12.  12.  2005    Windows XP

Změna nastavení klávesnice

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Chcete do systému nainstalovat další rozložení klávesnice, nebo si přepínání mezi rozloženími usnadnit? Potřebujete změnit nastavení opakování znaků či rychlost blikání ukazatele?

1Klepněte na tlačítko Start, přejděte na Nastavení a vyberte položku Ovládací panely. Zde poklepejte na ikonu Klávesnice. 2Zůstaňte na kartě Rychlost. V části okna Opakování znaků tažením posuvného jezdce nastavte požadovanou prodlevu před opakováním a rychlost opakování. Prodleva před opakováním udává dobu, která uplyne mezi opakováním znaků při podržení klávesy. Položka Rychlost opakování zase nastavuje rychlost opakování znaků při podržení klávesy. 3Obě zmiňovaná nastavení si můžete ještě před uložením provedených změn vyzkoušet v kolonce v dolní části. Zde klepněte myší a stiskněte libovolnou klávesu. Pokud nebudete s nastavením prodlevy a rychlosti opakování spokojeni, proveďte patřičné změny v nastavení. 4V sekci Rychlost blikání kurzoru v dolní části okna nastavte tažením posuvníku požadovanou rychlost blikání kurzoru. Provedené změny se ihned projeví na náhledu v levé části. 5Klepněte na kartu Jazyk. V seznamu Jazyk naleznete přehled nainstalovaných jazyků a rozložení klávesnice. Pro přidání dalšího jazyka stiskněte tlačítko Přidat, z nabídky vyberte požadovanou položku a klepněte na OK. Pro nainstalování jazyka do systému vložte do mechaniky instalační cédéčko Windows 98, stiskněte tlačítko Použít a sledujte instrukce na obrazovce. 6Pro změnu nastavení označte vybranou položku ze seznamu klepnutím myší a stiskněte tlačítko Vlastnosti. Chcete-li daný jazyk a rozložení nastavit jako výchozí (tzn. při každém spuštění počítače bude aktivní toto nastavení), stiskněte tlačítko Nastavit jako výchozí. Pro odebrání jazyka a rozložení použijte tlačítko Odebrat. 7Jestliže často přepínáte rozložení klávesnice a nechcete při každé změně zobrazovat toto okno, vyberte v části okna Přepínač jazyků požadovanou klávesovou zkratku (doporučujeme zvolit často používanou kombinaci levý Alt + Shift). 8Pro lepší přehled také aktivujte položku Povolit indikaci na hlavním panelu, čímž se v Systémové liště (nabídka ikon na hlavním panelu vedle hodin) objeví ikona s aktuálním rozložením klávesnice, takže budete mít vždy přehled, jaké rozložení právě používáte. Provedené změny uložte klepnutím na tlačítko OK.
TIP: Pokud z nějakého důvodu pro změnu rozložení nepoužíváte klávesovou zkratku, nebo si ji nepamatujete, klepněte na ikonu JazykSystémové oblasti levým tlačítkem myši a požadované rozložení vyberte z vysunuté nabídky. V případě, že chcete provést rozsáhlejší nastavení klávesnice pomocí okna Klávesnicevlastnosti, klepněte na ikonu Jazyk pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře