25.  11.  2005    Excel

Vytváříme grafy v Excelu

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Program Excel neslouží pouze k jednotvárnému vyplňování tabulek a k výpočtům založených na zadaných datech. Tam, kde je to vhodné, můžete dokument oživit vložením grafu a zvýšit tak názornost zadaných údajů.

1Nejčastěji se používají tzv. spojnicové a koláčové grafy. Spojnicové grafy využijete pro prezentaci hodnot uložených ve více sloupcích, zatímco známé koláče reprezentují hodnoty uložené nejčastěji v jednom sloupečku dat. 2Zadejte do tabulky sloupec hodnot a z nabídky Vložit a poté Graf vyvolejte průvodce vložením grafu.
3Typ grafu zvolte Výsečový a podtyp Výsečový s prostorovým efektem. Klepněte na tlačítko Další. 4Oblast dat zadejte buď ručně anebo klepněte na tlačítko v políčku a vyberte oblast dat tažením myší. Řady tvoří v našem případě jeden sloupec, zvolte odpovídající hodnotu. 5Na kartě Řada vyhledejte políčko Popisky kategorií a již známým způsobem zadejte pole, která obsahují popisky k hodnotám, pakliže tyto popisky máte zadané. 6V dalším kroku můžete zadat název grafu. Na kartě Legenda zvolte, zda chcete popisky ke grafu vůbec zobrazit ("Zobrazit legendu"), případně zvolte jejich umístění. Konečně na kartě Popisky dat můžete určit, které popisky k jednotlivým hodnotám grafu zobrazíte. 7V posledním kroku se rozhodněte, kam chcete graf umístit. Nejlépe hned vedle tabulky, a tak zvolte možnost Jako objekt do a zvolte název aktuálního listu. 8Spojnicový graf vytvoříte podobným způsobem. Zadejte do tabulky několik řad hodnot pod sebou. Vložte graf, jako typ zvolte Spojnicový, podtyp Skládaný spojnicový. V dalším kroku zadejte oblast dat, tedy označte všechny řady a sloupce před chvílí zadané tabulky. 9Na kartě Řada postupně volte řady hodnot v grafu a zadejte jejich názvy ručně nebo výběrem pole z sešitu. V dalším kroku opět zadejte název vytvořeného grafu. Spojnicový graf obsahuje další možnosti pro zobrazení oproti výsečovému, najdete je na patřičných kartách. 10V posledním kroku zvolte umístění grafu a dokončete průvodce.
TIP: Průvodce pro vložení grafu, zejména jeho třetí krok se mění v závislosti na typu vkládaného grafu. Jakmile je graf vložený do sešitu, můžete jeho umístění snadno změnit pouhým tažením myší za jeho plochu.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře