a dělení. Navíc máte k dispozici také zbytek celočíselného dělení, který je znám pod označením modulo. V matematických zápisech tedy například 10 modulo 3 vrátí výsledek 1, jelikož 10=(3*3) + 1. Odpovídající operátor má podobu %. Podobně jako v některých klasických programovacích jazycích můžete využít zkráceného zápisu více operací najednou. Chcete-li tedy například proměnnou vysledek vynásobit číslem tři, nemusíte zapisovat set /a vysledek=vysledek*3, ale postačí set /a vysledek*=3.

Stejně jako je tomu při vyhodnocování standardních matematických zápisů, musí být také u aritmetických operátorů v příkazovém řádku definována pravidla pro dodržení správné priority. Při výpočtu výrazu ve tvaru 3+5*2 totiž nesmí dojít k prosté aplikaci zápisu vyhodnocením zleva, jelikož pak byste dostali nesprávný výsledek 8 (tj. výsledek 3+5) * 2. Správně však má být samozřejmě 3+10 (jako výsledek 5*2), tedy 13. Přesně na toto naštěstí příkazový řádek při vyhodnocování pamatuje a má nastavenu správnou prioritu operátorů. Přehled všech proměnných, které jsou aktuálně definované, získáte pomocí příkazu set bez jakýchkoliv rozšiřujících parametrů.

_set.png
Výpis proměnných s jejich aktuálními hodnotami příkazem set bez jakýchkoliv parametrůX

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře