18.  12.  2005    Windows XP

Změna zobrazení souborů ve složkách

Autor: Doporučit článek  |  vytisknout vytisknout  |  textová verze  |  velikost písma ++++++

Průzkumník Windows 98 nabízí několik možností zobrazení položek v procházených složkách. Zvolením správného zobrazení si můžete velice usnadnit orientaci v uložených položkách, a to zejména ve složkách, v nichž máte uloženo velké množství souborů.

1Přejděte do složky, v níž chcete změnit zobrazení souborů. Do volné části okna klepněte pravým tlačítkem myši – tím se zobrazí kontextová nabídka, z níž vyberte položku Zobrazit. 2Otevře se podnabídka s nabízenými možnostmi. Chcete-li v levé části okna zobrazit podokno s obrázkem a názvem složky, v němž se po vybrání položky zobrazí krátká informace, ponechte zatrženou možnost Jako stránku WWW. V případě, že tuto možnost zrušíte, bude okno vypadat takto. 3Ve výchozím nastavení Průzkumníka Windows se v naprosté většině složek používá zobrazení Velké ikony, při němž je soubor zastoupen velkou ikonou, pod kterou je uveden jeho název. Toto zobrazení je vhodné zejména u složek, v nichž máte uloženo jen několik souborů. 4Pokud se vám velké ikony nelíbí, nebo máte ve složce uloženo větší množství položek, takže při jejím procházení musíte rolovat nahoru a dolů, vyzkoušejte zobrazení Malé ikony. V tomto případě stejně jako v předchozím nastavení řadí systém položky zleva doprava, ale zobrazuje malé ikony s názvem napravo. 5Pro složky s velkým množstvím uložených souborů vyberte možnost Seznam. Při tomto nastavení se jako v minulém případě použijí malé ikony s názvem napravo, ale s tím rozdílem, že položky jsou řazeny pod sebou v několika sloupcích. Procházení seznamů je více přehlednější a používá se například v systémových složkách. 6Jestliže chcete u položek zobrazit bližší informace, nastavte si zobrazení Podrobnosti. Klepnutím na požadované záhlaví pak můžete dané položky jednoduše seřadit podle potřeb (podle názvu, velikosti, typu apod.). 7Chcete-li o nějakém souboru zobrazit bližší informace, klepněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. Základní informace o souboru naleznete na kartě Obecné. Zde je uveden typ souboru, umístění a jeho velikost. Níže naleznete údaje o datu vytvoření, změny a posledním otevření souboru. 8V sekci Atributy můžete zatrhnutím položky Jen pro čtení soubor ochránit před nechtěnou úpravou. Chcete-li danou položku skrýt před zraky uživatelů, aby při běžném procházení disku nebyla vidět (hodí se například pro systémové soubory), aktivujte možnost Skrytý. Provedené změny uložte klepnutím na tlačítko OK.
TIP: Zobrazení vlastností vybraného souboru je možné i rychlejším způsobem, bez použití kontextové nabídky. Buď stiskněte klávesu Alt a poklepejte na požadovaný soubor levým tlačítkem myši, nebo danou položku označte a stiskněte kombinaci Alt + Enter.
TIP: Pro změnu zobrazení souborů ve složce také můžete použít tlačítko Zobrazit na panelu nástrojů v horní části každé složky.X

Doporučit článek

Vaše jméno:

Váš e-mail:

E-mail adresáta:

Komentář:

kontrolní kód

Odeslat


celkem 0

Poslední komentáře Komentáře