25.  4.  2010    Windows 7

Zálohování ve Windows 7 prakticky

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Podobně jako dřívější verze, nabízí také Windows 7 již ve výchozí instalaci rychlý nástroj pro zálohování souborů. Najít jej můžete v Ovládacích panelech, jak na jeho využití?

Pro zálohování libovolných souborů a složek slouží nástroj nazvaný Zálohování a obnovení. Najdete jej v Ovládacích panelech, v sekci Systém a zabezpečení, po poklepání na něj levým tlačítkem myši se otevře hlavní okno. Pomocí dvou hlavních skupin voleb Zálohování a Obnovení můžete po řadě zálohovat libovolná ze svých dat a samozřejmě je také následně obnovit. V případě prvně jmenované varianty zálohování postupujte následovně:

 1. Stisknutím tlačítka Nastavit zálohování otevřete dialog, ve kterém vyberte cílový disk, kam se mají zálohované soubory ukládat.
 2. Po stisknutí tlačítka Další dojde k otevření dialogu, kde pro ruční výběr zálohovaných dat následujte možnost Nechat rozhodnout mě a stiskněte tlačítko Další.
 3. Nyní můžete velice jednoduše zvolit, které typy souborů chcete zálohovat. Jedná se například o hudbu, video, osobní dokumenty apod., stvrzení výběru a přechod do dalšího kroku dialogu se provádí opět stisknutím tlačítka Další.
 4. V dialogu nyní zvolte, jak často se mají soubory automaticky zálohovat. Pomocí odkazu Změnit plán se nabízejí výmluvné možnosti v sekci Frekvence:
  • Denně – naplánovaná záloha bude spuštěna každý den.
  • Týdně – záloha bude automaticky provedena každý týden, navíc lze určit přesný den v týdnu pomocí roletové nabídky Den.
  • Měsíčně – naplánovaná záloha se automaticky spustí jednou měsíčně, v přesně stanovený den.
 5. Přesnou denní dobu zálohování nastavte v poli Čas a aktivujte konfiguraci stiskem tlačítka OK.

Přesný čas, frekvenci a další detaily, které jste zvolili během vytváření plánu nové zálohy, samozřejmě můžete později kdykoliv změnit a přizpůsobit aktuálním potřebám. Stačí, abyste v okně s možnostmi zálohování následovali odkaz Změnit nastavení v sekci Plán.

003.png
Výběr cílového umístění v průvodci zálohováním souborů

Po skončení tvorby plánu zálohování se automaticky vytvoří první záložní kopie, což poznáte podle zobrazeného popisku Probíhá zálohování a grafu průběhu. Často je samozřejmě nepraktické spoléhat jen na automatickou zálohu podle předem připraveného plánu, a tak můžete kdykoliv spustit zálohu okamžitě stisknutím tlačítka Zálohovat nyní. Při výběru disku pro zálohování si dejte pozor, aby na něm byl dostatek místa. Pokud totiž zvolíte disk s malou kapacitou, nemůže záloha podle předem definovaného plánu proběhnout korektně.

V okně Zálohování a obnovení máte po celou dobu práce s ním k dispozici rychlý přehled aktuálních možností a stavu zálohy. Jedná se o následující informační pole:
 
 • Umístění – cíl, kam budou zálohované soubory ukládány pro budoucí obnovení.
 • Velikost zálohy – kolik místa zálohovaná data zabírají.
 • Další zálohování – informuje o plánu automatické zálohy, najdete zde tedy přesné datum a čas, kdy proběhne vytvoření dalších záložních kopií.
 • Poslední záloha – přesné datum a čas poslední zálohy, tedy zkopírování zdrojových souborů do vybraného cílového umístění.
 • Obsah – informuje vás o tom, který typ souborů je zahrnut do plánované automatické zálohy.
 • Plán – stručné informace o obecném plánu automatických záloh. Typický popis vypadá například „Vždy v pondělí v 19:00“.
Pro následné obnovení souborů z již existující zálohy opět otevřete úvodní okno nástroje Zálohování a obnovení (Start | Ovládací panely | Systém a zabezpečení | Zálohování a obnovení), kde však následně stiskněte tlačítko Obnovit soubory.

Otevře se úvodní dialog, který zahajuje jednoduchého průvodce obnovením souborů. Během několika málo kroků pak můžete přesně specifikovat, jak se zálohovanými soubory naložit. Nejprve je zapotřebí určit, která záloha se má pro obnovu použít – k dispozici se nabízí především poslední záloha, pokud byste však chtěli soubory z některé dřívější, následujte odkaz Zvolit jiné datum.

Nyní určete, které soubory se mají ze zálohy obnovit. Můžete k tomu využít tlačítek Hledat, Vyhledat soubory a Vyhledat složky. Soubory a složky, které budou ze zálohy obnoveny, se objeví v seznamu v okně, stiskněte tlačítko Další. V dialogu pojmenovaném výmluvnou otázkou Kam chcete uložit obnovené soubory určete, kam chce soubory ze zálohy zkopírovat. Pro zkopírování do originální složky tak aktivujte možnost Do původního umístění, naopak libovolnou cílovou složku můžete určit po volbě Do následujícího umístění.

Při kopírování souborů do původního umístění může dojít k situaci, kdy by se aktuální soubor přepsal starší variantou ze zálohy. Uživatel se však přímo nemusí bát takovéto ztráty dat, jelikož jej systém Windows 7 automaticky upozorní v případě, že soubor ze zálohy nyní aktuální existuje v daném umístění, a nabídne na výběr z odpovídajících akcí.
X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 17

Poslední komentáře Komentáře

... mayk 2.  12.  2012 21:52
Re: FTP? roob 26.  4.  2010 19:02
Re: a teď Apple way roob 26.  4.  2010 18:58
Re: FTP? karlos 26.  4.  2010 17:50
FTP? VfB 26.  4.  2010 13:14
Přidat příspěvek Zobrazit vše